Hanegal på helsa løs

Gå til hovedinnhold

Hanegal på helsa løs

En døgnvill hane kan skape bruduljer i nabolaget. Hva gjør man med en hane som galer til alle døgnets tider?

Hane

Stadig er det konflikter om galende haner i tettbygde strøk. I Halden tidligere i sommer måtte den morgenfriske hanen Orloff etter mye konflikt og krav fra kommuneoverlegen sendes på feriekoloni utenfor kommunens grenser. I Kristiansand for noen år siden gikk det noe mer brutalt for seg: Der endte en flaksende støykilde sin sangkarriere blant saus og poteter på sin eiers middagstallerken. Hanen hilste dagen velkommen til alle døgnets tider, og var særlig plagsom om natten. Eieren, som hadde fått hanen av en kamerat, fikk til slutt pålegg fra kommunen om å fjerne støykilden. Om den endte som frikassé eller i karrisaus, vites ikke, men sikkert er det at eieren, da han lagde middag av fuglen, etterkom kommunens pålegg ettertrykkelig, og at naboene deretter fikk nattero.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 


Subjektivt

Disse sakene er langt fra unike. Hanegal er en av de lydene som kan drive ellers sindige naboer til vanvidd.

Hva vi oppfatter som støy er subjektivt, og det er ofte slik at andres støy virker både sterkere og mer forstyrrende enn egen. Når du plages av støy fra nabolaget, er det ulike lovverk som kan spille inn, blant annet naboloven, lov om helligdagsfred og lov om helsetjenesten i kommunene. I forbindelse med kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljørettet helsevern kommer kommunelegen inn i bildet. Kommunelegen kan gripe inn for å forhindre støy dersom den kan gå utover folks helse. Ofte er det hos kommunelegen saken avgjøres når noen plages av hanegal i nabolaget.

Dersom du klager på hanegal til kommunelegen, skal denne gjøre en vurdering av alvoret i saken, basert på kriterier som for eksempel når på døgnet støyen forekommer, hvor mye det støyer og så videre. I tillegg til en vurdering av alvoret, må helsetjenesten gjøre en forholdsmessigvurdering. Dersom støyklagen gjelder for eksempel et tivoli i nabolaget, veies klagerens plager opp mot allmennhetens interesser i å ha et slikt sosialt samlingssted. Når det gjelder hanegal vil allmennhetens interesser ofte være lave.

Plankontoret skal vurdere

Det er ikke alltid helsetjenesten i kommunen er rette instans for støyproblemer. Ved nybygging for eksempel, skal støy inngå i kommunens planavdelings behandling av søknaden. Det samme gjelder ved bruksendring. Får en tiltaksfull sjel lyst til å bygge diskotek i sin leilighet i tredje etasje av boligblokken, er det heldigvis for naboene liten sjanse for at han får igjennom søknaden. Da vil støy være ett av momentene teknisk etat har vurdert i tiltaket.

Andre ganger er det politiet som må trå hjelpende til. Spesielt når støyen skyldes sjenerende og upassende oppførsel: Når noen for eksempel fester høylytt og sent, er det ikke kommunehelsetjenesten man skal ringe til, midt på natta. Da er det politiet som skal varsles. 

Begynn med naboen

Men uansett klageinstans: Det første du bør gjøre dersom du er plaget av høylytt festing, motorsaging, gressklipping, kantklipping, hanegal, hundeglam, eller iherdig øving på elektrisk gitar, er å kontakte den som står for bråket. Kanskje er ikke en gang vedkommende klar over at han eller hun er til plage. Å si ifra på en pen måte kan spare både deg og naboen for mange problemer i ettertid.

– Når folk kontakter oss og lurer på hvordan de skal gå frem, anbefaler vi dem å prate med naboen først og komme til en enighet i minnelighet. De færreste ønsker jo å plage andre, og en del problemer er nok forårsaket av ubetenksomhet, sier rådgiver i Støyforeningen, Pål Jensen. Å kontakte politi eller kommune er siste mulighet, mener Jensen. I en nabosamtale kan man komme til enighet om kompromisser. Hvis naboen for eksempel absolutt må klippe gresset en vakker solskinnssøndag formiddag, kan løsningen komme hvis du byr på en kopp kaffe og spør om hun kan utsette det til litt senere på dagen, eller neste ettermiddag.

For mye støy

Et annet spørsmål du kan finne ut av i fred og fordragelighet er om gressklipperen, egen eller naboens, faktisk bråker for mye fordi det er noe galt med den. Det er ikke alltid at produktene holder mål, forteller Jensen.

– Vi hadde en henvendelse fra en mann som hadde kjøpt nytt kjøleskap. Han syntes det støyet mer enn det gamle. På vår anbefaling meldte han seg inn i Støyforeningen og fikk låne en støymåler. Den viste helt riktig at kjøleskapet ga langt mer lyd enn det skulle i følge spesifikasjonene. Kunden fikk byttet skapet, som var en feilproduksjon, forteller Jensen. Foreningen låner ut støymåler til alle medlemmer som kan komme innom kontoret i Oslo og hente den. 

Ikke pysete

Er det flaut eller pysete å reagere på støy? Pål Jensen mener ikke det. Han viser til at støy faktisk forkorter liv ved å bidra til hjerte- og karsykdommer, stress og lignende. Hjulstøy ved bilkjøring kan virke søvndyssende, og på den måten forårsake trafikkulykker. I tillegg kan støy gi konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og hørselsskader. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer