Støyende arbeid hos naboen?

Gå til hovedinnhold

Støyende arbeid hos naboen?

Det er ikke krav om nabovarsel når det gjelder støyende arbeider på egen eiendom. Derimot er det anbefalt å vise hensyn og å følge alminnelig folkeskikk.

Støyvarsel: Fortell naboene at du vil ha støyende arbeider på eiendommen

Redaksjonen fikk en henvendelse fra en frustrert dame som for andre år på rad planla ferie i egen hage. Det hun ikke visste var at naboen hadde planlagt støyende arbeider mens han selv reiste på ferie. En ny steinterrasse medførte steinsliping i fire uker, så var det anleggsarbeider. Hadde naboen sagt ifra eller lagt en liten lapp i postkassen, kunne hun ha planlagt annerledes.

Bli medlem i Huseierne! Som medlem får du gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Hva sier loven?

Nabolovens § 2 sier at man ikke kan gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboene. Dette gjelder også støy. Likevel er det ikke noe krav til nabovarsel i saker hvor det ikke er søknadsplikt.

- Da må man forholde seg til de alminnelige regler om når man kan bråke og ikke - og litt alminnelig folkeskikk, sier advokat i Huseiernes Landsforbund, Annita Magnussen.

Vi har nabolov, lov om helligdagsfred og straffeloven som sier noe om dette.

- Videre har vi støyforskriften, og i politivedtekter i enkelte kommuner (f.eks. Oslo og Drammen) står det noe om ro og orden i nærheten av offentlig sted, men det vil kunne variere fra kommune til kommune, tilføyer advokaten.

Ta en prat

Det er likevel alltid lurt å ta en prat med naboen om planlagte arbeider, slik at man kan forhindre unødvendig frustrasjon og irritasjon. En del støy må man likevel tåle.

- Det er normalt at man fra tid til annen pusser opp eller ordner i hagen. Praten kan regnes som et nabovarsel, men man kan også legge litt informasjon i naboens postkasse, råder Magnussen.

Ta hensyn

Mange planlegger kanskje å få ordnet ting hjemme mens de selv er på ferie. Da kan det være lett å glemme at andre naboer selv skal være hjemme, kanskje planlegger noen et selskap, eller det kan være at noen er syke og trenger ro.

Dette er reglene

Politivedtekten for Oslo sier dette, men lignende bestemmelser finnes for de fleste kommuner i Norge:

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Støyforskriften for Oslo sier at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07.

Lov om helligdagsfred

§ 3. Helligdagsfred

På helligdag fra klokken 00 til klokken 24 samt påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Straffeloven har bestemmelser om at man ikke skal forstyrre den alminnelige ro og orden, ei heller skal man forstyrre «omgivelsenes nattero».

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer