Sjekk også det nye badet ditt!

Gå til hovedinnhold

Sjekk også det nye badet ditt!

Nesten fire av ti vann- og fuktskader oppstår på badet, og en undersøkelse finner at seks av ti nyere baderom har feil eller mangler. Vi gir deg tipsene for å sjekke badet ditt selv.

Undersøkelsen som ble utført av Anticimex og IF i 2017 på 5200 bad, viste at så mange som seks av ti nyere bad hadde behov for feilretting på grunn av dårlig håndverk. De fem vanligste feilene på nyere bad er ifølge undersøkelsen utilstrekkelig fall på gulvet, utilstrekkelig høydeforskjell mellom dør og sluk, manglende rørmansjetter i gjennomføringer, løse fliser, påklint membran/fliselim i overgang mellom mansjett/membran og gulvsluk. Det er kritisk at denne overgangen er tett, men en amatørmessig påføring gjør det umulig å kontrollere. I tillegg erfares det ofte at arbeidet er feil utført. Generelt bør du sørge for at du har all dokumentasjon på arbeidet som er gjort, og være oppmerksom på at du har fem års reklamasjonsfrist.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Inkompetanse

Byggebransjens våtromsnorm forklarer reglene for håndverkerne og viser løsningene som oppfyller kravene. Våtromsnormen er flerfaglig, for ofte har man flere håndverksyrker inne på et bad.

- Dessverre er det altfor mange håndverkere som mangler faglig kompetanse, konstaterer Cato Ove Karlsen som er daglig leder i Fagrådet for våtrom.

Han tror at mange bedrifter slurver når de leier inn arbeidskraft, og påpeker at byggekulturer er forskjellige.

- I noen land er det ikke så farlig med en lekkasje fordi huset er bygd i betong, sier han, og fremhever at bestillerkompetanse fra kunden er veldig viktig.

I det legger han at kunden bør være oppmerksom på kritiske områder på et bad, og være i stand til å sjekke kompetansen hos bedriften som skal gjøre arbeidet. Han råder også til å sjekke referanser.

- En skikkelig bedrift vil kunne dokumentere robuste løsninger for nettopp ditt bad, sier han.

Riktig fall mot sluk

- Fallet på badegulvet kan du enkelt kontrollere ved å bruke et vater og et metermål, sier produktsjef Bolig i Anticimex, Svein Hole.

I dusjområdet som er 60 til 80 cm fra sluket er det anbefalt et fall på minst 1:50. Dette tilsier et fall på 15 mm målt på et punkt 80 cm fra sluket.

Det er mange varianter av sluk på markedet som har ulik utforming og design for å passe inn i forskjellige omgivelser. Felles for slukene er at det skal være god tetting i overgangen til gulvets membran, altså det vanntette sjiktet.

Sjekk membranen og utførelsen

Det er kritisk at overgangen mellom mansjett/membran og gulvsluk er tett. Men hvordan skal et gulvsluk se ut når det er riktig montert?

- Generelt kan vi slå fast at produsentens anvisning på hvordan tettingen skal utføres gir det rette bildet av hvordan sluket skal se ut riktig montert, sier Hole.

Membranen skal ha en forsvarlig forbindelse til sluket som gjør at forbindelsen tåler vanntrykk. Vanntrykk kan oppstå om sluket går tett. Normalt er denne forbindelsen utført ved at membranen er sikret tetting til sluket med en klemring som er skrudd ned i sluket med syrefaste skruer (som ikke ruster).

- Mange sluk er under risten tilgriset av sementmasse etter flislegging, noe som kan medføre vanskeligheter med å se om jobben er fagmessig utført. Dette kan også indikere slurvete utførelse, noe en kunde bør stille spørsmål ved, sier Hole.

Rens sluket

Som hovedregel bør sluk renses hver tredje måned, minst hvert halvår.

- Hår, smuss og såperester som blir liggende for lenge i sluket kan bli hardt og hindre rett avrenning av vannet, påpeker produktsjefen.

Håravfall i store mengder gjør behovet for rensing av sluk større.

Også høydeforskjellen mellom dør og sluk er viktig som dette bladet fra Sintef beskriver.

Manglende rørmansjetter i rørgjennomføringer

En gjennomføring med mangelfull forsegling kan ses direkte ved at det mangler fuge mellom eksempelvis flis og rør eller oppdages ved at fliser eller overflate buler.

- Har det kommet så langt er det sannsynligvis fuktighet inne i konstruksjonen. Før dette tettes må det tørkes slik at ikke fuktighet sperres inne i konstruksjonen. I slike tilfeller er det lurt å tilkalle fagfolk, råder Hole.

Men hvordan oppdager man om et rør er dårlig tettet?

- En indikasjon på at et rør ikke har god tetting vil være at det «svetter». Ved å trekke en finger over en avslutning vil den bli fuktig, forteller Hole.

Løse fliser eller dårlige fuger

Du vil se om flisfugene er fine ved å se etter sprekker i fugene.

- Er det sprekker i fugene eller i flisene kan det være indikasjon på svelling av underlaget som igjen kan skyldes at vann har trengt gjennom membranen, og da bør du tilkalle fagfolk, råder produktsjefen i Anticimex.

Det kan også være at fugen har fått et slag, noe som ikke er ensbetydende med skadet tettesjikt og dermed kan være helt ufarlig. Er det kommet små hull i fugemassen, kan det være at den har begynt å smuldre litt opp. Da kan du skrape vekk den løse og dårlige massen og etterfylle med fugemasse av kvalitet.

Sjekk også ventilasjonen

Hvordan oppdager man om ventilasjonen på badet ikke er tilpasset eller tilstrekkelig? Føles luften tung eller klam å puste inn?

- Symptomer på at ventilasjonen ikke er god nok kan være dugg på vinduene og sorte prikker på innvendige flater, sier Hole.

Gamle rør på nytt bad

Kanskje bor du i et eldre hus, men har fått et nytt bad. Er avløpsrørene av støpejern må du regne med korrosjon (rust), som fører til at rørene kan begynne å lekke. Hole anbefaler å skifte dem ut. En annen løsning kan være å fore innsiden av rørene med en vannfast film, eller å få nye rør på innsiden av de gamle, med såkalt rørfornying. Velger du rørfornying bør du forsikre deg om at bedriften du avtaler arbeidet med har riktig kompetanse og gode referanser. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler