Slik lydisolerer du huset

Gå til hovedinnhold

Slik lydisolerer du huset

Lyder mellom rom kan være til irritasjon. Har man først et hus som er dårlig lydisolert finnes det løsninger som kan ta luven fra lyden

- Først og fremst er det viktig å få frem at det ikke trenger å være et kostbart prosjekt, og er du i en husbyggeprosess ville jeg absolutt brukt de ekstra pengene for å lydisolere huset. I tillegg til mindre lyd blir det også lunere, varmere og koseligere å bo i, forteller TV-snekker Otto Robsahm.

Du leser nå en artikkel i Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseiernes  Landsforbund. Visste du at medlemmer får gratis juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning om bolig?

Lyd er egentlig bølger i luft, med frekvenser på mellom 10 -20 000 Hz. Disse kommer ikke bare rett fra lydkilden, men bølgene spretter også via bygningskonstruksjoner. Når lyden treffer en vegg settes bølgene i vibrasjoner og den forplanter seg videre til den andre siden av veggen. I tillegg omformes lydbølgene til slutt til varme.
Lydbølgene svekkes på sin vei gjennom luften og når de treffer andre objekter. Forskjellige materialer reflekterer lydbølgene bedre enn andre, og noen materialer og konstruksjoner absorberer energien.


I tillegg har vi mekanisk lyd, eller trinnlyd, som forplanter seg direkte i konstruksjonen og bruker denne som lydkilde der den møter luften. Derfor kan naboens stillettheler høres som tydelige tappelyder når hun går på gulvet i etasjen over. Ditt rom fungerer også som ressonnansrom for disse lydene. Det er mange eksempler på lyder man kunne klart seg uten, men det er også mange måter å bli kvitt de på. Dersom huset allerede er bygget og du føler boligen trenger ekstra lydisolering er ikke prosessen vanskeligere enn at du kan gjøre den selv.

 

Lyd inne i rommet

- Det er i realiteten ganske enkelt å lydisolere og du kan til og med få et hus som er lettere å varme opp. Lydisolering handler ofte om de samme prinsippene som vanlig isolering, så dette vil hjelpe til å kunne holde forskjellige temperaturer i forskjellige rom. Det er fint i våre strømsparedager sier Robsahm. 

- Når rommet er ferdig lydisolert er det viktig å tenke på hvordan ”justere” lyden inne i rommet. Lyd er vibrasjon og i et tomt rom vet man at lyden alltid er svært skjærende og ubehagelig. Stoffer på gulv og vegg har en glimrende dempingseffekt. Møbler også. For eksempel bør man ikke bruke høyglanset maling på vegg eller lakkere gulvet. Da vil lyden slå tilbake i rommet fremfor å bli absorbert av materialer som er gode på lydabsorbering. Lyden vil også slå mellom vegger, så hjørner er spesielt utsatt. Få ting inn i hjørnene. Men ikke glem at dette kun påvirker lyden inne i selve rommet. Naboen får det ikke noe bedre av at du bare investerer i tepper, sier Robsahm.

  

Lyd fra etasjen over

-  Det er forskjellige måter å isolere vegg, tak og gulv på. Dersom du vil isolere for lyd som går fra overetasjen og ned, må du gjøre noe med gulvet. Da skal du legge noe vi kaller flytende gulv. Det er trinnlydsmatter i gulvet,  eller Glavamatter, som er 2,5 cm tykke og de er harde. Over disse mattene legger du gipsplater før du kan legge laminat, parkett eller tepper. I tillegg til at lyden forsvinner blir gulvet også langt bedre å gå på fordi det vil ”flexe” litt. Det vil si at gulvet gir litt etter når du går på det.

  

Lyd fra etasjen under

- For å isolere lyd som går fra for eksempel kjeller og opp må du skru opp lekter i taket. Bruk gjerne lydbøyler for å skape rom, eller luftspalte, mellom lekterne. Så legger du lydisolasjonsplate og ett eller to lag med gips utenpå dette, alt ettersom hvor lydtett du vil ha det. Legger du to lag gips må du legge platene så skjøtene overlapper hverandre. Da har ikke lyden noe sted å smyge gjennom. Dette er det mest krevende arbeidet innen lydisolering.

 

Lyd fra rom i samme etasje

- Å isolere vegg er lettere. Har du en eksisterende vegg kan du ta av platene i veggen og legge inn lydisolasjonsplater. Deretter legger man gipsplater som også har en bra lyddempende effekt. Legger du dobbelt lag på begge sider av veggen får du et nærmest lydløst rom. Skulle man av forskjellige årsaker være nødt til å sette opp en ny vegg foreslår jeg at man setter opp en 1,5 tommer eller to tommers stenderverk, hvor man legger lydplater mellom og gips utenpå.

 

Ikke glem dør og vinduer

 - Til slutt er det viktig å huske på at dører og terskler også har mye å si. Har du en billig pappdør vil den lekke lyd som en råtten jolle lekker vann. Dette må også være tett, så bruk litt penger på en skikkelig dør med terskel. Og tenk også på hva slags vinduer du har i rommet. Dette er vanlige lekkasjepunkter for lyd både inn og ut av huset.

 

Hva er lyd?

 

- Lyd er over- og undertrykk som forplanter seg igjennom luften. Disse vil til slutt kunne sette trommehinnene i de samme bevegelsene som for eksempel en stemmegaffel. 

- Hørbare frekvensområdet kan deles inn i tre deler:
Bassområdet 16Hz - 300 Hz
Mellomtoneområdet 300Hz - 3000 Hz
Diskantområdet 3000Hz - 20 000 Hz

- Frekvensen sier vi er antall bølgelengder som blir generet i løpet av ett sekund.
Lydens hastighet i luft er 331,6 + O,6T der T= temperaturen i `C

- Menneskeøret kan oppfatte lydsvingninger med frekvens fra 16 Hz (fjern torden) til overkant av 20 000 Hz. For eksempel generer pianoet svingninger fra ca 30 Hz opptil ca 4 000 Hz.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler