Lover og regler når du skal bygge om

Gå til hovedinnhold

Lover og regler når du skal bygge om

Hvilke lover gjelder når du skal bygge om, bygge på eller bare pusse opp litt?

 

Bustadsoppføringslova

Regulerer kjøp av bolig under oppføring. Gjelder dersom du disponerer en tomt og inngår en avtale om at noen skal bygge der, eller inngår en avtale om kjøp av ny bolig og tomt før boligen er fullført. Loven gjelder også eierseksjonsleiligheter og fritidshus, samt full ombygging av eksisterende bolig.

 

Brann- og eksplosjonsvernloven

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, samt Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn regulerer blant annet krav til eier og bruker av ildsteder. Loven sier også noe om brannvarsling og rømningsveier.

 

El-tilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt en rekke forskrifter regulerer hvem som kan montere elektrisk utstyr og hvilke standarder som kreves.

 

Forbrukerkjøpsloven

Gjelder alle kjøp du som forbruker gjør eller har gjort til privat bruk siden 1. juli 2002 hvis selgeren er en yrkesselger. Loven gjelder ved kjøp og salg av ting, for eksempel elektronikk og hvitevarer, eller dusjkabinett hvis du ikke har kjøpt dette gjennom rørleggeren som monterer det. Selgeren skal levere riktig avtalt vare til rett tid og sted.

 

Håndverkertjenesteloven

Regulerer arbeid på fast eiendom og ting. Skal du bygge på eller pusse opp huset er det håndverkertjenesteloven som gjelder. Loven regulerer også alt fra arbeid på bilen din, til installasjon, vedlikehold og reparasjon av tv eller vaskemaskin.

 

Plan- og bygningsloven

Regulerer all byggeaktivitet og setter standarder og krav til hvordan hus og boliger her i landet skal bygges. Loven regulerer også hvem som har rett til å bygge, hvor man kan bygge, og hvordan byggingen skal kontrolleres. Det er eksempelvis Plan- og bygningsloven som setter kravene til brannteknisk utforming og utstyr.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer