Lettere å finne gode håndverkere

Gå til hovedinnhold

Lettere å finne gode håndverkere

Å finne dyktige håndverkere er ikke enkelt. Erfaringer fra nettbrukere kan gjøre oppgaven mye lettere.

EVALUERES: Når brukerne evaluerer håndverkerne som er på besøk, blir det lettere for andre å finne frem til de som er best. Foto: GualtieroBoffi/ Scanstockphoto.

Ikke alle har et nettverk som kan anbefale gode håndverkere.

Tidligere slo man opp i telefonkatalogen eller kom i kontakt med aktuelle håndverkere via annonser. Nettet har endret dette bildet totalt.

På nettsider, som for eksempel anbudstorget.no og mittanbud.no, kan man legge inn oppdrag man ønsker å få utført, og få svar fra håndverkere som ønsker å utføre jobben for deg.

– Fra vi startet å formidle håndverkstjenester i 2003 og frem til 2008 fikk vi stadig telefoner med tilbakemeldinger fra forbrukere. Da kunne det ofte være negativt. Fra 2008 la vi inn muligheten til å skrive omtale om håndverksjobbene som ble utført. I starten gikk det litt tregt, men etter hvert som folk begynte å skrive, ble antall negative til bakemeldinger proporsjonalt færre. Markedet ble svært gjennomsiktig og det var ikke rom for å gjøre annet enn å yte sitt beste, forteller daglig leder Åge Breivik i anbudstorget.no.

I dag har anbudstorget i underkant av 1 200 forespørsler i uken i de travleste månedene.

– I januar hadde vi 59 000 unike besøkende, et tall vi forventer skal stige kraftig frem mot sommeren. Når vi vet at en halv million nordmenn fortsatt ikke bruker nett og at det også er eldre mennesker som pusser opp, føler vi at våre tall er ganske bra, forteller Breivik.

Selvregulerende markedsplass

– Jungeltelegrafen er en mektig markedsføringskanal. Gode skussmål vil utvilsomt føre til flere oppdrag for en håndverker, men dårlige skussmål vil gjøre at du raskt taper kampen om kundene. Derfor er nettet en effektiv og selvregulerende markedsplass, sier rektor ved Norges Markedshøyskole, Trond Blindheim.

Blindheim tror dårlige tilbydere spiser seg selv til slutt.

– Det er en god grunn til at det fungerer godt å hente inn anbud på nett. De som driver nettsidene er flinke til å sjekke opp de som ønsker å tilby tjenester. Deretter er det kundene som må være flinke til å fortelle om jobbene som utføres, sier Blindheim.

Sinnasnekker Otto Robsahm mener det er viktig at de som har erfaringer med gode håndverkere sprer budskapet.

– Gjennom TV, aviser, magasiner og alt av massemedia føler jeg det er en gjennomgående negativ vri på omtalen av håndverkere. Ut fra et nyhetsperspektiv skjønner jeg at det er mest interessant å skrive om de dårlige fremfor de som gjør en god jobb. Jeg kan ikke huske å ha lest en positiv artikkel. Derfor er det viktig at man forteller om folk som gjør en god jobb. Det vil i lengden gjøre det attraktivt for alle å være flinke, sier Robsahm.

Skaper trygghet

At brukere og tilbydere gir korrekte tilbakemeldinger, skaper en stor og naturlig trygghet.

– Vi har vært i kontakt med alle håndverkere som er registrert på våre sider, sier daglig leder Håvard Bungum i mittanbud.no.

– Når du får et tilbud på et anbud hos oss kan du være sikker på at håndverkeren er registrert, ekte og at han har godkjent at han ikke utfører svart arbeid.

 På nettsidene har du anledning til å se hva tidligere kunder forteller om utført arbeide. Derfor er det også satt opp sikkerhetsfiltre som skal hindre svindlere fritt spillerom.

– Det er uhyre viktig at våre kunder er trygge på at evalueringene er reelle. Dersom det opprettes en negativ evaluering får alle impliserte parter beskjed, og håndverkeren har tilsvarsrett. Samtidig er det også fare for at noen ønsker å påvirke noe i positiv retning. Dette har vi også mekanismer for å avsløre.

Folk er fornøyd

Tall fra Forbrukertvistutvalget (FTU) kan tyde på at folk blir mer fornøyd med håndverkstjenestene.

Fra 2008 til 2010 steg antall klagesaker fra 153 i året til 225. I 2011 hadde tallet sunket til 185 til tross for at antall saker totalt hadde steget.

– Antall klager på våre nettsider har også sunket dramatisk. Da vi startet med evalueringene i 2008 hadde vi en til to negative omtaler vi behandlet i uken. Nå har vi ikke flere enn en til to i måneden, sier Breivik i anbudstorget.no.

Mittanbud.no har siden oppstarten i 2009 utestengt 600 bedrifter fra sidene. Bungum forteller at de går inn i fysisk dialog med hver enkelt håndverker.

– Vi ser at dette er en markedsplass som fungerer veldig godt. Vi bruker mye ressurser på å sjekke trafikken på nettsidene. Fram til i dag er det skrevet 7 500 evalueringer på konkrete oppdrag. Vi sjekker at disse er korrekte, men vi sjekker også hver eneste håndverker som ønsker å være registrert på våre sider. Dette gjør at det er lite rom for å være useriøs. Tallene våre viser at ni av ti evalueringer karaktersettes nest høyest eller høyest på skalaen. Det er vi meget tilfredse med, sier Bungum. 

– Vi er ekstremt opptatt av pålitelighet. Vi lever av at folk kan stole på det de leser på våre nettsider, derfor er vi nøye med dette, sier Bungum.

Når det oppstår konflikt mellom håndverker og forbruker har ikke formidlingstjeneste på nett ansvar overfor noen av partene.

– Vi hjelper kun til med formidlingen av anbudet ut til håndverkerne. Når de igjen tar kontakt for å komme på befaring er det til syvende og sist forbrukeren som må sjekke referanser og liknende på hver håndverker. Det er viktig at man skriver vanntette kontrakter. Deretter er det andre instanser enn vi som må avgjøre hvem som har rett eller galt i en tvistesak, sier Breivik.

Ifølge Breivik er det forsinkelser og priser som er gjengangere når folk er misfornøyde.

– Det hender også at vi får henvendelser på negative evalueringer, men da viser det seg stadig at den negative evalueringen er lagt inn på feil firma. Mange firmaer i forskjellige kommuner kan ha ganske like firmanavn. I det store og det hele løser alt slikt seg veldig greit, sier Breivik.

dek@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler