Slik reserverer du deg mot AMS

Gå til hovedinnhold

Slik reserverer du deg mot AMS

Dersom installasjonen av smart strømmåler er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker, er ikke nettselskapet pliktig til å installere den.

I disse dager har litt over halvparten av Norges husstander fått installert nye strømmålere, såkalte AMS-målere. Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder over hele landet ha fått installert de nye strømmålerne. Av disse er det ca. 2,5 millioner boliger og fritidsboliger.

Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over hundre år.

Fordelene ved nye strømmålere er mange: Du slipper å lese av strømmåleren, får bedre oversikt over forbruket ditt, og vil kunne betale mer nøyaktig for det du bruker. Strømbrudd meldes raskere og vil dermed kunne repareres raskere.

 

Skepsis

Ifølge Statens strålevern er strålingen fra de nye målerne så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme. 

Mange er likevel skeptiske, og knytter de nye strømmålerne til følelser av ubehag og sykdom. Enkelte bekymrer seg for at kommersielle interesser skal kunne hente ut personopplysninger.

Det er mulig å reservere seg mot installasjon av ny strømmåler. Dette er regulert i forskriftsbestemmelser om AMS. I kapittel 4 står det at «Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a)forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,

 b)installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.»

 

Søknad med vedlegg

I klartekst betyr dette at man for å få fritak må sende inn søknad med vedlagt legeerklæring / psykologerklæring til sitt nettselskap. Dette bør gjøres i forkant av målerbyttet. Målerbyttestatus for din kommune og kontaktinfo til nettselskapet kan du blant annet finne på nettstedet Ny Måler. 

- Om noen skulle være usikre på om søknaden kommer frem til nettselskapet med vanlig postgang, må kunden vurdere å sende rekommandert eller selv levere til nettselskapet. Legeattester er å regne som sensitiv informasjon og nettselskapene skal behandle dette slik personopplysningsloven krever. Det er ikke nødvendig å sende til en navngitt person. Uansett er det de samme og kun utvalgte personer som får tilgang til personopplysninger som krever et særskilt vern, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Klagemuligheter

Hvis nettselskapet ikke vil innvilge fritak, kan du bringe saken inn til NVE for avgjørelse.

- Siden vilkårene for fritak er ganske entydige er disse lette å håndtere for nettselskapene. NVE har så langt ikke omgjort et avvisningsvedtak gjort av nettselskapet. En kunde som ikke får medhold av NVE kan bringe saken inn for Olje- og energidepartementet. Skulle heller ikke departementet gi medhold, må kunden eventuelt bringe saken inn for domstolene, forklarer Grøtterud.

Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas. Det kan heller ikke kreves fritak av hensyn til personer som ikke bor i boligen.

 

Deaktiverer radiosenderen

Fritaket gjelder dessuten ikke for selve måleren - men for den "smarte" delen av den, opplyser Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge

- Nettselskapene må bytte måler også hos dem som får fritak. Her deaktiveres imidlertid radiosenderen i måleren, slik at den verken kan sende eller motta data. Grunnen til at alle målere må byttes er at svært mange av dem har passert tillatt brukstid, sier Øverås.

Rundt én million målere er på overtid, og Justervesenet har gitt nettselskapene dispensasjon ut 2018. 

Med en deaktivert radiosender i måleren må man selv lese av og melde inn hver måned, som i dag. 

 

Forskriften

Nettselskapene er pliktige til å rette seg etter forskriften. De kan derfor bare innvilge fritak fra AMS for kunder som kan dokumentere helseplager. Det vil si at du ikke kan forvente å få innfridd fritak dersom innsigelsen din mot AMS er personopplysninger på avveie.

Dersom du allerede har fått installert AMS-måler og ikke er fornøyd, kan du ikke kreve å få den gamle måleren tilbake.

- Imidlertid kan en kunde som kan legge frem en legeerklæring til nettselskapet kreve at kommunikasjonsmodulen i måleren blir deaktivert, opplyser Grøtterud. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer