AMS-målere skaper frykt

Gå til hovedinnhold

AMS-målere skaper frykt

Over 40 prosent av landet har nå enten fått eller fått påbegynt innstallasjon av nye AMS-målere, ifølge Energi Norge. Forsikringsbransjen har allerede advart, og nå tar også Nelfo bladet fra munnen og advarer mot endret bruksmønster.

I dag er det installert nye strømmålere, såkalte AMS-målere i 8,6 prosent av landet. Det er påbegynt i 38,1 prosent av landet, mens 53,3 prosent fortsatt venter på at noe skal skje. Lurer du på hvor i løypa ditt hjemsted ligger kan du sjekke det på www.nymaler.no.

Samtidig som målerne dekker mer og mer av Norge frykter flere bransjer at økt bruk av elektriske apparater om natten, som følge av de nye AMS-målerne, skal føre til mer brann. En følge av de nye målerne er at strømselskapene kan overvåke nordmenns forbruksmønster, og dermed differensiere prisnivået i løpet av døgnet.

Hvis du fortsatt ikke helt vet hva AMS-måler er og hovrfor det er et hett tema kan du lese deg opp på det i denne saken.

- Det er ingen tvil om at dette er et problem og vil øke når nye nettariffer blir innført i forbindelse med nye automatiske strømmålere, bekrefter Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet i Nelfo.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

I en undersøkelse fra 2016 kom det frem at hele syv av ti nordmenn lader mobilen om natta. En senere spørreundersøkelse viste at en av åtte lar tørketrommelen gå når de legger seg eller forlater boligen. Begge undersøkelsene ble utført av TNS Gallup på oppdrag fra Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If .

Verst er barnefamiliene, der 36 prosent bruker vaskemaskiner og 21 prosent tørketromler uten tilsyn.

Mange frykter de nye målerne av andre årsaker, og flere og flere reserverer seg mot å få de. De vanligste begrunnelsene for å slippe nye målere er påstått helsefare på grunn av mobil- og / eller radiostråling, påstand om el-overfølsomhet og frykt for overvåking og misbruk av persondata

Brenner for store verdier

Hvis man setter på vaskemaskinen, tørketrommelen eller oppvaskmaskinen om natten når strømmen blir billigst, vil det ta lenger tid før en brann oppdages enn når de fleste av oss er hjemme og våkne.

I følge forsikringsbransjen forårsaker elektriske apparater branner for 220 millioner kroner. Tall fra DSB viser at det i fjor var 59 branner som startet i vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel. Det var totalt 3092 branner i bygninger i 2016.

I løpet av de siste seks årene står vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler til sammen for mellom en liten andel av alle boligbrannerbranner. Forsikringsselskapet If frykter en forverring av statistikken dersom det blir mye penger å spare på å bruke husholdningsapparater og andre elektriske artikler om natten.

- Over tid ser vi en klar bedring i brannskadebildet her i landet, med færre boligbranner og en markert nedgang i antall omkomne i brann. Denne utviklingen ønsker vi selvsagt skal fortsette. Men da må vi ikke motiveres til økt bruk av elektriske husholdningsapparater om natten uten tilsyn, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

Ikke farlige i seg selv

Sørensen i Nelfo understreker at apparatene ikke er farlige i seg selv, men at det under gitte forhold kan oppstå problemer. Nelfo mener derfor at flytting av strømforbruk fra dag til natt må skje uten at det går ut over sikkerhet eller komfort for kundene.

- Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner representerer høy belastning i anlegget. Å kjøre denne typen apparater om natten er ikke å anbefale, fordi vi vet at det kan øke brannfaren, sier Sørensen.

Selv er Sørensen nøye med å være til stede når husholdningsmaskinene i hjemmet er i gang.

- Jeg bruker dem ikke mens jeg sover, og lar dem heller ikke stå på mens jeg er på jobb, slik vi vet at mange gjør. Det kan nok bli fristende å spare penger på denne måten dersom det blir billigere strøm om natta, men det fraråder vi, sier Sørensen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer