Ja, klimaet er våtere og villere

Gå til hovedinnhold

Ja, klimaet er våtere og villere

Selv om du er klimaskeptiker, er det ikke å komme utenom at været er blitt våtere og villere. Flom, skred og overvann er noen av konsekvensene. Hva kan du selv gjøre for å beskytte boligen din?

Vann er det som har størst påkjenning på boligene våre. Er du forberedt på styrtregn?

Stadig oftere varsles det store mengder nedbør, ikke sjelden i form av styrtregn. Overvann og lokale oversvømmelser kan få konsekvenser for boligen din, derfor bør du sjekke den minst en gang i året. Vet du for eksempel om du har en tilbakeslagsventil i boligen din, eller at du selv har eier og har ansvar for stikkledningene fra huset og frem til anboringspunktet, det vil si frem til kommunens ledningsnett?

Enormt vedlikeholdsetterslep

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen med lokale myndigheter ansvaret for å sikre innbyggere mot flom. Vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet er enormt, og mange kommuner sliter med overvann som følge av styrtregn. I august 2016 opplevde for eksempel Asker og Bærum kommune over 100 millimeter nedbør på seks timer, noe som førte det til store skader. Bare til forsikringsselskapet IF kom det skademeldinger for 150 millioner kroner som følge av denne nedbøren. Huseiere fikk kjellere og hager oversvømt, og mange veier lå under vann.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Vann er den største påkjenningen

– Vann er det som har størst påkjenning på bygninger rundt om i Norge. Ved kraftig regnvær kan vann trenge inn i tak, yttervegger og mellom vinduer, og overflatevann kan komme inn i kjellere dersom vannet ikke ledes fort nok vekk fra huset, understreker Einar Flaa, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Også mildere vintre er en utfordring. Snøen er våtere og tyngre, og stadig flere steder opplever man vinterregn. Når det er tele i jordsmonnet klarer ikke jorden å absorbere vannet, og vannet kan finne nye veier og gjøre skade, blant annet gjennom vinduer og dører i en underetasje. I tillegg kan temperatursvingninger rundt null grader om vinteren øke faren for frostsprengning og fuktskader.

 

Sjekk at boligen er tett

Klimatilpasning av hus, hytter og hager er nødvendig. Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har derfor laget en sjekkliste for hva du enkelt kan gjøre selv for å forebygge skader som følge av klimaendringene.

– Alle huseiere bør gjennomføre en inspeksjon av boligen minst én gang i året, og gjerne oftere. Det er viktig å sjekke at det ikke kommer inn vann gjennom tak og yttervegger, vinduer og ytterdører. Å fjerne løv fra takrenner, se til at taktekkingen er tett og kontrollere beslag rundt skorsteinen er noe av det man kan gjøre nå på høsten, oppfordrer seniorrådgiveren i DiBK.

Fukt- og råte, here we go

Klimaendringene fører blant annet til at det blir fuktigere, derfor øker også faren for råteskader. I dag har omtrent 615.000 norske bygninger høy risiko for råteskader, og råteskader utgjør omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt fører ofte til muggsopp, som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Om 80 år vil 2,4 millioner bygninger i Norge slite med råteskader, ifølge rapporten «Klima i Norge 2100». Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og er utarbeidet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret/Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket. kgd@huseierne.no

Fakta: Dette må du tenke på

Rens og reparer takrennene

Rens stikkrenner, nedløp og drensrør

Monter en tilbakeslagsventil

Rydd kjelleren

God drenering?

Sjekk taket. Er det tett?

Bor du i nærheten av et bekkeløp? Er det rent?

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer