Vannskader: Boligeier kan ha ansvar

Gå til hovedinnhold

Vannskader: Boligeier kan ha ansvar

8500 vannskadesaker skyldtes tilbakeslag eller overvann i 2017 viser statistikk fra Finans Norge. Vet du at du selv har ansvar for dine stikkledninger?

Fremtiden blir våtere viser beregninger fra NCCS. Det er altså sannsynlig at det vil bli like mange vannskader som følge av tilbakeslag i år som i fjor. Tilbakeslag av vann inn i boligen vil skje når det kommunale rørnettet overbelastes slik at avløpsvann fra dusj, vaskemaskiner og toalett flommer opp fra sluket og doen. Overbelastningen skyldes at vann- og avløpsnettet er underdimensjonert.  Har du allerede opplevd å få tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren bør du sannsynligvis ta noen grep. 

Har du kunnskap om tilstanden til stikkledningene fra boligen din og ut til det kommunale nettet? Boligeiere eier stikkledningene fra huset og frem til anboringspunktet, det vil si frem til kommunens ledningsnett. Men ifølge en undersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra Norsk vann i 2017, vet så få som 26 prosent av innbyggerne om de eier stikkledningene for vann og avløp, kun 40 prosent vet hvor de er plassert på eiendommen, mens bare 34 prosent vet hvilken tilstand ledningene har.

Fraskriver seg ansvar

Mange, om ikke de fleste kommuner vil ha et vilkår om levering av vann- og avløpstjenester som de kaller «standard abonnementsvilkår». Det betyr kort sagt at kommunen fraskriver seg ansvar dersom feilen kommer fra boligeiers stikkledning, eller som følger av for eksempel ekstrem nedbør.

I en dom behandlet i Borgarting lagmannsrett hvor klager framla krav om erstatning etter tilbakeslag fra en kommunal avløpsledning, kom lagmannsretten til at tilbakeslaget skyldtes ekstra kraftig nedbør og at det ikke forelå uaktsomme forhold hos kommunen. Ansvarsfraskrivelsen i abonnementsvilkårene førte til at kommunen var uten ansvar for skaden. Har din kommune nylig dimensjonert sitt ledningsnett? Hvis svaret er negativt, må du regne med at dette også kan skje i din bolig.

Kjenner du kravene?

Kravene til overhøyde for avløpsledninger har siden 80-tallet vært på 900mm, men kravene har variert helt siden slike krav ble innført. Overingeniør Ole Petter Skallebakke i Fredrikstad kommune tror at mange boliger har tilstrekkelig overhøyde på avløpsledningene, men vet også at mange boliger ikke oppfyller disse kravene.

- Ja, vi fraskriver oss ansvar for tilbakeslagsskader, innrømmer han.

Han ønsker likevel å presisere at når kommunen legger nye ledninger, så forsøker man så godt det lar seg gjøre å legge ledningene slik at overhøyden blir tilstrekkelig.

Tilbakeslagsventil som løsning

Skallebakke forteller at kommunen noen ganger monterer tilbakeslagsventiler hos enkelte abonnenter, men at dette ikke er kommunens rolle. Det vil ikke alltid holde å ha en tilfredsstillende overhøyde for å være sikret mot tilbakeslag.

- En tilbakeslagsventil vil ofte være redningen og en godt anvendt investering, tror han.

Det forutsetter at man er oppmerksom når det er kraftig regnvær og overvann på veier og i grøfter. Overvann er et klart tegn på at avløpsnettet er overbelastet.  

- Er det overvann på veien, må man ikke bruke vann i boligen, for da risikerer man at ventilen får trykk fra begge sider, og at vannet man bruker vil fosse tilbake i huset, forteller han.

Han understreker også at regelmessig rengjøring av tilbakeslagsventilen er en forutsetning for at den fungerer slik den skal.

Kjøpe ny bolig? 

Planlegger du å kjøpe en bolig, råder Skallebakke huskjøper til å være føre var, og stille spørsmål om vann- og avløpsrør. Mange rørsystemer og stikkledninger kan være gamle og slitte, og store kostnader må påberegnes hvis man ser seg nødt til å legge nye. Å oppleve at en nylig innredet kjeller blir ødelagt av avløpsvann må være fortvilende.

- Planlegger man å kjøpe en bil, bruker man uker eller måneder på å bestemme seg, men å kjøpe et hus gjør man ofte på 24 timer, sier han, og tror ikke det er mange som tenker på at de burde vite hvilken tilstand husets stikkledninger har.

Han tror heller ikke at meglerne vet hva «standard abonnementsvilkår» betyr og innebærer for boligkjøper, eller gir dette spesiell oppmerksomhet.

- En megler vil bestille en såkalt eiendomspakke for boligene som skal selges hvor kommunen vil informere om eventuelle pålegg til eiendommen, men få eller ingen vil be om utdyping av hva «standard abonnementsvilkår» for vann- og avløp betyr, eller be om opplysninger om stikkledninger fra  selger, sier han.

Forsikring dekker

Det kan være en trøst, når man først har vært så uheldig å få en oversvømmelse, at forsikringsselskapene stiller opp. Men der vil man skille mellom en plutselig oversvømmelse, som dekkes, i motsetning til en kjeller som har vært fuktig over lengre tid ved for eksempel utilstrekkelig drenering.

- Tilbakeslag fra rør er også skader som selskapene dekker, men man må huske å raskt melde skaden, og begrense den så mye som man kan, sier Simon Andre Olsen i Gjensidige forsikring.  

Forebyggende tiltak

Hvis takvannet leder rett ned i dreneringen rundt huset, er det fare for at vannet ikke vil evakueres i grunnen ved kraftig nedbør. Som et forebyggende tiltak tror Skallebakke at boligeiere gjør lurt i å føre taknedløpene vekk fra husvegg og ut på plenen eller i en drenert grøft for å unngå å fylle drenering med regnvann og slippe inntrengning av eget takvann til kjeller. Han tror at mange vannskader er forårsaket av dette. En midlertidig løsning kan være å tre bøyelige plastrør utenpå taknedløpet for å lede vannet et stykke ut på plenen.

- Mange har fall ut fra husveggens forside, men ikke på husets bakside, påpeker han, og mener at det da er desto viktigere å sørge for at regnvannet renner ned langt unna husveggen.

Hvis boligen ligger for lavt i terrenget, for eksempel nær vannkanten, anbefaler han å installere en villapumpestasjon som er en dunk med pumpe og en tilbakeslagsventil.

- Om man velger å installere en tilbakeslagsventil eller en villapumpestasjon så er det veldig viktig å vedlikeholde og rengjøre ventilen eller pumpen regelmessig, understreker han.

Hvis toalettpapir eller annet fester seg på kanten av klaffen eller lokket på ventilen, vil den ikke lukke seg, og heller ikke være til nytte. Derfor er det også viktig at man ikke kaster noe i toalettet som ikke har sin plass der. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler