Forbud mot olje: Eldre frykter de vil fryse i vinter

Gå til hovedinnhold

Forbud mot olje: Eldre frykter de vil fryse i vinter

Nå er det bare to måneder igjen før det blir forbudt å fyre med fossil olje og parafin den 1. januar 2020. Mange eldre har ikke fått på plass en alternativ oppvarmingsløsning, og det er kø hos fyringsteknikerne.

Får du ikke en fyringstekniker til å konvertere oljefyren eller parafinkaminen til biobrensel innen fristen 1. januar 2020, kan vinteren bli lang og kald.

Av dem som kontakter Norsk varmeteknisk forening kan daglig leder Geir Jansen fortelle at 90 prosent er eldre mennesker. Nå frykter de eldre at de vil fryse seg gjennom vinteren.

- Det er lange ventelister på fyringsteknikere, og det skal virkelig et mirakel til for at den som bestiller konvertering til biobrensel nå vil komme i mål innen fristen, sier Jansen.

Forslag til forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger kom i juni 2017, og ble endelig vedtatt i juni 2018.

- Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding den gang.

Oljefyrforbudet er beregnet å redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig i perioden fra 2016 til 2035. Hver liter fyringsolje slipper ut 2,7 kilo CO2, og et årlig forbruk på 4 000 liter olje utgjør like store utslipp som 4 til 5 nyere personbiler gjør på ett år.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Underlig tidspunkt

Jansen synes det er underlig at forbudet kommer midt på vinteren. Han mottar fra 30 til 50 fortvilte henvendelser hver dag, syv dager i uken. Mange spør for eksempel om de kan fyre opp den oljen de har igjen på tanken etter fristen, noe Jansen avkrefter.  Nå har han henvendt seg til Klima- og miljødepartementet på vegne av alle de eldre som har kontaktet ham.

- Det hadde jo vært mye bedre om et slikt forbud kom i mai, sier han, og tror ikke at tidspunktet for forbudet er godt gjennomtenkt.

Samtidig vet han av erfaring at folk alltid reagerer i siste øyeblikk, og få av berørte hadde nok sett for seg at det skulle være så vanskelig å få tak i en fyringstekniker når de endelig tok kontakt.

- Når jeg får disse henvendelsene spør jeg om det er montert el-kolber i fyringskjelen, da kan oljetilførselen stenges av, og vannet varmes med strøm fram til en eventuell konvertering, forteller Jansen, men opplever at reaksjonen ofte er frykt for høye strømregninger.

Hvor mange husstander som fortsatt ikke har løst oppvarmingsfloken har ikke Jansen sikre tall på, men han har undersøkt med fyringsbransjen. Ved å legge sammen antall solgte varmepumper samt gjennomførte konverteringer til biobrensel, antar han at det fortsatt er rundt 15- til 20 000 oljekjeler i bruk rundt om i Norge

Vannbåren varme uten fossil

Vannbåren varme er en strålende måte å varme opp et hus på. Dersom du har en oljefyr koblet til et vannbårent anlegg, er det både økonomisk smart og miljøvennlig å konvertere til biofyringsolje hvis oljefyren er i god nok stand. Men før du tar denne avgjørelsen, er det altså viktig at du får en fyringstekniker som kan komme på inspeksjon for å sjekke om anlegget er i god nok stand og kan konverteres til biobrensel. Det gjelder også for parafinkaminer.

4 alternativer til oljekjelen

Dersom fyringsteknikeren mener at anlegget er for gammelt og bør skiftes, har du likevel flere muligheter for å bevare den vannbårne varmen:

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

En biokjel bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den sørge for oppvarming av tappevannet i boligen.

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil en bio-ovn med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Alternativer til parafinkamin

Dersom fyringsteknikeren mener at parafinkaminen din ikke er i tilfredsstillende stand for å konvertere til biobrensel kan du for eksempel erstatte den med en rentbrennende vedovn, en pelletskamin eller en luft-til-til-luft-varmepumpe.

Pengestøtte for enkelte tiltak

Dersom du rekker det kan du få pengestøtte. Enova avslutter nemlig støtten til fossilfrie løsninger i 2020. Men innen forbudsfristen kan du fortsatt få 10 000 kroner i støtte dersom du bytter ut oljefyren med væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme. I tillegg kommer støtten til ny varmeløsning. Det betyr at man totalt kan få inntil 20 000 kroner i støtte ved å fjerne oljefyr og -tank og installering av ny løsning i 2019. Dersom du har en parafinkamin kan du få 3 000 kroner hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Enkelt å søke

Dersom du har byttet ut den fossile oppvarmingen de siste 18 månedene, og kan dokumentere dette med en datert faktura, kan du fortsatt få støtte hvis søknaden er registrert og sendt via den elektroniske søknadsportalen innen 31 desember 2019. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer