Bare tre måneder til forbud

Gå til hovedinnhold

Bare tre måneder til forbud

Planlegger du å stenge oljefyren når forbudet inntrer fra nyttår, eller vurderer du å konvertere til bioolje? Uansett begynner du å få dårlig tid.

Fra og med 1. januar 2020 er all bruk av mineralolje til oppvarming av bolig forbudt. Har du koblet fra oljefyren, skal tanken som hovedregel tømmes og graves opp i kommuner som har lokal forskrift. I kommuner uten lokal forskrift følger det av forurensingsloven at du skal gjøre tiltak for å hindre forurensing.

- Selv om det for disse tankene ikke er et krav om at de tømmes og graves opp, anbefaler vi at dette gjøres fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensing, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside. Tankene vil alltid inneholde restolje, og selv tanker som er «fyrt tomme» vil i gjennomsnitt inneholde 100 liter restolje per kubikkmeter.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Dispensasjon

Av ulike årsaker kan det være vanskelig å grave opp enkelte tanker. Da kan du søke kommunen om dispensasjon, forteller daglig leder Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk Forening. Dispensasjon kan man få hvis man først renser tanken og så fyller den med sand eller et annet godkjent materiale.

- Kan man fylle oljetanken med bioolje, og slik unngå å måtte fjerne den?

- Det er et veldig dårlig alternativ, og det har jeg aldri hørt at noen har gjort. Selv om bioolje er et naturprodukt er det ingen som ønsker at 1 000 eller 2 000 liter væske av denne typen skal renne ut i naturen, sier Jansen.

- Alle nedgravde oljetanker tilknyttet oljefyranlegg som er omfattet av oljefyrforbudet, vil i utgangspunktet bli å anse som «ute av bruk» fra 2020. Dette utløser kravene til slutthåndtering av tanken, opplyser Miljødirektoratet. Har du koblet fra oljefyren, kan du altså ikke fylle tanken med bioolje og være fornøyd med det. Dersom tanken konverteres og brukes regelmessig videre med biobrensler, vil ikke tanken være å anse som "ute av bruk".

Bioolje

Norsk Varmeteknisk Forening får daglig mellom 20 og 60 henvendelser fra godt voksne mennesker som har et oljefyringsanlegg de er fornøyd med, og som lurer på hva de skal gjøre nå som det blir et forbud.

- Velger du å fyre med bioolje kan du fortsette å bruke både anlegget og tanken din. Også da må du inspisere og rense tanken, og det kan koste ca. 15-20 000 kroner. Normalt må du også skifte brenner og eventuelt noen pakninger. Det koster ikke mange kronene, sier Geir Jansen. Ved å bytte til bioolje får du en rimelig konvertering med god funksjonalitet, mener han.

Han advarer mot å fylle bioolje rett på tanken uten å rense den først. Da kan du regne med at fyren stopper etter tre til fire måneder, sannsynligvis når det er på det kaldeste.

- Bioolje er et godt og lovlig alternativ til mineralolje. Oljen som tilbys vanlige husholdninger harskner ikke, og den tåler fint 20 minusgrader. I kombinasjon med en varmepumpe kan det være en gunstig og relativt rimelig løsning for mange. Konverterer man til bioolje er det for eksempel unødvendig å gjøre noe med strøminntaket til boligen, da oljefyren trekker veldig lite strøm, påpeker han.

Regelmessig inspeksjon

Geir Jansen minner om at du som huseier har ansvar for at tanken din er hel.

- Dessverre slurves det svært mye med ettersyn. Det er pålegg om å inspisere tanken etter 30 år, og deretter regelmessig. Skulle det bli en oljelekkasje, er det din oppgave å rydde opp. Utgifter til dette dekkes ikke av noen forsikring når du ikke har fulgt myndighetskravene, påpeker han.

Gratis rådgivning

Jansen anbefaler personer som har en oljefyr å ta kontakt med en fagkyndig som kan se på oppvarmingsbehovet for hele huset. Har du spørsmål om oljebrenneren eller oljetanken din, kan du kontakte Norsk Varmeteknisk Forening. De gir helt nøytral rådgivning gratis til privatpersoner. Bruk fortrinnsvis epost geir@nvf.no.

 

Fakta: Oljefyringsforbud

* Fra 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke fossil mineralolje, fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger.

* I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. 

* Kommunen kan i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer