Kredittsjekk leieboeren

Gå til hovedinnhold

Kredittsjekk leieboeren

Stadig vekk leser man at utleiere må sikre seg med depositum, referanse- og kredittsjekk av fremtidig leieboer, men hvor mye kan du egentlig finne ut?

SIKKERHET: En god kontrakt og kredittsjekk av potensiell leietager kan spare deg for mye arbeid senere. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

 

En egen utleiedel i boligen eller en ekstra leilighet som du kan leie ut, kan fort spe godt på den månedlige inntekten. Særlig hvis du kan leie ut skattefritt i egen bolig.

Men leieboere som ikke er til å stole på kan også koste deg dyrt, så det lønner seg å bruke litt tid på å sjekke opp hvem du gir nøkkel til boligen din.

Du leser nå en artikkel fra Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseierne. Visste du at Huseiernes medlemmer får gratis juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning om boligrelaterte spørsmål? 

Men hva kan du egentlig finne ut om din fremtidige leieboer, og kan du som privatperson for eksempel kredittsjekke kandidater for å se om de er sikre betalere?

Kan man kredittsjekke?

Skrekkhistoriene er dessverre mange.

Leieboere som ikke betaler avtalt leie, bråker til alle døgnets tider, ikke gjør nødvendig vedlikehold som vasking og rydding, har ulovlig dyrehold, nekter å flytte ut og det absolutte marerittet; leieboerne som gjør hærverk og rett og slett ødelegger hele eller deler av boligen.

Det som kunne spart mange utleiere for mye undring og eventuelle problemer senere, er om det på noe som helst vis hadde vært mulig å luke ut dårlige betalere før man skrev under kontrakten.

Å kunne forta en kredittsjekk for å sjekke betalingsanmerkninger, inntekt og dermed få et begrep om den fremtidige leieboerens betalingsevne kunne vært til stor hjelp for mange. Men kan du som privatperson og utleier gjøre dette?

Svaret er faktisk ja, og det er det mange som ikke benytter seg av – rett og slett fordi de ikke vet.

Risiko er begrunnelsen

Hågen Thomas Ljøgodt, seniorrådgiver og jurist i Datatilsynet, forteller at man har anledning til å kredittsjekke eventuelle leieboere.

– Personvernnemnda har behandlet dette, og i nemndsavgjørelsen fra 2008 slås det fast at privatpersoner som skal leie ut bolig har mulighet til å kredittsjekke mulige leieboere fordi det er en risiko forbundet med å leie ut boligen sin. Det vil kun være adgang til å kredittsjekke de interessenter som fremstår som mest aktuelle. 

I motsetning til hva mange kanskje tror, så har ikke profesjonelle utleiere samme mulighet som privatpersoner til å kredittsjekke leietakere.

– Personvernnemnda kom til at de profesjonelle utleierne ikke tilfredsstiller kravet om den som innhenter kredittopplysninger må ha et saklig behov. Dette henger sammen med at nemnda mener at de profesjonelle må tåle en større risiko enn privatpersoner på dette området. Personvernnemnda argumenterte med at profesjonelle aktører har større mulighet til å pulverisere tapet og la også vekt på sosiale hensyn, fordi det vil være uheldig om visse grupper sperres fullstendig ute fra leiemarkedet, sier Ljøgodt.

Det betyr i praksis at profesjonelle utleiere, altså personer som eier en hel bygård som de leier ut eller lignende, skal nektes innsyn av kredittopplysningsselskapene.

Det stiller seg annerledes for meglere som formidler kontakt mellom utleier og leietaker, eksempelvis Utleiemegleren, fordi disse gjør kredittsjekkene på vegne av privatpersoner.

Skaff personnummer

For å få ut disse opplysningene må man henvende seg til kredittopplysningsselskapene. Det er imidlertid opp til dem om de vil gi deg disse opplysningene eller ikke.

– Det er opp til det enkelte selskap om de vil tilby sine tjenester til privatpersoner eller ikke. Jeg vil i denne sammenheng minne om at utleier må huske på at man skal informere på forhånd. Det er også verdt å vite at i sammenhenger der man har adgang til å innhente kredittopplysninger har man også adgang til å be om den enkeltes fødselsnummer. Fødselsnummer vil kunne være nødvendig for å sørge for sikker identifisering av den aktuelle leietakeren i kredittopplysningsselskapets databaser, sier Ljøgodt.

Et annet alternativ er at den som vil leie bolig selv legger frem en kredittvurdering av seg selv til utleier. Når du vil fremskaffe opplysninger om deg selv har du alltid innsynsrett, og selskapene skal gi deg dette kostnadsfritt uten diskusjon.

– Profesjonelle aktører som ikke selv har anledning til å innhente kredittvurderinger kan imidlertid ikke kreve at interessenter selv legger frem slike ”attester”. Det vil være en ulovlig omgåelse av regelverket, påpeker Ljøgodt. 

Kredittsjekker seg selv

Bisnode, et av Norges fremste foretak innen kreditt-, forretnings- og markedsinformasjon, har erfaring med å gi ut kredittsjekker av leieboere på vegne av Utleiemegleren og andre profesjonelle.

I forbindelse med utleveringer til privatpersoner er det færre tilfeller, da konsesjonen ikke tillater dette via online tilgang.

– Vi får ikke mange forespørsler fra privatpersoner som ønsker å kredittsjekke mulige leieboere, men vi får en del henvendelser fra personer som tar ut opplysninger om seg selv for å levere til eventuelle utleiere. Disse kan benytte våre løsninger på nettet for dette, sier Frode Berg, administrerende direktør i Bisnode Credit.

Han forteller at all annen henvendelse som gjelder kredittopplysninger om mulige leieboere må skje skriftlig.

– Det skal også foreligge et legitimt saklig behov med referanse til konsesjon og øvrig gjeldene regler for at vi skal gi ut disse opplysningene. Siden det er et kostnadsspørsmål ved at utleier selv skal kredittsjekke mulige leietagere, så er det ofte enklere hvis leietager selv legger frem slik dokumentasjon, sier han.

Prisen for en standard kredittsjekk av en leieboer avhenger av størrelse på rapport, men vil ifølge Berg anslagsvis koste rundt 250 kroner.

Husk den vanlige sjekklisten

Om du velger å kredittsjekke fremtidig leieboer eller ikke, så er det i alle fall visse ting du bør sikre deg før du gir noen andre nøkkel til boligen din.

Sjekk referanser som tidligere utleiere og arbeidsgiver, og husk alltid  å inngå skriftlig avtale når du leier ut. Der sikrer du deg rettigheter, samtidig som både du og leieboer har en skriftlig avtale som følger husleieloven.

Ikke glem utkastelsesklausulen som sikrer deg mulighet til å søke namsmyndighetene om hjelp dersom det skulle bli nødvendig, og dersom du ønsker å ha kontroll over når leieforholdet skal opphøre må du leie ut tidsbestemt. Leier har nemlig sterkt oppsigelsesvern.

Depositum er utleiers sikkerhet fra leietager, og det er viktig at disse pengene alltid settes på sperret konto som sikkerhet ved hærverk, mangelfull betaling og lignende.

Skriftlige husregler kan også være lurt.

I tillegg må du sjekke opp om forsikringen din gjelder ved utleie, for her er det fort gjort å gå på en smell hvis du ikke har informert forsikringsselskapet på forhånd.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer