Skattemeldingen 2017: Skattepliktig utleie - dette kan du få fradrag for

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen 2017: Skattepliktig utleie - dette kan du få fradrag for

Leier du ut bolig? Dersom du skatter av inntekten bør du passe på å få med deg fradragene.

Skattemeldingen.

Leier du ut en bolig der du selv ikke bor, eller leier ut egen bolig ut over skattefrie grenser, er inntektene skattepliktige. Da skal boligen regnskapsbehandles. Det innebærer at du skal skatte for netto leieinntekter, altså at du kan trekke fra alle relevante kostnader du har knyttet til utleien.

Dette er tipsene fra Huseiernes Landsforbund og Skattebetalerforeningen

Skatteetaten har et eget skjema for leieinntekter, kalt RF-1189, hvor man fyller inn alle fradragene. Skjemaet leveres elektronisk sammen med skattemeldingen.

Du trenger ikke å vedlegge noe dokumentasjon i skattemeldingen, men dersom skattekontoret spør deg må du kunne dokumentere kostnadene.

Er du boligeier? Da bør du få med deg disse fem skattetipsene!

 

Skille mellom vedlikehold og påkostninger

Du har krav på løpende fradrag for vedlikeholdsutgifter, men ikke for utgifter til påkostninger. Det kan være vanskelig å skille de to, men for eksempel vil førstegangs maling av hus være en påkostning, mens maling av et tidligere malt hus er vedlikehold.

Arbeid utført for å bringe eiendommen tilbake i den stand den var som ny vil regnes som vedlikehold.

Hvis du bytter gammel kjøkkeninnredning med ny, med samme relative standard, kan hele utgiften anses som en vedlikeholdsutgift.

Tilbygg eller endring av planløsning regnes for å være påkostning. Dette kan for eksempel være at ett rom deles i to med vegg. 

 

Møblert utleie

Møbler kan avskrives som driftsmidler, hvis kostpris er over 15.000 per enhet med brukstid over tre år.

Annet innbo saldoavskrives med en sats på 20 prosent. 

Møbler/innbo som koster under 15.000 i anskaffelse per gjenstand fradragsføres i sin helhet.

Møblert utleie i inntil tre år: Møbler trekkes fra med 15 prosent av den årlige leien. 

Eksempel på møblert utleie: Sofaen hadde en kostpris på kr 16.000, mens utleier til sammen betalte kr 35.000 for øvrig innbo (hver enkelt gjenstand kostet mindre enn kr 15.000). Første årets utgiftsføring blir kr 35.000 + (kr 16.000 * 20 %) = kr 38.200. I år 2 kan det resterende beløpet på kr 12.800 utgiftsføres fordi det gjenstående beløpet på saldoen er lavere enn kr 15.000.

Hvis du leier ut for kortere tid (normalt opp til tre år), og du benytter innboet privat både før og etter, kan du i stedet kreve et skjønnsmessig fradrag på 15 prosent av brutto leieinntekt.

Eksempel: Utleier skal arbeide i utlandet i to år, og leier ut sin bolig i Norge fullt møblert. Leieinntekten er kr 15.000 per måned. Som et skjønnsmessig fradrag for slitasje på møbler og annet innbo, reduseres den skattepliktige leieinntekten til kr 12.750 per måned.

 

Reiser knyttet til visninger, vedlikehold og tilsyn

Du får fradrag for reiser du må gjøre for å komme til utleieboligen, men her er reglene kompliserte. I de fleste tilfeller vil kjøring til visninger, vedlikehold og tilsyn av utleieboligen gå inn under reglene om yrkesreiser. For 2017 er satsen da 3,50 kroner per kilometer.

Dersom reiseaktiviteten utgjør mer enn 10 dager i året vil reisene anses som arbeidsreiser og satsen utgjør da 1,56 kroner per kilometer. Dersom du er i tvil om hvordan reiseutgiftene skal utgiftsføres bør du kontakte Skatteetaten.

 

Faste kostnader

Hvis du ikke bor i boligen selv kan du trekke fra alle faste kostnader knyttet til boligen. Det vil si forsikringer, kommunale avgifter, husleie til borettslag og lignende. Hvis du bor i boligen selv får du ikke fradrag for kostnader som knytter seg til din del av boligen, og må derfor gjøre en fordeling av kostnadene basert på skjønn etter hvor stor del som er leid ut. Du får heller ikke fradrag for den tiden boligen ikke er leid ut eller forsøkt leid ut.

 

Eiendomsskatt

De aller fleste kommunene i Norge har innført eiendomsskatt. Den får du fradrag for. Dersom du bor i boligen selv må du gjøre en fordeling av utgiften på den delen du selv bor i og den delen du leier ut.

 

Øvrige punkter 

Hvis du har festetomt har du krav på fradrag for festeavgift.

Strøm, TV/Internett, snømåking, gressklipping/hagestell er det vanlig at leier ordner selv. Dersom du som utleier står for dette, kan utgiftene fradragsføres.

Hvis utleie av bolig er i et flerbolighus, vil endel av det ovennevnte være inkludert i fellesutgifter, som da trekkes fra i stedet.

Du kan fradragsføre gebyret for opprettelse av depositumskonto.

Skader på leieobjektet som ikke dekkes av depositum, av leier selv, eller av forsikringen kan også fradragsføres.

 

Skattefri utleie av egen bolig

Leier du ut den minst verdifulle delen av boligen din, regnet etter utleieverdi, er inntekten skattefri. Leier du ut den mest verdifulle delen, er det skattefritt inntil 20 000 kroner - men bryter du denne inntektsgrensen, blir all netto leieinntekt beskattet med 24 %. De samme reglene gjelder utleie av en del av tomannsbolig dersom den ikke er seksjonert – pass på at du bruker den mest verdifulle delen selv. 

 

Korttidsutleie – er det også skattefritt?

Mange har fått med seg at skattereglene ved korttidsutleie ble endret fra 1. januar 2018: For leieforhold som varer i under 30 dager, er 85 % av det man tjener over 10 000 kroner skattepliktig inntekt. Denne endringen vil imidlertid ikke ha noe å si nå, for endringen gjelder ikke skatteåret 2017. Det er først i 2019 at dette vil ha betydning når du skal levere skattemeldingen.

Her kan du lese mer om reglene ved korttidsutleie. 

For 2017 var det ingen spesiell regulering av korttidsutleie. Det vil altså si at de samme reglene gjaldt enten man leide ut for kort tid, for eksempel gjennom AirBnB, eller lang tid.

 

Husk på at dersom du driver omfattende utleie vil inntekten kunne anses som næringsinntekt, og i så fall vil du måtte betale mer i skatt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer