Solceller et steg videre

Gå til hovedinnhold

Solceller et steg videre

Kortreist takstein av betong og sand fra Norge med et solcellelaminat integrert på toppen, kan erstatte eller komplementere hele- eller deler av taktekket ditt.

Solstein er vanlig takstein med solcellelaminat
Solsteinen er fullt integrert med vanlig takstein.

Solsteinen som produseres i Grimstad på Skarpnes taksteinsfabrikk, er det første solcellesystemet med patentert teknologi som er fullt integrert kombinert med ordinære takstein. I motsetning til tradisjonelle solcellepaneler som er montert noen få centimeter over taket, erstatter solsteinen taksteinene på selve taket. Skal du likevel renovere taket, eller skifte taktekke, kan dette være noe å vurdere.

Visste du at du som medlem i Huseierne har adgang til gratis økonomisk rådgivning på e-post og mange andre fordeler?

Solsteinen har samme størrelse og form som takstein og kan dekke så mye takplass som man ønsker. Den består av et lag med betong og et 60 cellers solcellelaminat, og har de samme egenskapene som en ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og estetikk, samt at den har lik levetid.

Parallellkoblet

Solsteinen kobles parallelt og generer elektrisiteten autonomt, og vil dermed ikke bli påvirket av skygge som i et seriekoblet anlegg. Hver stein har en effektkapasitet på 13,5 W peak. Kabler og kontakter «plug & play» ligger under taktekket og er beskyttet av vær og vind.

- Hver stein lever sitt eget liv. Hvis 10 steiner får skygge, vil resten produsere strøm likevel, sier eier og daglig leder i Sun-Net, Morten Meier.

Solstein-systemet har lav spenning, under 120V, noe som gjør at solsteinen ikke utgjør noen fare ved brann. Den store fordelen med slik takstein er ifølge produsenten at det ikke kreves endringer av takkonstruksjonen. Installasjon og montering kan foretas av snekker eller taktekker, i motsetning til de tradisjonelle panelene som må monteres av sertifiserte elektrikere. Etter at taket er ferdig tekket, må en elektriker installere en inverter, koble systemet til strømnettet og gi deg samsvarserklæringen på installasjonen.

- Summen av disse fordelene vil begrense den vanlige kostnaden for en slik installasjon, sier han, og forteller at systemet skal selges hos vanlige byggevareforhandlere.

Takstein med solcellelaminat kan dekke hele- eller deler av taket. Foto: Sun-Net

Kortreist og mer miljøvennlig

CO2 utslippene er lavere enn for tradisjonelle solcellepaneler mener Meier. Materialene taksteinen er laget av er norske og kortreiste, solcellelaminatet er en patent fra en tysk elektroleverandør.

- I miljøregnskapet kan du trekke fra produksjon av aluminium og frakt fra Kina, sier han.

Men hvilket prisnivå ligger dette nye produktet på sammenlignet med solcellepaneler?

Meier anslår at den ekstra kostnaden for produktet er rundt 20 prosent dyrere sammenlignet med solcellepaneler montert på eksisterende taktekke.

- Men skal du legge et nytt taktekke uansett i forbindelse med renovering, og kan tenke deg solceller blir ikke dette nødvendigvis dyrere samlet sett, mener han.

Ble nominert til pris

Sun-Net er én av åtte kandidater nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019 som skal deles ut i oktober under messen Bygg Reis Deg.

- Solsteinen er en spennende kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris som vil kunne gjøre solcelleenergi enklere tilgjengelig både for små og store prosjekter, for nybygg og i rehabiliteringsprosjekter. Dette er et vesentlig skritt mot målet til EU om null-energi bygninger, sa Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge og leder for juryen da Sun-Net ble nominert. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer