Elbiler kan gi deg lavere strømregning i fremtiden

Gå til hovedinnhold

Elbiler kan gi deg lavere strømregning i fremtiden

Hvis den rette teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det.

Tre av fire elbileiere er positive til og ser for seg at de kan levere strøm fra bilen til nettet hvis de kan spare penger på det. Det viser en undersøkelse utført for Statnett.

– Tanken er at man i fremtiden kan lade batteriet i elbilen når strømprisen er lav og belastningen på nettet er liten. Når prisene er høye og forbruket stort, kan man sende strømmen tilbake på nettet. Slik kan elbilbatteriene bli en reserve for strømnettet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

- For at et slikt reservelager skal bli en realitet, kreves det at elbilene i framtiden får toveis ombordladere, som også kan levere strøm til huset. Dette temaet diskuterer vi jevnlig med elbilprodusentene, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tester i Danmark

Internasjonalt omtales teknologien som «vehicle to home» (V2H), og er tett knyttet til den tilsvarende «vehicle to grid»-teknologien (V2G). Sistnevnte innebærer at elbilene avlaster strømnettet, ved å levere strøm tilbake til nettet for å kompensere forbrukstoppene med strøm du tidligere har ladet.

I Danmark er et stort prøveprosjekt i gang, hvor teknologien testes ut over tid.

– I Norge har det ikke blitt testet ennå. Vannkraften vår gjør at vi ikke har like stort behov for dette som danskene, men på sikt vil det kunne ha betydning også her til lands. Spesielt på lokalt nivå kan det være behov for fleksibilitet i nettet, og her kan elbilbatterier bli en viktig bidragsyter, sier Jan Bråten.

I fremtiden vil strømprisene trolig variere mer gjennom døgnet enn i dag, og det vil gjøre det mer lønnsomt å lade elbilen når prisen er lav, for eksempel om natten. NVE har foreslått å innføre tariffer som belønner de som bidrar til å få ned de store forbrukstoppene, ved å fordele strømforbruket sitt utover døgnet.

- Etterhvert som strømprisen blir differensiert på det norske markedet, avhengig av når strømmen brukes, vil disse teknologiene, også trolig i samspill med solceller, bli langt mer relevante enn i dag. Prisen på utstyret spiller en stor rolle, og det er avgjørende at utstyret ikke blir for dyrt, fastslår Bu.

Ønsket av forbrukerne

Ifølge Norsk elbilforenings siste medlemsundersøkelse, Elbilisten 2018, svarte 51 prosent at de ønsket slik teknologi velkommen.  Elbilforeningen ønsket å kartlegge norske elbilisters vilje til å drive utviklingen videre.

- Svarene er nok et tegn på teknologioptimismen blant norske elbilister. Ikke bare er de først i køen til å anskaffe solcellepanel for å produsere sin egen garantert utslippsfrie strøm, de ønsker også å se elbilen som en integrert del av husholdningen. Ingen fossilt drevne biler er i stand til å spille denne rollen, sier Christina Bu.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler