Forlenger overgangsordning for ny nettleie

Gå til hovedinnhold

Forlenger overgangsordning for ny nettleie

Etter innspill fra Huseierne og en rekke andre organisasjoner og nettselskaper, har Energidepartementet nå besluttet å forlenge unntaksregelen om energileddet i dagens forskrift.

VIKTIG UTSETTELSE: Den forlengede overgangsperioden på to år er viktig for å sikre gode evalueringer, og for å finne ut om endringen i nettleiemodellen bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Det betyr at nettselskapenes inntekter fra energileddet i nettleien kan utgjøre mer enn 50 prosent frem til 1. juli 2026.

Det er viktig fordi du som kunde sikres en nettleie som ikke kun er et fastledd basert på hvor mye strøm du bruker samtidig, men som faktisk også kan belønne deg hvis du bruker strøm de tidene på døgnet og uken hvor nettet har mest ledig kapasitet.

For Huseierne er forlengelsen viktig for at vi skal ha tilstrekkelig med tid til å vurdere om innføringen av ny nettleiemodell faktisk har fungert etter hensikten.

Lang kamp om nettleien

Huseierne har i fem år kjempet for forbrukerinteressene i diskusjonen rundt ny nettleie.

Vi er opptatt av at omleggingen både ivaretar hensynet til økt nettutnyttelse for å holde forbrukernes nettkostnadene nede, samt strømkundenes behov for en forståelig og enkel modell som de har mulighet til å tilpasse forbruket etter.

Huseierne er glad for at Energidepartementet er enige i at vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for å vite om, og eventuelt hvordan, ny nettleiemodell påvirker folks strømforbruk og den samlede utnyttelsen av strømnettet.

I denne saken har Energidepartementet lyttet til våre innspill, jobbet raskt og fått på plass en utsettelse i tråd med anbefalingene. Det er et klokt valg som sikrer bedre data og kvalitet på evalueringene av nettleiemodellen som nå skal gjøres.

 

Synes du ny nettleiemodell er vanskelig og sliter med å følge med i denne teksten?                  Les gjerne «Ny nettleie, enkelt forklart»

Vi trenger mer kunnskap

Skyhøye strømpriser, tidvis «negativ» nettleie etter strømstøtte, hjelp av flaskehalsinntekter og kutt i elavgift er noe av det som gjør det vanskelig å se totalbildet siste to år.

Det er ikke rart hvis insentivene ikke når frem i en slik ekstremsituasjon, og derfor mener Huseierne at det er viktig å ikke trekke forhastede konklusjoner om for svake insentiver – og igjen bruke det som argument for å justere nettleien ytterligere.

Det er vanskelig å skille effekten av høye strømpriser fra effekten av ny nettleie, og nettopp derfor må nettleien få fungere i en normalsituasjon før vi konkluderer.

Den forlengede overgangsperioden på to år er viktig for å sikre gode evalueringer, og finne ut om endringen i nettleiemodellen bidrar til oppnåelse av målet som er satt.

Nemlig at atferdsendringer på individnivå skal gi en samlet bedre nettutnyttelse, til vårt alles felles beste.

Kundene trenger mer tid

Huseierne merker at medlemmene er blitt mer bevisste rundt eget strømforbruk og nettleie, men god informasjon og kommunikasjon er helt sentralt for å få flere til å gjøre de riktige tingene.

Vi ser at våre medlemmer ofte føler seg overlatt til seg selv i et marked hvor styringsteknologien ikke er helt moden, og oppfølgingen av kundene fremdeles ikke er helt optimal.

Forbrukerne må nå følge med på både strømforbruk og effektbruk, og mange synes det er vanskelig og tidkrevende å tilpasse seg.

Med to ekstra år kjøper vi oss verdifull tid hvor markedet kan modnes og bedre forbruksdata kommer på plass. I tillegg får forbrukerne en bedre sjanse til å tilpasse seg den nye nettleien.

I mellomtiden begynner vi våre egne vurderinger og evalueringer, mens vi venter spent på evalueringen av den nye nettleiemodellen som Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)/reguleringsmyndiheten for energi (RME) skal ha klar i løpet av året.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer