Anbefaler bredere parkeringsplasser

Gå til hovedinnhold

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Har du prøvd å presse bilen inn på en parkeringsplass i et garasjeanlegg, og så tenke at det rett og slett ikke er mulig å få opp døren? Du er i så fall ikke alene.

TRANGT: Når bilen er 187 cm bred og parkeringsplassen bare er 220 cm på det smaleste, blir det utfordrende både for barnefamilier og seniorer, mener Jan Solemslie. Han er glad for de nye retningslinjene fra Sintef selv om de ikke påvirker hans parkeringsplass. 

Brit og Jan Solemslie bor i et sameie som ble bygget på 1990-tallet. Den gang var bilene mellom 165 og 175 cm brede. Parkeringsplassene i garasjekjelleren er derfor særdeles smale, bare 230 cm brede. Men en søyle ved bakhjulet stjeler 10 cm av Solemslies plass – så egentlig er den bare 220 cm. 

– Alle passasjerer må ut av bilen før jeg kan parkere, forteller Jan Solemslie. Han kjører en Lexus som er 187 cm bred når man ikke regner med sidespeilene. Eventuelle klær og bagasje som har vært inne i bilen må også ut. Det kan av og til være utfordrende. For å unngå uhell, bretter han sidespeilene inn før han kjører inn på plassen. Og når bilen er parkert, må han selv nærmest presse seg ut hvis han skal unngå å bulke borti naboens bil når han åpner døren.

Med dagens biler blir disse smale parkeringsplassene ekstra utfordrende. De er verken barnevennlige eller seniorvennlige, mener han.

– Det går akkurat, men det er trangt! Og har man vondt i ryggen eller benet, vil det jo være ekstra vanskelig å komme ut. På den annen side vil jeg ikke være parkeringsplassen foruten. Hvis plassen skulle bli bredere, vil tre parkeringsplasser mellom søylene bli to, og da forsvinner jo en tredel av plassene i sameiet, sier Solemslie.

Vil øke bredden

Bilene våre er blitt vesentlig bredere. Derfor anbefaler Sintef å øke bredden på parkerings-plassene.

Ifølge TEK 10 og TEK 17 skal en parkeringsplass utformes slik at den er tilstrekkelig egnet til sin «funksjon». Men hva betyr det? I 2021 kom lagmannsretten frem til at en parkeringsplass skal være minimum 2,5 meter bred og 5,0 m lang. Hvis plassen er inntil en søyle eller vegg, eller det er lite manøvreringsareal foran plassen, bør den være enda bredere – i visse tilfeller hele 3,0 meter. HC-plasser skal være 4,5 m brede. En ny dom fra 2023 påpeker at smalere bredde ikke nødvendigvis er en mangel hvis søylene ikke hindrer at man får åpnet bilens dører.

Et økende antall tvistesaker i boligkomplekser om dimensjonering av parkeringsplasser har ført til at Sintef nå anbefaler å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter.

En sikkerhetsrisiko

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef.

– Vi mener det ikke er funksjonelt om bilen må tømmes for passasjerer og gods før man kan parkere. Da kan man fort komme i en situasjon der trygg plassering av barn og bikkjer, bager og utstyr mens man kjører inn og ut av plassen, blir vanskelig.

Ifølge Sintef innebærer funksjonell parkering at alle kan sitte i bilen til den er parkert, noe som også vil bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus.

– Dette er en utvikling som skjer parallelt i flere andre land. For eksempel økte de tyske anbefalingene fra 2,50 til 2,65 meter bredde tidligere i år, forteller Kirkhus.

Sintef har revidert sin anvisning for utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg. Anbefalingene gjelder for både boligbebyggelse og andre typer bebyggelse, på opparbeidet uteareal og parkering i garasjer, parkeringskjellere og parkeringshus. 

Problematiske søyler

Mange konflikter i forbindelse med innendørs parkeringsanlegg dreier seg om plassbehov ved søyler. Søylene kan gjøre det vanskelig å manøvrere, de kan stå i veien for åpning av bildører, og de kan være til hinder når man skal forlate en parkert bil.

– Den reviderte anvisningen er utvidet med klare anbefalinger for hvordan slike utfordringer bør håndteres. Anvisningen er også tydeligere på plassbehov ved enden av en parkeringsgate og for plasser rett innenfor en port, forklarer Kirkhus.

Kravet til breddetillegget har fått følgende ordlyd: Manøvreringsmulighetene begrenses når det er en søyle på én eller begge sider av parkeringsplassen. Parkeringsplasser med søyle på én side må være minst 2,8 m brede målt til søylens overflate.
Er det sidehinder på én side, det vil si vegg, søyler eller byggtekniske konstruksjoner som hindrer en å åpne bildørene eller bevege seg rundt bilen, må plassen være minst 3,0 m bred. Er det sidehinder på begge sider, må plassen være minst 3,3 m bred. Disse målene gir 0,7 m fri sideplass på begge sider av en dimensjonerende bil. 

Sintefs veiledning er imidlertid ikke rettslig bindende. 

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk forteller at gjennomsnittsbilen har vokst kraftig de siste årene. I 1992 var bilene i snitt 431 cm lange og 169 centimeter brede. I 2021 er de 453 cm lange og 184 cm brede uten sidespeil. Ca. 17 prosent av dagens biler er bredere enn 190 cm. Med sidespeil er bredden hele 210 cm.


Vanlig bredde på parkeringsplass var 230 cm og 240 cm frem til 2015. 250 cm bredde har vært Sintefs anbefaling de siste årene.


Sintef anbefaler fra 2023 at parkeringsplasser er brede nok til at man kan komme inn og ut på begge sider av en personbil som er 4,8 x 1,9 m. 


Når biler parkeres ved siden av hverandre uten sidehindre, må plassen være minst 2,6 m bred. 


Parkeringsplasser med søyle på én side må være minst 2,8 m brede. 


Er det sidehinder på én side, må plassen være minst 3,0 m bred. Er det sidehinder på begge sider, må plassen være minst 3,3 m bred. Disse målene gir 0,7 m fri sideplass på begge sider av en dimensjonerende bil. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer