Mange konflikter kunne vært unngått

Gå til hovedinnhold

Mange konflikter kunne vært unngått

Boligkjøp, husleiespørsmål og håndverkertjenester er konfliktområder hvor mange trenger veiledning og hjelp. Mange av konfliktene kunne ha vært unngått.

Forbrukerrådet sin statistikk over henvendelser første halvår av 2019 viser at problemer knyttet til boligen engasjerer svært mange. På topp over henvendelser i årets seks første måneder ligger som alltid klager etter bruktbilkjøp – dette er et område som har vært ubestridt på klagetoppen i årevis, og som i år har fått god drahjelp fra Tesla for å beholde førsteplassen.

Men på en god nummer to kommer klager på husleie, og på tredjeplass klager på håndverkertjenester. Mange av konfliktene både om husleie og håndverkertjenester kunne vært unngått, mener Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

- Gode, utfyllende kontrakter kunne gjort konfliktnivåene på disse områdene mye lavere, sier Høst.

Husleie og håndverkere

Hun forteller at klagesakene innen husleie som oftest dreier seg om uklarheter og uenigheter om hva som var avtalt og ikke om pris. Det krangles også om varigheten på leieforhold, oppsigelsestid og depositum.

Klagesakene på håndverkertjenester handler om litt av det samme: Man har ikke klart å gjøre skikkelige avtaler på forhånd om pris og leveransetidspunkt. Forbrukere opplever at jobben både blir dyrere enn de hadde trodd, senere levert og kanskje også at jobben ble dårligere enn forventet.

Skikkelige avtaler

Også juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund får mange henvendelser om både utleiespørsmål og håndverkertjenester. Per 1. mai i år utgjorde husleierelaterte spørsmål ca. 12 prosent av alle henvendelsene til juridisk avdeling. Håndverkerspørsmål lå lavere på statistikken, men er også et område avdelingen får mange henvendelser om, selv om tallene ligger godt under husleie.

Vurderer du å leie ut? Da bør du lese dette først.

Dersom alle hadde brukt gode kontrakter og gjort skikkelige avtaler på forhånd, ville nok mange av konfliktene vært unngått eller vært betraktelig mindre, påpeker advokatfullmektig Hans Christian Tjønnås i Huseierne.

Bli medlem! Bli medlem i Huseierne og spar tusenlapper!

Muntlig holder ikke

- Mange gjør muntlige avtaler. I prinsippet er også muntlige avtaler bindende for partene, men dersom det oppstår en konflikt, er det nærmest umulig å bevise hva som faktisk ble avtalt før konflikten oppsto. Derfor er det så viktig med skriftlige avtaler, sier Tjønnås.

Han tror enkelte kan kvie seg litt for å komme drassende med en kontrakt. Man vil kanskje vise at man har tillit til den andre parten, og føler at det å komme med en skriftlig kontrakt vitner om at man mangler denne tilliten.

- Mange håper nok bare på at det skal gå bra. Og så er man kanskje ivrig etter å komme i gang, enten det er med leieforhold eller håndverkertjenester, og tenker ikke så mye på det før konflikten plutselig er et faktum, sier han.

Han legger til at det er viktig å huske på å få med endringer som gjøres underveis i kontrakten. Dette er det mange som glemmer eller hopper over.

- Hvis man for eksempel endrer tidspunkt for når en jobb skal ferdigstilles, så sørg for å få dette også skriftlig. Det er en typisk fallgruve at man avtaler muntlig endringer underveis, men så oppstår det usikkerhet eller uenighet om hva som egentlig ble avtalt, sier han.

Les også: Dagbøter: Dette bør du vite

Mye i mediene om kjøp og salg

Tallene fra Forbrukerrådet viser at klager etter boligkjøp også har hatt en markant økning hos dem det siste halvåret.

- Akkurat hvorfor det har vært en økning i spørsmål etter boligkjøp vet vi ikke helt. Men vi tror det har vært en bevissthet rundt dette i befolkningen, i og med at det har vært skrevet mye i mediene om den nye avhendingsloven som ble vedtatt i mai, sier Høst i Forbrukerrådet.

Selv om lovendringene ikke har trådt i kraft ennå, kan de mange medieoppslagene om dem ha vært med på å gjøre kjøpere mer bevisst på feil, mangler og rettigheter.

Både Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund har støttet den nye avhendingsloven og mener konfliktnivået vil minske når den trer i kraft, mens blant andre Eiendom Norge frykter enda flere konflikter i tillegg til høyere transaksjonskostnader. Den nye loven vil trolig tre i kraft tidligst juli 2020. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer