Dagbøter: Dette bør du vite

Gå til hovedinnhold

Dagbøter: Dette bør du vite

Når har du som forbruker krav på dagbøter fra håndverkeren eller entreprenøren?

De fleste av oss vet at dersom arbeid med bolig eller håndverkstjenester blir forsinket, finnes det en mulighet for å kreve inn penger fra håndverkeren gjennom dagbøter. Men hvordan er egentlig reglene på dette området?

Medlemmer i Huseierne kan spare tusenlapper. Har du sjekket våre gode medlemsrabatter på alt fra forsikring til byggevarer, alarm og rørleggertjenester?

Ulikt lovverk

Det første som kan være greit å vite, er at det er to ulike lovverk å forholde seg til, alt ettersom du får bygd ny bolig, eller om det for eksempel dreier seg om en rehabilitering av bad eller kjøkken i en eksisterende bolig. I det første tilfellet er det bustadoppføringslova som gjelder, mens det ved oppussing av bad, kjøkken eller annet vil være lov om håndverkertjenester som regulerer forholdet.

Av bustadoppføringslova følger det at forbruker har krav på dagbøter dersom arbeidet blir forsinket i forhold til avtalt ferdigstillelse. Dette er lovfestet, og man kan ikke avtale seg bort fra det.

Når du hyrer inn håndverker og følger lov om håndverkertjenester derimot, må du selv passe på å få avtale om dagbøter inn i kontrakten. Dersom det ikke er avtalefestet mellom partene på forhånd, kan du ikke kreve dagbøter hvis arbeidet blir forsinket.

- I Huseiernes standardavtaler for håndverkertjenester, som er gratis for alle medlemmer, har man mulighet til å legge inn en avtale om dagbøter dersom man ønsker, sier Espen Kheradmandi, advokat i Huseierne.

Avtal sluttidspunkt

Dagbøter er en standarderstatning for det tapet du som forbruker lider når arbeidet ikke ferdigstilles til avtalt tid. Det er derfor viktig å ha et helt tydelig avtalt sluttidspunkt å forholde seg til. Å avtale at arbeidet skal ferdigstilles «høsten 2019» er ingen god idé.

- Dagbøtene begynner å løpe når arbeidet ikke er ferdig til ferdigstillelsesdato. Derfor er det viktig å avtale et tydelig tidspunkt når arbeidene skal være ferdig. Enten i form av en bestemt dato eller et antall dager arbeidene skal ta, sier Kheradmandi.

Ved oppføring av ny bolig er det ikke uvanlig at man avtaler at boligen skal være ferdig et visst antall arbeidsdager etter at igangsettingstillatelse er gitt fra kommunen. Dette er uproblematisk – poenget er at begge parter skal kunne forholde seg til en dato og ikke en årstid eller annen vag tidsangivelse. Det er nok også lurt å styre unna formuleringen «etter avtale», som i praksis ofte betyr at det faktisk ikke er gjort noen skikkelig avtale, eller at avtalen ikke er dokumentert og dermed vanskelig kan bevises i en tvist mellom partene.

Egenarbeider

Det er enkelte forsinkelser håndverkeren ikke kan lastes for, og som man dermed heller ikke kan kreve dagbøter for. Forsinkelser som er utenfor håndverkerens kontroll kan man ikke kreve inn dagbøter for. Det kan for eksempel være et uforutsett værmessig fenomen som stopper arbeidsprosessen en stund, eller utenforstående som kommer inn og gjør skade i det pågående arbeidet.

Dersom du selv som forbruker skal gjøre noe av arbeidet, kan håndverkeren selvsagt heller ikke lastes for det, dersom du somler med å bli ferdig i tide.

- Dersom du som forbruker skal gjøre deler av jobben ved egeninnsats, noe mange gjør i ulike bygge- og oppussingsprosjekter, er det viktig at dere kommer til enighet om klare tidsfrister på dette arbeidet. De må så du som forbruker holde deg innenfor, sier Kheradmandi.

Hvor mye kan man kreve?

Hvor høye dagbøter man kan avtale avhenger av hvilket grunnlag man har. Dersom du avtaler dagbøter i kontrakten med håndverkeren, står dere fritt til å bestemme både størrelsen på dagbøtene og antall dager de skal løpe.

- I standardkontraktene er det lagt opp til 2 promille av det samlede vederlag håndverkeren har krav på. Dagbøtene løper da i maksimalt 50 dager, forklarer Kheradmandi.

Ved oppføring av ny bolig er satsen som utgangspunkt minimum på 1 promille og dagbøtene løper i inntil 100 dager.

- Det er viktig å huske på at det ikke er slik at når de 50 eller 100 dagene er over kan du ikke lenger vente å få noe mer. Dersom arbeidet fortsatt er forsinket, og du lider et økonomisk tap på grunn av det – si for eksempel at du må bo på hotell mens boligen din blir ferdig – har du krav på vanlig erstatning som dekker de uforutsette utgiftene du med forsinkelsen er påført, sier Kheradmandi.

Dette er det mange som glemmer, eller ikke vet, påpeker han.

Hva om det ikke dekker tapet?

I enkelte tilfeller vil dagbøter ikke dekke det økonomiske tapet forbrukeren påføres ved forsinkelsen, men man har likevel ikke krav på å få dekket mer enn dagbøtene i det avtalte tidsrommet.

- Dagbøtene er standarderstatning, så man har som utgangspunkt ikke krav på erstatning om man lider tap som er større enn dagmulkten. Det kan for eksempel bli et problem om man må bo borte i lenger tid eller man får ekstra kostnader til dyre byggelån, påpeker Kheradmandi.

Han forteller at juridisk avdeling i Huseierne får mange spørsmål om dagbøter, og at regelverket kan være komplisert.

- Men dersom du sørger for å ha en god kontrakt, et tydelig ferdigstillelsestidspunkt og klare avtaler har du et godt utgangspunkt for et ryddig forløp ved en eventuell forsinkelse, sier Kheradmandi. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer