Risør opphever boplikten - Hol strammer til

Gå til hovedinnhold

Risør opphever boplikten - Hol strammer til

Etter 45 år velger Risør kommune å oppheve boplikten. Arendal vurderer å gjeninnføre den, og Hol strammer inn reglene ved å oppheve slektskapsunntaket.

AVVIKLER: Risør kommune kom frem til at boplikten ikke hadde ønsket effekt.

Risør kommune har vurdert både å stramme inn reglene og å frita områder for boplikt. I sin konklusjon kom de frem til at forskriften ikke hadde ønsket effekt.

Lys i vinduene om vinteren er målet med boplikt. Man vil unngå at helårsboliger kjøpes opp og brukes som fritidsboliger. Nå har Risør kommune kommet frem til at boplikten ikke har ført til økt bosetting.

 

Vurderer gjeninnføring

Tall fra Landsbruksdirektoratet viser at det er 41 kommuner i Norge som pr. 1. mars 2023 har lokal forskrift om boplikt. Det er en sterk nedgang fra 2008 da hele 70 kommuner hadde boplikt.

- Arendal opphevet boplikten i 2014. Nå vurderer kommunen å gjeninnføre den. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Cecilie Torbjørnsen, Huseiernes distriktsleder i Agder.

Arbeiderpartiet hevder at opphevingen av boplikten hadde akkurat den virkningen de fryktet: Boliger kjøpes opp av personer som ikke er folkeregistrert i kommunen, og prisnivået har ifølge en masteroppgave ved UiA økt med 10 prosent i snitt.

- Dette vedtaket kan bli kritisk for noen av våre mest attraktive, verneverdige, historiske og sjønære boligområder, hvor hus for hus i regulerte boområder nå blir fritidsboliger, skriver Nina Jentoft, bystyrerepresentant for Ap på nett. Hun mener det blir vanskeligere og vanskeligere for den vanlige Arendalitt å realisere drømmen om et hus ved sjøen.

Det er anslått at Arendal trenger 5 000 boliger for å huse de ansatte ved den nye batterifabrikken som bygges. Kommunen henger etter med reguleringsplaner, men boplikt er ikke veien å gå, mener Cecilie Torbjørnsen.

– Folk skal ha råderett over egen eiendom. Boplikt er etter min mening et virkemiddel som ikke fungerer etter hensikten, sier hun.

 

Strammer inn

I de fleste kommuner som har innført boplikt kan nær slekt overta boligen uten boplikt. Dette kalles «slektskapsunntaket». Noen kommuner, blant annet Hol, har valgt å oppheve unntaket i sin forskrift. Det betyr at det er boplikt også på boliger man arver eller overtar fra familien. Ved inngangen til mars har 8 av 41 kommuner med forskrift om boplikt, opphevet slektskapsunntaket. 

 

Fakta:

Disse kommunene har boplikt:

Agder

 • Bykle
 • Kvinesdal
 • Lillesand
 • Lindesnes
 • Tvedestrand

 

Innlandet

 • Dovre
 • Lesja
 • Nord-Odal
 • Vang
 • Vestre Slidre
 • Vågå
 • Øyer
 • Øystre Slidre

 

Nordland

 • Vågan

 

Rogaland

 • Kvitsøy

 

Trøndelag

 • Røros

 

Vestfold og Telemark

 • Bamble
 • Drangedal
 • Færder
 • Hjartdal
 • Kragerø
 • Kviteseid
 • Larvik
 • Nissedal
 • Porsgrunn
 • Sandefjord
 • Seljord
 • Tokke
 • Vinje

 

Vestland

 • Modalen

 

Viken

 • Fredrikstad
 • Frogn
 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Hvaler
 • Nesbyen (tidligere Nes i Buskerud)
 • Sarpsborg
 • Vestby
 • Ål        

   

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer