Varmekabler: Kostbar oppvarming?

Gå til hovedinnhold

Varmekabler: Kostbar oppvarming?

Å ha varme i gulvet gir en komfort mange setter pris på. Hvor kostbart er det å bruke denne varmekilden?

Å ha varme i gulvet gir en komfort mange setter pris på. Hvor kostbart er det å bruke denne varmekilden?

- Generelt kan vi si at det å tilføre varmen jevnt i gulvet vil gi en besparelse på 10 til 15 prosent sammenlignet med bruk av tradisjonelle ovner plassert på veggen, sier daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV), Cato Ove Karlsen.

Det forutsettes da at kablene har en optimal plassering i gulvet, og at det er lagt isolasjon på undersiden av varmekablene. Merker du at strømforbruket er unormalt høyt sammenlignet med andre varmekilder, kan det være forårsaket av lite eller ingen isolasjon under kablene - mot for eksempel en kald kjeller.

- Varmekabelens effekt ut i rommet vil påvirkes av varmeledningsevnen til overstøp, type gulv, eventuelle varmetap via etasjeskille og rommets isolasjonsevne, sier produktsjef i Devi, Stig Skau.

- Jo lavere masse varmen skal gjennom, desto raskere vil gulvet varmes, fortsetter han.

I følge beregninger fra Sintef vil kabler i støp gjøre systemet tregt. Beregninger viser at det vil ta ca. 2 timer fra man setter på varmekabler innstøpt i en 50 mm tykkelse, til hele golvflaten er blitt gjennomvarm. Ligger kablene i en 100 mm tykk støp, tar det tilsvarende ca. 8 timer. Stor varmetreghet har størst betydning når man ønsker å endre temperaturen, for eksempel når rommet har mye direkte solinnstråling eller man ønsker å styre temperaturen over døgnet.

Termostaten er sjefen

Varmekabelen ble allerede oppfunnet av driftsingeniør Georg Jacobsen i 1922, og ble først brukt av bønder for å forlenge vekstsesongen og øke avlingene. I dag finner man varmekabler i nær sagt alle boliger. Hvor gamle varmekablene dine er behøver ikke å bety noe for hvor gode de er.

- Varmekabler har en estimert levetid på 50 år, forutsatt at varmekabelen er riktig lagt i gulvet, sier Skau.

Har man en gammel bryter hvor instillingen angir styrke 1-2-3 (regulerer wattstyrken), bør man vurdere å bytte denne. Nyere termostater stilles inn på temperatur. Men hvis du først bytter termostat, anbefaler Skau å velge en «smart» termostat, hvor du for eksempel kan styre natt- og dagtemperatur, eller stille inn termostaten i feriemodus for å unngå å «fyre for kråka» når du likevel ikke er hjemme, og dermed spare strøm. Med en slik termostat kan du også fjernstyre temperaturen fra mobilen. Det er verdt å vite at for hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5 prosent av kostnadene til oppvarming.

Komfort koster

- Energikostnadene ved bruk av varmekabler og andre varmekilder vil alltid variere, sier Karlsen i FFV.

De typiske variablene vil være strømpris, utetemperatur, ønsket innetemperatur og rommets plassering i huset. Hvor godt isolert er huset, hvor mange yttervegger er det i rommet hvor du har varmekablene? Er taket kaldt?

- Varmekabler er spesielt egnet der det er «kalde» gulvbelegg, sier han.

Godt for inneklimaet

- Varme i gulv ansees også å ha en positiv påvirkning på inneklimaet, sier Karlsen.

Han tenker da på god uttørking, spesielt på våtrom. I tillegg unngår man brent støv fra tradisjonelle ovner samt høy overflatetemperatur på ovner, noe som kan medføre brannfare. 

- Har du en termostat tilknyttet varmekablene, bør du ikke skru den helt av, selv om sommeren, råder Rolf Olsen i ELKO.

I tillegg til å tørke opp eventuelle fuktlekkasjer, vil det være mer skånsomt for komponentene.

Pusse opp?

Har du allerede varmekabler, men skal pusse opp, anbefaler Skau at du også skifter varmekablene. En oppussing vil samtidig gi muligheten til å sjekke om isolasjonen under kablene er tilstrekkelig, eller om støpen er for tykk.

- Jo lavere overdekning det er på kablene, desto raskere vil de reagere på temperaturendringer, sier han.

Ved planlegging av nye anlegg bør brukerkomforten vektlegges, og gulvet bør oppnå en jevn overflatetemperatur. I oppholdsrom bør den ikke overstige 26 grader, mens det på våtrom kan variere mellom 26 og 30 grader.

Ikke glem at el-installasjonen skal forestås av en elektroinstallatør som skal dimensjonere anlegget. Husk at du skal få en samsvarserklæring når installasjonen er fullført, du skal ha en kurshenvisning i sikringsskapet, en bruksanvisning og opplæring i hvordan termostaten virker. Det skal også monteres en bruksanvisning for jordfeilbryteren. kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer