Sjekk om eiendommen er forurenset

Gå til hovedinnhold

Sjekk om eiendommen er forurenset

Drømmeboligen blir kanskje litt mindre fristende dersom det viser seg at den ligger på forurenset grunn. Nå kan du sjekke før du kjøper.

ILLUSTRASJON: Hus med oljetank

Boliger på forurenset grunn har vært i medienes søkelys i år i forbindelse med et nytt boligfelt som ble bygd på en gammel søppelplass i Skedsmo kommune. Utbygger lovte at boligene ikke skulle få problemer med deponigass. Likevel siver farlig gass inn i flere av boligene. Ett hus måtte rives etter at metan tok fyr på badet. Beboerne i området er fortvilte og redde.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Saken har skapt større bevissthet rundt spørsmålet om hvilke stoffer som gjemmer seg i grunnen. Det kan man ikke se på overflaten. For å finne ut hvorvidt grunnen er forurenset, må det tas jordprøver i det aktuelle området, som må analyseres av fagfolk. Men de færreste ville finne på å sende inn jordprøver fra et område hvor de vurderer å kjøpe bolig.

Les også: Kjøpe tomt? Sjekk historikken først

 

Kartløsning

Skjermdump: GrunnforurensningGrunnforurensningskartet dekker hele Norge.

Nå har Miljødirektoratet gjort det litt enklere. På den nye kartløsningen som kalles Grunnforurensning kan du som forbruker skrive inn en adresse og sjekke hva slags forurensning som er på tomten og i området. Kartet oppdateres jevnlig. Du kan skrive inn din egen adresse, eller for eksempel adressen til en bolig du vurderer å kjøpe. Kartet gir ingen fullstendig fasit, men en oversikt over hvor det er funnet forurensninger – hittil.

- Dette er på ingen måte en uttømmende liste over alle forurensinger som finnes i Norge, men kartet viser det vi har kjennskap til i dag. Hvert år får vi 400 – 500 nye lokaliteter. Disse vil legges inn i kartløsningen fortløpende, sier seniorrådgiver Per Erik Johansen.

 

Grader av forurensning

På kartet skilles det mellom ulike grader av forurensning.

  • Områder merket med grønt har lite eller ingen forurensning. Dette er områder hvor det har vært mistanke om forurensning, men hvor det likevel viste seg at det ikke var det, eller hvor det har blitt ryddet opp.

  • Områder merket med gult er områder som er forurenset, men slik områdene brukes i dag, utgjør ikke forurensningen noen risiko.

  • Områder merket med rødt er områder som er forurenset og som utgjør en risiko. Tiltak må gjøres.

  • Områder merket med lilla er områder der Miljødirektoratet mistenker forurensning, men ikke kjenner tilstanden.

 

Undersøk nærmere

Johansen anbefaler folk som finner forurensning i nærheten av egen eiendom eller en eiendom de vurderer å kjøpe å kontakte myndigheten på området. Hos den aktuelle myndigheten vil man kunne få informasjon om alvorlighetsgrad, planlagte tiltak og lignende. For å gjøre dette enkelt for folk, oppgis myndigheten for hvert område i kartet. Dette er enten kommunen, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. I kartløsningen får du altså hjelp til hvor du skal gå videre med saken. Johansen forteller at brukervennlighet er vektlagt, slik at kartet skal kunne brukes både av folk flest og av myndigheter og andre profesjonelle instanser.

- Informasjonen om forurensning på eiendommer ligger også i matrikkelen, sier Johansen. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Dette kartet er imidlertid både enklere å bruke og lettere tilgjengelig når det er akkurat forurensning man er ute etter å finne ut av.

 

Bakgrunn

Det er mange årsaker til at grunnen i et område kan være forurenset. En hovedårsak er tidligere bruk av tomten til kommunalt avfallsdeponi. Dette har forurenset grunnen veldig mange steder i Norge. Men også annen bruk kan ha ført til forurensninger:

- Det kan også være avfall fra gammel industri, skipsverft, sivile og militære skytebaner eller bensinstasjoner. Mindre oljesøl, for eksempel fra nedgravde oljetanker, vil også kunne være registrert i kartløsningen, sier Johansen.

Hvor farlig det vil være å bo i nærheten av eller på forurenset grunn vil variere i hvert enkelt tilfelle.

- Heldigvis er det ikke så ofte vi hører om tilfeller der forurensning i grunnen har hatt effekt på folks helse, men det forekommer, sier Johansen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer
Politi, teppe, svindler

Pass opp for teppesvindlere

Les mer