Redsel for radon er ingen fluktgrunn

Gå til hovedinnhold

Redsel for radon er ingen fluktgrunn

Leieboerne målte høye radonverdier i boligen, flyttet sporenstreks på hotell og krevde at huseier betalte. Husleietvistutvalget ga dem ikke medhold.

Huseier slapp å betale for hotelloppholdet, og leieboerne måtte betale leie ut oppsigelsestiden til tross for at de hadde forlatt boligen på dagen. Det kommer frem i en avgjørelse i Husleietvistutvalget (HTU) fra oktober 2017. Saken er en av de første utvalget har behandlet som dreier seg om radon i en utleiebolig. Avgjørelsen viser at det skal mer enn mistanke om høye radonverdier til for at leieboer skal kunne flykte hals over hode og heve leieforholdet.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

 

Punktmåling

Konflikten begynte vinteren 2016. Leieboerne henvendte seg til utleier om radonmåling i boligen. Alle som leier ut bolig må måle radon. Utleier påpekte at måling var gjort, og at den bare viste lave utslag. Leieboerne begynte likevel sin egen måling. Punktmålinger de foretok i boligen viste nivåer fra 340 til 425 Bq/m3 i boligen. Statens stråleverns tiltaksgrense for utbedring er 100 Bq/m3.

 

Langtidsmåling

Huseier tilbød seg da å dekke utgifter til nye målere for igjen å måle radonverdiene i boligen over de neste to månedene. Slik langtidsmåling ville være i tråd med generelle anbefalinger om måling fra Statens strålevern. Dersom denne målingen viste forhøyede nivåer ville huseier dekke vifter eller annet nødvendig utstyr for å forbedre forholdene. Ofte kan enkle tiltak gi gode resultater. Men leieboerne følte seg ikke tatt på alvor, og før huseier rakk å få tilsendt og satt ut sporfilm, hadde leieboerne allerede inngått leieavtale i en ny bolig. De flyttet straks ut og tilbrakte en natt på hotell. Ikke før seks uker senere, og uten å ha ryddet boligen, sa leieboerne opp kontrakten.

 

Ønsket kostnadene dekket

I konflikten med utleier mente leietagerne at utleier skulle betale for flyttekostnader, hotelloppholdet og leie i tiden da leietagerne ikke bodde der mer. HTU ga dem ikke medhold i dette. HTU mente at leietagernes punktmålinger ikke ga grunnlag for å konkludere verken med at boligen hadde en mangel eller med at den var ubeboelig. Radonverdier kan variere sterkt fra dag til dag, det er derfor Statens strålevern anbefaler langtidsmåling. Utvalget mener videre at dersom det mot formodning skulle legges til grunn at det forelå en mangel, forhindret denne mangelen ikke bruken av boligen, og utleier ville ha krav på å rette mangelen etter husleielovens §2-10 annet ledd før eventuell heving av kontrakten ville være aktuelt.

 

Viktig med velvilje

I denne saken viste huseier vilje til å komme leietagerne i møte ved raskt å sørge for ny langtidsmåling av radon, og ved å love å bekoste utbedringstiltak hvis radonnivåene viste seg å være for høye. Husleietvistutvalget understreker i sin avgjørelse at hvis utleiere enten motsetter seg måling eller utbedringer, gir loven leietagere rett til å få dekket forsvarlige utgifter til dette, og hvis utleier nekter å dekke målekostnader eller foreta utbedringer vil heving være aktuelt.

 

Sørg for å dokumentere lave verdier

Moralen i historien er altså at dersom du leier ut bolig: Sørg for å ha foretatt langtidsmåling av radonnivåene, og for å ha gjort tiltak dersom nivåene har vist seg å være for høye. Legg frem dokumentasjon som tydelig viser at radonnivåene ikke overstiger Statens stråleverns grenser – så slipper dere konflikter rundt dette i leieforholdet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer