Varmt vær - godt drikkevann

Gå til hovedinnhold

Varmt vær - godt drikkevann

Ikke bare er det deilig med varmt sommervær. Jo mindre nedbør vi opplever jo mindre sjanse er det for at drikkevannet vårt blir dårlig.

Tørt og varmt vær som vi opplever i store deler av landet fører ikke bare til velvære og glade dager i solsteiken. Drikkevannet vårt er sannsynligvis bedre enn på lenge når vi opplever slike perioder som nå.

- Ja, om ikke drikkevannet er bedre så er det lettere å rense for mindre vannverk. Norsk springvann holder alltid høy kvalitet, men vi ser at vannkildene er mer utsatte for høyere bakterienivå når de blir utsatt for harde nedbørsperioder, sier avdelingsleder for vanntjenester Kjetil Furuberg ved Norsk Vann.

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) vil periodevis høy belastning med tarmbakterier ofte sammenfalle med regnværsperioder, da også vannets turbiditet og farge pleier å øke. Turbiditet er et mål for spredning av partikler i vann. Ved en turbiditet på 1 FTU (måleenheten for partikkelspredning i vann) kan man kunne se at vannet virker uklart. Høy turbiditet og farge svekker effekten av både klor- og UV-desinfeksjonsprosesser, slik at mikrober fremdeles kan være aktive etter desinfeksjonen. Risiko for smittespredning via drikkevann blir mindre jo lavere fekal (tarmbakterier) belastning vannkilden har.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Utsatte vannkilder

I Norge klarer alle vannverk å rense vannet godt. Den største faren er ytre påvirkning som ikke har med vær å gjøre.

- Store vannkilder som for eksempel Mjøsa og Tyrifjorden vil ikke ha problemer med slike ting. De er så store. Små vannkilder som bekker, elver og mindre innsjøer er mer utsatt for slik ytre påvikrning, sier Furuberg.

I følge FHI sine oversikter har 114 mindre vannverk ikke nødvendig desinfeksjon av drikkevannet på plass. De fleste av disse befinner seg i fylkene Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

De fleste smittestoffer som smitter via drikkevann gir mage- eller tarmsykdommer. Smittestoffet skilles ut med avføringen til syke mennesker, og kan dermed på nytt bli tilført vannkilder fra kommunalt avløpsvann. Den beste måten å forhindre at mennesker blir eksponert for slike smittestoff, er å beskytte selve vannkilden mot fekal forurensning, slik at tarmbakterier på det nærmeste er fraværende i vannet. Dette er sikrere enn å måtte stole på at desinfeksjonen i behandlingsanlegget skal inaktivere alle eventuelle smittestoff.

- Derfor er det viktig at publikum melder fra dersom man oppdager uregelmessigheter nær vannkilder, sier Furuberg.

Trygt norsk vann

Enkeltbrønner og små private vannverk er ofte mest utsatt for tilfeldig forurensing på grunn av enkel vannbehandling og dårlig sikrede vannkilder.

- Det er trygt å drikke vann fra de aller fleste vannverk i Norge. Enkelte steder kan det fortsatt fra tid til annen være mangler ved vannkvaliteten, for eksempel på grunn av utilstrekkelig vannbehandling og mangelfull sikring mot tilfeldige forurensninger, sier Furuberg.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer