Mye nedbør kan føre til dårlig drikkevann

Gå til hovedinnhold

Mye nedbør kan føre til dårlig drikkevann

Mye regn på hardpakket og uttørket jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet fra brønner og små vannkilder. Enkle tiltak kan redusere farene.

Når været er tørt slik som sommeren 2018 er drikkevannet sannsynligvis på sitt beste. Når det blir like tørt som i 2018 går mange brønner nesten tomme for vann. Når det så går mot mer normale tilstander med mer nedbør, er det viktig å være klar over at vannkilder som brønner er mer utsatt enn ellers.

- Om ikke drikkevannet er bedre når det er tørt så er det i hvert fall lettere å rense for mindre vannverk, som mange nordmenn er avhengige av. Norsk springvann holder alltid høy kvalitet, men vi ser at vannkildene er mer utsatt i kraftige nedbørsperioder, uttaler Kjetil Furuberg ved Norsk Vann til Hus & Bolig.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Berører mange

I følge FHI sine oversikter har 114 mindre vannverk ikke nødvendig desinfeksjon av drikkevannet på plass. De fleste av disse befinner seg i fylkene Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

- I Norge er det anslagsvis 600 000 nordmenn som ikke har tilgang på kommunalt vann. Mange får drikkevannet sitt fra brønner eller små vannforsyningssystem som de deler med naboene. Kraftig regnskyll vil kunne dra med seg jord, bakterier fra dyreavføring, døde smådyr og annen forurensning ned i brønnvannet via sprekker i grunnen eller andre åpninger, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

Hun anbefaler alle å kontrollere brønnen og vannet visuelt etter langvarig tørke med påfølgende regnskyll. Det er lurt å ta en ekstra drikkevannsprøve for å være sikker. Er kvaliteten for dårlig, må vannet kokes for en periode.

- Faren for at dette skjer er spesielt stor etter langvarig tørke, fordi jorda er hard og ikke klarer å absorbere vannet i særlig grad. Dette er det viktig å være klar over, særlig om man har gravide, spedbarn eller noen med nedsatt immunforsvar i husholdningen, sier Ruden.

Gode råd for godt brønnvann


I følge Mattilsynet bør en riktig utformet brønn være plassert i god avstand fra potensielle forurensningskilder. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til mulige forurensningskilder bør være minimum 100 meter. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder. Kontroller også at brønntopp eller kum står godt over bakkenivå. Det anbefales rundt 40 centimeter, slik at det ikke er fare for at urent overflatevann kan renne rett ned i brønnen. Samtidig burde det også være drenering og fall bort fra brønnen, slik at det ikke kan samle seg vann rundt brønntoppen.

For borebrønner i fjell bør det være tette foringsrør de øverste meterne, der det vanligvis er mest sprekkdannelse i berggrunnen. Borebrønner må ha tett lokk over brønntoppen og kan også gjerne sikres med tett kum med tett lokk.

Gravde brønner bør sikres med tett kum med tett lokk, slik at ikke smådyr og andre forurensninger kan komme ned i brønnen. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting.

Brønner kan også sikres ved å bygge et lite brønnhus rundt vannkilden, men husk også da å sikre mot for eksempel mus og fugler. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.

Dette bør du kontrollere etter mye nedbør

- Se ned i brønnen, at det ikke ligger for eksempel dyreavføring, døde smådyr eller andre ting som ikke skal være der nedi eller i området rundt vannkilden som kan forurense vannet i brønnen.
- Se om vannet ser grumsete ut og om det er avvikende lukt på vannet. Alt som avviker fra normalen kan være et tegn på at noe er galt. 
- Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved mistanke om at forurenset vann har kommet inn i brønnen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer