Fortsatt kreftfarlig asbest i mange hjem

Gå til hovedinnhold

Fortsatt kreftfarlig asbest i mange hjem

Asbest kom på markedet i 1920, og ble brukt i boliger i Norge frem til 1985 da det ble forbudt. Fortsatt inneholder mange boliger fra den perioden det kreftfremkallende stoffet.

Vi kan finne kreftfremkallende asbest i gulvbelegg, tak- og veggplater, fliser, lim, rettemasser, i støp og betong, i tetningslister og som isolasjon rundt rør og kanaler. Det ble også brukt som brannbeskyttelse i og rundt peiser og ovner

I løpet av 2018 mottok Mycoteam i underkant av 3 000 prøver fra hus og bygninger som skulle kontrolleres for asbest.

Rundt 1000 av disse prøvene var luftprøver, mens rundt 2 000 var materialprøver. Av disse inneholdt halvparten asbest.

270 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

- Vi opplever ofte at privatpersoner kontakter oss i etterkant av oppussing, og er redde for at de har avdekket asbest, sier seniorrådgiver og fagansvarlig for asbest i Mycoteam, Marianne Kjølseth.

Marianne Kjølseth er seniorrådgiver og fagansvarlig for asbest i Mycoteam.

Mycoteam, som begynte å tilby analyse av slike prøver i 2009, har siden hatt en jevn økning i forespørselen etter materialprøver. Det tyder på at befolkningen begynner å skjønne at det er viktig å være forsiktig.

Hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, og ble sett på som et enestående materiale.

Asbest isolerer godt, er brannhemmende og leder ikke strøm. Det ble derfor benyttet i mange materialer.

- Vi kan finne det i gulvbelegg, tak- og veggplater, fliser, lim, rettemasser, i støp og betong, i tetningslister og som isolasjon rundt rør og kanaler, sier Kjølseth.

Asbest ble også brukt som brannbeskyttelse i og rundt peiser og ovner.

Andre navn på produkter av asbest er eternitt, asbestolux, pernit, internit.

Før du pusser opp

Det er inhalering av støvet fra asbesten som er helsefarlig. Derfor må ikke materialene skades slik at de frigjør støv.

Hele og uskadede materialer med asbest utgjør ingen helsefare. Har du kjøpt et eldre hus som du vil pusse opp, kan det ha en betydning at du får oversikt over hva som allerede er renovert før overtakelse.

Deretter kan det være smart å sjekke de områdene du planlegger å gjøre noe med. Bruk for sikkerhets skyld maske og hansker når du tar kontrollrunden.

– Så lenge man ikke rører ved asbeststoffet, men lar det ligge i ro, er det ikke noe problem. Men i det man river opp materialer dannes det støv som er farlig å puste inn, sier Kjølseth.

Ved oppussing av gamle boliger fra før 1985 bør man derfor alltid sjekke hva som gjemmer seg i og under materialene.

Vinylfliser (PVC), som ofte er kvadratiske, kan inneholde asbest. De ble ofte brukt i trapper, i gang og på kjøkken.

Er limet som vinylen er festet med sort, og lagt mellom 1950 og 1985 kan det være asbestholdig.

Flisene kan til forveksling ligne på linoleum, men linoleumsfliser er stive, har strie på undersiden, og er et miljøvennlig produkt.

Vinylfliser er ofte limt med asbest. Foto: Mycoteam

 - Vi fikk en henvendelse fra en leietager i en leilighet som hadde slipt et veldig slitt gulvbelegg før hun la nytt gulv, forteller seniorrådgiveren.

Da naboene fikk vite det, fortalte de henne at det var asbest i det gamle belegget, og hun ble selvsagt veldig redd.

Også takplater til himling eller veggplater kan inneholde asbest. Takplatene kan være plater både med og uten hull.

Ny peis eller vedovn?

Har du planlagt å bytte ut det gamle ildstedet, kan det hende at du vil finne brannhemmende asbestplater bak- eller rundt vedovnen eller i nærheten av pipen.

For å finne ut hva veggplatene er laget av, må du bruke kniv til å snitte hull i malingen og fjerne det 0,2 til 2 cm tykke laget med sparkelmasse som dekker platene.

Asbestplatene er vanligvis gråhvite.

En tur i kjelleren

Dersom du har planer for kjelleren eller garasjen, kan du også støte på asbest. Der vil det gjerne være i form av litt grove, grå eternittplater.

De asbestholdige platene er gråfargede og harde, og typiske for bygg fra 50-, 60- og 70-tallet.

Vann- og radiatorrør ble frem til 1980 ofte isolert med asbestholdig materiale.

Isolasjonen er lagdelt, ofte i tre lag med hvitmalt gasbind ytterst, deretter brun isolasjon og innerst hvit asbestpapp rett på røret.

Lag et knivsnitt og du vil se de tre lagene. Finner du et hvitt materiale innerst, er det sannsynligvis asbestpapp.

Asbesten ligger som oftest på hele røret, det vil si både på rette strekk og bend.

Rør kan også være kledd med asbestmasse direkte på røret. Massen er festet med gasbind og er noen ganger malt.

Asbestmassen kan ha svak rosa, lysebrun, lysegrå, beige eller gammelrosa farge.

Vanligvis finnes asbestmassen bare på rørbend, røravslutninger og avgreininger.

Denne typen asbest avgir lett helsefarlige asbestfibre, og er derfor ikke til å spøke med.

Hvis du ønsker å beholde røret intakt må asbesten saneres av et asbestsaneringsfirma.

Hvis røret skal rives, kan du plastre inn bendet først, og deretter sage av røret på hver side av bendet ca. 40 cm fra bendet.

Er du i tvil?

Kanskje mistenker du at du har asbestholdige materialer i de områdene du planlegger å pusse opp. Da er det beste rådet å analysere materialet.

- For å være på den trygge siden bør du sende inn en prøve. Skjær en tre ganger tre centimeter stor bit av materialet, sier Kjølseth.

Består en plate av flere lag er det best om prøven består av alle lagene.

- Det er lurt å bruke en maske for å beskytte deg når prøven tas, sier seniorrådgiveren.

Hvis det viser seg å være asbest i boligen, bør det meldes inn til Arbeidstilsynet.

Da er det flere forholdsregler som må følges for å fjerne asbesten trygt. I noen tilfeller kan støvet fra asbesten ha spredt seg i boligen, og man bør vaske grundig.

– Å fjerne asbest krever spesialutstyr. Med mindre man har inngående kunnskap om hvordan man fjerner asbest, bør profesjonelle gjøre jobben, sier Kjølseth.

Utvendig tak, vegger og kledning med asbest

Noen gamle hus er fortsatt utvendig kledd med asbestholdige eternittplater.

I eneboliger fra 60- og 70-tallet kan man ofte finne asbestholdige vindsperreplater av internit i ytterveggene. Disse platene er 3 mm tykke, er harde og har gulgrønn eller gulbrun farge.

For å sjekke om du har internitplater må du løsne ett av panelbordene og eventuelt forsiktig skjære et hull i den svarte pappen.

Takplater i bølgeeternitt inneholder også asbest. De ble ofte brukt fram til rundt 1975. Fargen er grå eller brunrød.

Ventilasjonskanaler av eternitt er grå eller brunrøde, harde og firkantede, og ble ofte brukt på 50- og 60-tallet til utlufting av kjøkken og bad.

Kanalene kan rives ved forsiktig å dra kanallengdene fra hverandre.

Luftekanal i asbest. Foto: Mycoteam

Asbest kan du også finne i fugelim på gamle flislagte flater og rundt vinduer.  

Arbeidstilsynets sider leser man at det i utgangspunktet er forbudt å både bruke og håndtere asbest og asbestholdig materiale.

Slikt arbeide bare kan utføres av virksomheter med spesiell opplæring og tillatelse til riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og for håndtering av asbestholdig avfall

Disse kravene gjelder derimot ikke for privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom. 

På grunn av farene ved å utsette seg for asbeststøv, bør privatpersoner likevel bruke personlig verneutstyr og følge de samme tiltakene som regelverket krever presiseres det.

Bygg og Bevar forteller at materialer inneholdende asbest skal pakkes slik at det ikke drysser og merkes "Asbest – farlig avfall" og leveres som spesialavfall.  kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer