Ditt hus har andre radonverdier enn naboens

Gå til hovedinnhold

Ditt hus har andre radonverdier enn naboens

To hus rett ved siden av hverandre kan ha helt forskjellige radonverdier i inneluften.

IKKE LIKT: To nabohus kan ha helt ulik mengde radon i inneluften.

Til tross for mange års fokus på radon hos Statens strålevern, er det fortsatt mange husstander som aldri har målt radonnivåer i inneluften. For mange blir det først aktuelt når de hører om noen i nabolaget som har målt – og funnet ut at de har for høye radonverdier. Et vanlig spørsmål som melder seg da, er: Da må vel mitt hus også ha høye verdier, for da er det radon her i området?

- Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng. To hus som ligger rett ved siden av hverandre kan ha helt ulike radonverdier, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Huset avgjør

Det er nemlig ikke beliggenheten som avgjør hvor mye radon du har i boligen, men bygningen og bruken av den.

- Hvor tett huset er mot bakken er avgjørende. Naboen din kan ha sprekker i kjellergulvet og åpninger rundt gjennomføringer til bakken som gjør at det siver langt mer radongass inn hos henne enn hos deg, sier Olsen. 

I tillegg varierer det fra hus til hus hvor  i tillegg fra hus til hus hvor mye man lufter, hvor mange dører og vinduer som går opp og igjen i løpet av døgnet, hvor varmt man har det, og hva slags ventilasjonssystem man har. Alle disse tingene påvirker radonkonsentrasjonen i inneluften.

- Derfor er det ingen grunn til panikk om naboen allerede er i gang med å installere radonsug. Men det er en god påminnelse om å måle selv, sier Olsen. 

Lite radon i området?

Som understreker at dette selvfølgelig også går andre vei: Dersom naboen har lite radon i sitt hus, betyr ikke det at du også har lite i ditt. Det er altså ingen grunn til ikke å måle selv, bare fordi det sies at det er lite radon i grunnen i området.

- Grunnen under husene kan være geologisk ulik. Porøse bergarter vil for eksempel slippe gjennom mer radon enn tette, faste bergarter. I tillegg vil masse som er tilkjørt i byggeprosessen kunne variere, sier Olsen.

Omstridt

Statens strålevern har i mange år jobbet for å få radonverdiene i norske boliger, skoler, barnehager og arbeidsplasser så lave som mulig. Strålevernet holder seg til Verdens Helseorganisasjon, som mener radon er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Nyere forskning viser at radon kan være medvirkende årsak til 12 prosent av lungekrefttilfellene her i landet. I 2015 utgjorde det 373 lungekrefttilfeller. 

Usynlig og luktfri

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpen. Utendørs er radonkonsentrasjonen normalt sett svært lav; den blåser bort med vinden og forsvinner. Når gassen kommer inn i boligene våre kan det derimot bli mye av den, og den kan utgjøre en helserisiko. Om vinteren er det gjerne mer radon i husene våre om sommeren. Dette er fordi husene er fulle av varm luft som stiger og som dermed får mer tilsig av luft fra grunnen, der det altså kan være radon. Men dette vil altså variere fra hus til hus også innenfor små avstander. raa@huseierne.no 

Radon

 

* Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

* Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.

* Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er ca. 88 Bq/m3.

* Dersom du leier ut bolig må du sørge for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Dette gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

* Strålevernet anbefaler alle å måle radonnivået i egen bolig, men man er ikke pålagt å gjøre det. 

* Nye boliger bygges i dag med radonsperre mot grunn, et tiltak som effektivt har redusert radonnivået i disse boligene. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer