Skattemeldingen: 9 råd til deg som eier bolig

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: 9 råd til deg som eier bolig

Du må gå nøye gjennom skattemeldingen når du eier bolig. Du må sørge for at alle opplysninger er på plass, og det kan være opplysninger som mangler.

FINN FRADRAG! Boligeiere må gå nøye gjennom skattemeldingen. 
FINN FRADRAG! Boligeiere må gå nøye gjennom skattemeldingen. 

Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukersjef i Huseierne

I år kommer skattemeldingen - selvangivelsen - i perioden 18. mars til 31. mars.

NB: Du vil få en SMS fra Skatteetaten når den er klar, det nytter ikke logge seg inn før for å se!

Rundt halvparten av befolkningen vil få en skattemelding som ser ny ut. Og den skal være enklere å fylle ut, for alle forhold knyttet til et tema er samlet på et sted.

Men fortsatt er det du som skattebetaler som har ansvaret for opplysningene. Og det er du som skattebetaler som må finne fradragene. Særlig på boligsiden, for her er det lite som er forhåndsutfylt!

Huseierne hjelper deg med skattemeldingen!

Huseierne vil gjennom hele skattemeldingsperioden i mars og april hjelpe deg med tips og råd til skattemeldingen. Følg med på våre nettsider, i nyhetsbrev og på Facebook!

Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2019 - som skal leveres i april 2020. (I mai hvis du er næringsdrivende.)

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Her er ni punkter du som boligeier må sjekke ordentlig nøye:

 

1. Er formuesverdien på boligen riktig?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien på boligen din. Dette er det vi tidligere omtalte som ligningsverdien. Formuesverdien ligger til grunn for (eventuell) formuesskatt, og i noen kommuner også eiendomsskatten.

I boligen du selv bor - primærboligen - skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien. Formuesverdien på boligen settes modellmessig og beregnes ut fra størrelsen på boligen og boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noe feil.

Du kan klage hvis formuesverdien er over 30 prosent av markedsverdien på boligen ved årsslutt 2019.

Les også: Slik klager du på formuesverdien (ligningsverdien)

2. Er alle eiendommene dine med i skattemeldingen?

Det du eier ved utgangen av året 2019 skal stå i skattemeldingen. Sjekk at bolig(er) og hytte(r) som du eier står oppført riktig.

Pass på hvis du har solgt eller kjøpt eiendom gjennom året, om at alt har kommet på plass.

Les også: Skatt på bolig - slik er reglene

 

3. Byttet du bank? Husk fradrag!

Du kan trekke fra utgifter til refinansiering i skattemeldingen. Det gjelder både de som byttet bank og de som prutet ned renten i sin eksisterende bank. Du får dekket kostnadene du hadde for å få det nye lånet. Det kan være utgifter til takst, verdivurdering fra eiendomsmegleren, tinglysingsgebyr og etableringsgebyr i bankene.

NB: Dette fradraget får du bare hvis du refinansierer din eksisterende bolig, ikke hvis du kjøper ny bolig!

Fradrag for refinansiering føres under temaet "Bolig" i ny skattemelding, og i post 3.3.1 i gammel skattemelding.

 

4. Husk fradrag for skattepliktig utleie!

Du skal betale skatt av utleieinntektene når du leier ut utleieleilighet, eller mer enn halvparten av din egen bolig. Du betaler 22 prosent skatt på disse inntektene i 2019 (og i 2020).

Du kan trekke fra en rekke utgifter som forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Og her må du passe på: Det er ikke gitt mye veiledning fra Skatteetaten - hverken i ny eller gammel skattemelding. Du må selv fylle ut og passe på at alle fradragene er med.

Les mer: Full liste over fradrag ved utleie av bolig 

For de med ny skattemelding føres dette under temaet bolig. For de som får gammel skattemelding skal utleieskjemaet RF-1189 brukes. Dette skjemaet får du opp i den elektroniske skattemeldingen.

NB: De som leier ut i egen bolig får i utgangspunktet ikke fradrag. Les mer her!

5. Husk skatten hvis du har leid ut på AirBnB i 2019!


De som har leid ut på korttid gjennom for eksempel AirBnB skal betale skatt for dette.

Utleie i egen bolig er skattefritt frem til 10.000 kroner i inntekter. Over dette skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

Les mer: Les hvordan AirBnB og annen korttidsutleie skattlegges

 

6. Sjekk om du må betale skatt av hytteutleie i 2019

Du kan leie ut hytta skattefritt for inntil 10.000 kroner i året. Du skal ikke føre noe i skattemeldingen hvis du har tjent under denne 10.000 kronersgrensen. Av inntekter over 10.000 kroner skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

Pass på: Hytter som brukes mest til utleie skal skal skattlegges som utleieleiligheter - se punkt 3.

Les mer: Skatt ved utleie av fritidsbolig

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

7. Solgt bolig i 2019? Sjekk om du må betale skatt av gevinsten!

Selger man boligen man bor i selv, vil man stort sett slippe skatt av boligsalget. Boligsalg er skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Her regnes det fra faktisk innflyttingsdato til du aksepterer bud fra kjøperen.

Les mer: Skatt på salg av bolig

Det er gevinstskatt når man har bodd i boligen i kortere tid. Det er det også hvis du selger en bolig du ikke har bodd i - slik som en utleiebolig.

Det er 22 prosent skatt på gevinsten i 2019 (og i 2020).

NB: Husk at for hytter er det krav om fem års botid. Les mer her

Finn ulike fradrag for å redusere den skattepliktige gevinsten!

Du kan blant annet trekke fra utgifter til eiendomsmegler, takstmann, annonsering og andre salgskostnader. Skattepliktig gevinst skal føres i skattemeldingens post 2.8.4 i gammel skattemelding, og under temaet "Bolig" i ny skattemelding.

 

carsten_f_2000x1333.jpg

Gir råd om skattemeldingen: Artikkelen er skrevet av Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl. Han har skrevet om skatt og skattemelding i mange år, blant annet over 20 år i Dine Penger.

 

8. Solgt bolig med tap? Sjekk om du får fradrag!

Noen kan ha solgt bolig med tap i 2019. Da kan man noen ganger trekke fra dette tapet i skattemeldingen.

Du får fradrag hvis du har kort botid - eller hvis du selger en bolig du ikke har bodd i selv. Du skal gjøre den sammen vurdringen som ved gevinstskatt. Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for tapet. Tap ved skattepliktig salg føres under temaet "Bolig" i ny skattemelding, og i post 3.3.6 i den gamle versjonen.

 

9. Lånt av familien? Husk rentefradraget!

Du skal få fradrag for alle renter som du betalte på lån i 2019. Det fleste rentene er ført opp i Skattemeldingen. (Sjekk de selvsagt mot oppgavene du har fått!) Det som ikke er ført opp er lån i familien. Det må du føre opp selv! Før inn rentefradrag i post 3.3.1.

Husk at forutsetningen for at du får rentefradrag, er at de som har lånt deg pengene fører dette som utlån i sin skattemelding!

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer