Skattemeldingen: Ikke gå i penger-tilbake-fellen

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: Ikke gå i penger-tilbake-fellen

KOMMENTAR: Er du blant de som får igjen penger på skatten? De fleste får det - fordi staten tvangssparer for deg gjennom året. Sjekk skattemeldingen likevel, du kan ha krav på enda mer penger tilbake.

Ikke gå i penger-tilbake-fellen, sier Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl (bildet).
GIR RÅD:  Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl advarer mot å godta skattemeldingen slik du har fått den fra skatteetaten. 

Av:

 

Tall fra Skatteetaten for 2020 viser at "tre av fire får tilbake penger på skatten". Og de får i snitt igjen litt under 12.000 kroner hver, som vanlig.

Det kan være fristende å si "takk for det", ikke sjekke noe mer og satse på at pengene kommer snart.

I år er dette ekstra fristende, når Skatteetaten lokker med at skattepengene kan komme allerede rett etter påske hvis du leverer nå og har penger til gode.

Men ikke gå i denne fellen! Sjekk skattemeldingen selv!

Tvangssparing fra Skatteetaten

For lovverket er nemlig slik at de fleste skal få penger tilbake på skatten. En regel i skattebetalingsloven gjør at det tvangsspares penger for deg hvert år.

Måten det gjøres på er at minstefradraget ikke regnes med fullt ut når skattekortet lages. Skatteetaten kutter rett og slett 12 prosent av minstefradraget ditt når de trekker forhåndsskatt. Dette står i skattebetalingslovens paragraf 5-2.

Du trekkes derfor mer i skatt gjennom året enn det som er «riktig» ut fra din forventede inntekt, formue og fradrag. Og da får du nærmest automatisk får penger tilbake.

 

skattemelding-felle.png

Fristende felle: I den nye skattemeldingen er det veldig kort vei fra der du får vite hvor mye du får igjen til knappen for levering. Da har du ikke sett på tallene i det hele tatt! Ikke gjør dette. Sjekk tallene før du leverer!

 

Du må sjekke selv

Skattemeldingen du har fått er ikke ferdig (selv om det ser sånn ut). Det er bare et forslag. Du må selv sjekke tallene og fylle ut det som står igjen.

Her er noen av fellene du kan gå i ved å bare godta tallene som står i selvangivelsen uten å sjekke:

  • Fradrag er glemt eller feilaktig ført.
  • Lønnen kan være oppført, for eksempel fordi for mye av frynsegoder er ført som lønn.
  • For 2020 er ikke fradraget for reise jobb-arbeid forhåndsutfylt fordi mange har hatt hjemmekontor på grunn av korona. Men du som har vært på jobb må huske på å føre inn dette!
  • De som har refinansiert boliglånet i 2020 må huske på å få fradrag for utgiftene til det.
  • De som leier ut skattepliktig må huske å føre både inntekter - men også fradragene til utleien.
  • Rentefradraget kan være ført feil mellom ektefeller eller samboere

Sjekk selv!

Det er ditt ansvar å gå inn i skattemeldingen og sjekke tallene. For det er ditt ansvar hvis du glemmer fradrag, eller det er feil!

Bruk våre guider for å få skatten riktig!

 

Regelen

Det er skattebetalingslovens paragraf 5-2 punkt 3 som gjør at du tvangstrekkes mer enn den faktiske skatten du skal betale:

«Ved fastsetting av forskuddstrekkets størrelse og ved andre avgjørelser som treffes på forskuddsstadiet, tas det ikke hensyn til et beløp som svarer til 12 prosent av minstefradraget etter skatteloven §§ 6-30 til 6-32.»

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler