Nå kommer skattemeldingen: 9 råd til deg som boligeier

Gå til hovedinnhold

Nå kommer skattemeldingen: 9 råd til deg som boligeier

Unngå fellene i skattemeldingen! Vi viser deg hva du som boligeier må se etter og hvor du kan finne fradragene.

FINN FRADRAG! 7. mars kommer skattemeldingen til de føsrte. Du som eier bolig må gå nøye gjennom skattemeldingen. Utleie, boligverdi og refinansiering kan gi deg en fradragssmell!

Av: Carsten Henrik Pihl

Skattemeldingen kommer i år fra 7. mars til 22. mars i elektronisk form. Du får en SMS fra Skatteetaten når den er klar. Det nytter ikke å forsøke å tyvtitte før du har fått den meldingen.

Uansett: Du må selv finne fradragene - og du er som skattebetaler ansvarlig for opplysningene som står i skattemeldingen. Uansett hvor forhåndsutfylt det ser ut!

Særlig viktig er det for deg som eier bolig, for her er det lite som er forhåndsfylt. Sjekk verdier og se etter fradrag!  

Pass på dine egne tall!

Den digitale skattemeldingen gir deg hjelp til utfylling. Men her må du passe på.

Erfaringen fra tidligere år er at hjelpetekstene stort sett kommer staten til gode. Du får bedre beskjed om når det er viktig å føre inn inntekter enn hjelp til å finne fradragene dine.

Derfor vil vi i Huseierne hjelpe deg med skattemeldingen gjennom artikler og råd.

Her er noen stikkord om hva du må passe på:

  • Fradrag ved skattepliktig utleie
  • Fradrag ved refinansiering
  • Riktig formuesverdi

Du blir varslet om når skattemeldingen kommer!

Løpende utsendelse av skattemeldingen har vi hatt noen år. Også i år er det slik at vi får tilsendt skattemeldingen på ulike dager. Det hjelper ikke å logge seg inn på Skatteetaten eller Altinn for å sjekke. Skattemeldingen kommer ikke noe før!

Du får beskjed når nettopp din skattemelding er klar. Men du kan forvente at de som er i familie får tilsendt skattemeldingen samtidig.

Huseierne hjelper deg med skattemeldingen!

Huseierne vil gjennom hele skattemeldingsperioden i mars og april hjelpe deg med tips og råd til skattemeldingen. Følg med på våre nettsider, i nyhetsbrev og på Facebook!

NB: Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2023 - som skal leveres i april 2024. (I mai hvis du er næringsdrivende.)

 

 

Her er ni punkter i skattemeldingen du som boligeier må sjekke ordentlig nøye:

1. Er formuesverdien på boligen riktig?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien på boligen din. Dette er det vi tidligere omtalte som ligningsverdien. Formuesverdien ligger til grunn for (eventuell) formuesskatt, og i mange kommuner også eiendomsskatten.

NB: Fra 2023 er denne formuesskatten enda hardere for boliger verdt over 10 millioner kroner. 

I boligen du selv bor - primærboligen - skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien for boliger under 10 millioner kroner. Formuesverdien på boligen settes modellmessig og beregnes ut fra størrelsen på boligen og boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noe feil.

For boliger verdt over 10 millioner kroner, skal verdien over 10 millioner kroner skattes med 70 prosent av faktisk verdi. Det kan være forklaringen på at boligens formuesverdi (skatteverdi) har gått opp. 

Les mer om dette og hvordan du kan klage: Formuesverdi - slik klager du! 

2. Er alle eiendommene dine med i skattemeldingen?

Det du eier ved utgangen av året 2023 skal stå i skattemeldingen. Sjekk at bolig(er) og hytte(r) som du eier står oppført riktig.

Pass på hvis du har solgt eller kjøpt eiendom gjennom året, om at alt har kommet på plass.

Les også: Skatt på bolig - slik er reglene

3. Byttet du bank i 2023? Husk fradrag!

I 2023 var det rekordmange rentehevinger, og flere har nok byttet bank for å få lavere rente. Det kan faktisk gi deg fradrag!

For du kan trekke fra utgifter til refinansiering i skattemeldingen. Du får dekket kostnadene du hadde for å få det nye lånet. Det kan være utgifter til takst, verdivurdering fra eiendomsmegleren, tinglysingsgebyr og etableringsgebyr i bankene.

NB: Dette fradraget får du bare hvis du refinansierer din eksisterende bolig, ikke hvis du kjøper ny bolig!

Fradrag for refinansiering føres under temaet "Bolig" i skattemeldingen.

4. Husk fradrag for skattepliktig utleie!

Du skal betale skatt av utleieinntektene når du leier ut utleieleilighet, eller mer enn halvparten av din egen bolig. Du betaler 22 prosent skatt på disse inntektene i 2023 (og i 2024).

Du kan trekke fra en rekke utgifter som forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Og her må du passe på: Det er ikke gitt mye veiledning fra Skatteetaten - hverken i ny eller gammel skattemelding. Du må selv fylle ut og passe på at alle fradragene er med.

Les mer: Full liste over fradrag ved utleie av bolig 

NB: De som leier ut i egen bolig får i utgangspunktet ikke fradrag. Les mer her!

5. Husk skatten hvis du har leid ut på AirBnB i 2023!

De som har leid ut på korttid gjennom for eksempel AirBnB skal betale skatt for dette.

Utleie i egen bolig er skattefritt frem til 10.000 kroner i inntekter. Over dette skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

NB: Utleiefirmaer som AirBnB har rapportert inn utleieinntektene til Skatteetaten. Det blir ditt ansvar å passe på at de blir skattlagt riktig, og at du eventuelt får fradrag! Har du leid ut selv, for eksempel via Finn.no må du føre inn inntekene selv!

Les mer: Les hvordan AirBnB og annen korttidsutleie skattlegges

6. Sjekk om du må betale skatt av hytteutleie i 2023

En rekke har leid ut hytta for å få litt ekstra inntekter. Utleieinntektene skal du ganske fort betale skatt av.

Du kan leie ut hytta skattefritt for inntil 10.000 kroner i året. Du skal ikke føre noe i skattemeldingen hvis du har tjent under denne 10.000 kronersgrensen. Av inntekter over 10.000 kroner skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

Pass på: Hytter som brukes mest til utleie skal skattlegges som utleieleiligheter - se punkt 3.

Les mer: Skatt ved utleie av fritidsbolig

7. Solgt bolig i 2023? Sjekk om du må betale skatt av gevinsten!

Selger man boligen man bor i selv, vil man stort sett slippe skatt av boligsalget. Boligsalg er skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Her regnes det fra faktisk innflyttingsdato til du aksepterer bud fra kjøperen.

Les mer om beregningen her: Skatt på salg av bolig

Det er gevinstskatt når man har bodd i boligen i kortere tid. Det er det også hvis du selger en bolig du ikke har bodd i - slik som en utleiebolig.

Det er 22 prosent skatt på gevinsten i 2023 (og i 2024).

NB: Husk at for hytter er det krav om fem års botid. Les mer her

Må du skatte av boligsalget, kan du finne ulike fradrag for å redusere den skattepliktige gevinsten!

Du kan blant annet trekke fra utgifter til eiendomsmegler, takstmann, annonsering og andre salgskostnader. Skattepliktig gevinst skal føres i skattemeldingens under temaet "Bolig" i skattemeldingen.

8. Solgt bolig med tap? Sjekk om du får fradrag!

Noen steder har boligprisene gått ned i 2023, og noen kan ha solgt bolig med tap. Da kan man noen ganger trekke fra dette tapet i skattemeldingen.

Du får fradrag hvis du har kort botid - eller hvis du selger en bolig du ikke har bodd i selv. Du skal gjøre den sammen vurdringen som ved gevinstskatt. Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for tapet. Tap ved skattepliktig salg føres under temaet "Bolig" i skattemeldingen.

9. Lånt av familien? Husk rentefradraget!

Du skal få fradrag for alle renter som du betalte på lån i 2023. Det fleste rentene er ført opp i Skattemeldingen. (Sjekk de selvsagt mot oppgavene du har fått!) Det som ikke er ført opp er lån i familien. Det må du føre opp selv! Før inn rentefradrag i post 3.3.1.

NB: Husk at forutsetningen for at du får rentefradrag, er at de som har lånt deg pengene fører dette som utlån i sin skattemelding!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer