Skatt ved korttidsutleie av bolig - AirBnB mm

Gå til hovedinnhold

Skatt ved korttidsutleie av bolig - AirBnB mm

Det er nye regler om skatt på korttidsutleie av bolig fra 2018. Reglene om skatt på utleie gjennom for eksempel AirBnB er enklere enn før - men litt strengere.

Reglene for skatt ved korttidsutleie av bolig, for eksempel gjennom AirBnB.

Korttidsutleie skattlegges etter delvis egne regler. Dette er altså utleie av bolig der utleieforholdene er korte, ofte ned til en natt eller to og maksimalt 30 dager.

Reglene ble endret fra skatteåret 2018. Det vil si at de som fyller ut selvangivelsen for 2018 (som skal leveres i april 2019), må forholde seg til nye regler. Disse nye reglene er omtalt under.

Vi har nevnt AirBnb i tittelen i og med at dette er den mest kjente utleietjenesten. Men all korttidsutleie er omfattet av regelverket. Dette gjelder uansett om hvilken tjeneste man bruker, eller om man ikke bruker noen tjeneste i det hele tatt.

Les også: 9 skatteråd til deg som eier bolig

NB: For korttidsutleie er det litt ulike regler om man leier ut i egen bolig eller i egen utleiebolig (sekundærbolig. Det siste er enklest og kortest. Det tar vi først! 

Korttidsutleie av egen utleieleilighet

Reglene for korttidsutleie i sekundærbolig er uendret fra tidligere år.

Korttidutleie i sekundærbolig gjennom AirBnB eller lignende skattlegges som vanlig utleie i separat utleieleilighet. For skatteåret 2018 er det 23 prosent skatt på leileinntektene. For skatteåret 2019 er det 22 prosent skatt på utleien.

Pass på at du kan få fradrag for kostnadene til utleien. Les mer om det her: Fradrag ved utleie av bolig

NB: Driver du med utleie i større skala, kan det bli vurdert som næring med full lønnsskatt opp mot nesten 50 prosent på inntektene.

 

 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

Korttidsutleie av egen bolig

Det er reglene om korttidsutleie av egen bolig som er endret fra 2018.  

Leieinntekter inntil 10.000 kroner fra korttidsutleie er skattefritt så lenge du leier ut mindre enn 30 dager. 30 dagers grensen gjelder pr utleieforhold.

For inntekter over 10.000 kronersgrensen vil 85 prosent bli regnet som skattepliktig inntekt.

Leieinntekter skal regnes ut slik:
Leieinntekter fra AirBnB i 2018: 20 000 kroner
– Fribeløp: 10 000 kroner
= Restbeløp: 10 000 kroner 

Skattbart beløp: 10 000 x 85 prosent = 8500 kroner

Skattesatsen er 23 % for inntektsåret 2018, slik at samlet skatt i dette eksempelet blir 1955 kroner.

Har man hatt høye inntekter her, kan det fort bli restskatt, i og med at man denne skatten må man betale nå i 2019, mens inntektene kom i 2018.

Det er hele leiesummen som skal regnes som skattepliktig. Det er inkludert ekstraavgifter til sengetøy, utvask, strøm og lignende.

Men hvis du bruker utleiebyrå, er det inntekten før provisjonen til byrået som regnes som skattepliktig inntekt. 

For skatteåret 2019 er det 22 prosent skatt på utleien over 10.000 kroner. 

Blir utleien regnet som næring?

Også her kan utleien bli regnet som næring hvis man har mange korte utleieforhold.

Skatteetaten er ikke tydelig på når dette skjer, men har antydet at særlig hyppighet i utleie vil kunne gjøre at utleien skattemessig regnes som næring. 

Videre skal omfanget av utleien skal også spille inn. Det betyr nok at det er snakk om utlei av mer enn et enkelt rom, i og med at du leier ut i boligen du bor i.

Utleieforhold over 30 dager = langtidsleie

Utleien regnes om vanlig utleie hvis utleieforholdene er over 30 dager. Da gjelder de «vanlige» utleiereglene.

Les mer her: Skatt ved utleie av egen bolig

 

Slik fører du i skattemeldingen:

Skattepliktig del av inntekter for korttidsutleie i egen bolig føres i post 2.8.6. 

For korttidsutleie i utleieleilighet skjema RF-1189 fylles ut og vedlegges selvangivelsen. I dette skjemaet føres både inntektene og fradraget. Overskudd skal føres i selvangivelsen post 2.8.2 (post 2.8.3 dersom utleie av fritidsbolig), mens underskudd skal føres i post 3.3.12

Flere artikler om skatt, skattemelding og utleie finner du her! 

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.