Skatt ved utleie av hytte og fritidsbolig

Gå til hovedinnhold

Skatt ved utleie av hytte og fritidsbolig

Du kan leie ut hytta litt og slippe skatt. Men så vil staten ha sitt. her er reglene om skatt ved utleie av hytte og fritidsbolig.

Slik er skatten ved utleie av hytter.

Hytten du bruker selv en del av året, kan du leie ut litt resten av året og slippe skatt. 

Om du leier ut hele hytten litt, eller litt av hytten spiller ingen rolle. 

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

De første 10 000 kronene er skattefrie

Det regnes ikke skatt av de første 10.000 kronene man tjener i utleie.

Over dette skattlegges 85 prosent av det overskytende beløpet som skattepliktig inntekt.

Skatten er da på 23 prosent i 2018 (for skattemeldingen som leveres april 2019), og 22 prosent for skatteåret 2019. 

Leieinntekter skal regnes ut slik:
Leieinntekter hytteutleien i 2018: 20 000 kroner
– Fribeløp: 10 000 kroner
= Restbeløp: 10 000 kroner 

Skattbart beløp: 10 000 x 85 prosent = 8500 kroner

Skattesatsen er 23 % for inntektsåret 2018, slik at samlet skatt i dette eksempelet blir 1955 kroner.

Du får ikke ekstra fradrag for kostnader, som du ser av regnestykket skattlegges bare 85 prosent av inntektene. De 15 prosentene som ikke skattlegges regnes som et slags standardfradrag.

De skattepliktige inntektene føres i post 2.8.3.

Vilkår: egen bruk

Det er en forutsetning at du bruker fritidseiendommen selv i en viss utstrekning. Hvor stor bruk som kreves er ikke hugget i stein. Det kommer an på hytten og bruksmulighetene.

 

Utleie hele året = full skatt

Leier du ut hytten hele året - og ikke bruker den selv - vil det beregnes full skatt av leieinntektene. Altså slik som det er når du leier ut en utleieleilighet.

Skatten er da på 23 prosent av inntekten for skattåret 2018, og 22 prosent av inntektene for skattåret 2019.

Husk fradragene!

Ved utleie som er skattepliktig i sin helhet kan du imidlertid kreve fradrag for alle løpende kostnader, typisk forsikringsutgifter, kommunale avgifter, kostnader til strøm og oppvarming dersom dette er inkludert i leien, eiendomsskatt, vedlikehold og utgifter til annonsering.

Les mer: Fradrag ved utleie

NB: Husk at hvis du leier ut hytten hele året i flere år, kan dette gjøre at du ikke får solgt hytten skattefritt. For å selge en hytte eller fritidsbolig skattefritt, må du ha eid den i minst fem av de ått siste år før du selger den.

Les mer: Salg av fritidsbolig 

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Du kan også sende SMS med kodeordet "juss" til 2007. SMS-tjenesten kan benyttes hele døgnet. Du plasseres da i samme kø, og får svar i kontortiden.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.