Skattefradraget dere må passe på som samboere

Gå til hovedinnhold

Skattefradraget dere må passe på som samboere

Samboere må passe på at begge får de fradragene i skattemeldingen som de har krav på. Ofte er de ført bare på den ene. Her ser du hvordan dere fordeler fradrag for renter.

KAN FLYTTE: Samboere kan flytte fradrag for renter i skattemeldingen seg imellom. Lag en avtale som holder, for den kan ikke endres så ofte.

Det er særlig rentefradraget det er viktig at samboere passer på. Dere får fradrag for rentene som er betalt på lånet til felles bolig.

Noen ganger er fradragene ført kun på den ene samboeren. Grunnen er at banken rapporterer inn lån og renter på den som står som hovedlåntaker i banken.

Da kan den ene samboeren få hele rentefradraget (og hele gjelden) og den andre samboeren er ikke ført opp med noe, selv om man har betalt sin andel av rentene.

Dette gir mye penger tilbake til den ene samboeren, og ofte restskatt til den andre.

Andre ganger kan det være slik at begge samboerne har fått fradrag for rentene uten at summene stemmer med det dere har betalt i renter.

Fri flytting av rentefradrag hos ektefeller

Denne feilen skjer for mange ektefeller også. Men i motsetning til samboere, kan ektefeller fritt flytte fradragene seg imellom.

For samboere må fordelingen av rentefradraget følge det som faktisk betales i lånerenter.

Samboere fordeler rentefradrag etter eiebrøk

Skatteetatens utgangspunkt er at "Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen."

Det betyr at Skatteetaten tar utgangspunkt i at man er ansvarlig for halvparten av lånet. Rentefradraget fordeles da 50/50 mellom samboerne.

Men dere kan ha en annen fordeling av rentefradraget dersom dere har en annen fordeling av lånet.

Lag en renteavtale for samboere

For å få en annen fordeling av rentefradraget, må dere ha en egen avtale om betaling av renter. Dette er en avtale dere setter opp mellom dere, men det bør være skriftlig. Da kan dere legge den frem for Skatteetaten hvis de etterspør den.

Eksempel på en renteavtale mellom samboere

Dere kan greit skrive en avtale om rente- og gjeldsfordeling selv. Avtalen kan endres senere, men den må fortelle hvordan forholdene faktisk er. 

Skriv altså inn hva dere faktisk betaler. Husk at fordelingen som skrives inn i avtalen bør holde over tid. Det lureste er å skrive avtalen samtidig med at dere skriver en samboeravtale, men dere kan skrive den senere også.

Slik kan en renteavtale skrives:

Avtale om fordeling av rente og gjeld mellom samboere

Vi avtaler at samboer Ole Olsen fører 70 prosent av gjeld og renteutgifter på boliglån i Banken i sin skattemelding. Samtidig kan Line Linstad føre 30 prosent av gjeld og renteutgifter på lånet i sin skattemelding.

Ole Olsen – Line Linstad

Namsos, 1. september 2021

Slik endrer samboere skattemeldingen for å dele fradragene

I den nye skattemeldingen går dere inn under temaet Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger. Her endres gjelden og rentebetalingene.

I den gamle versjonen av skattemeldingen er gjelden er ført i post 4.8.1 og må endres der. Rentene er ført i post 3.3.1, og må endres der.

Husk å endre i begges selvangivelser! Dere kan for eksempel skrive: «Fradrag og gjeld overført til/fra min samboer xxx med personnummer yyy i henhold til renteavtale oss imellom.»

 

Fakta:

NB: Husk også fordelingen av foreldrefradraget!

Samboere kan også oppleve at foreldrefradraget for barnehage og SFO er ført bare på den ene samboeren. Det kan være medvirkende årsak til at den ene får penger tilbake, og den andre får baksmell.

Foreldrefradraget kan også deles mellom samboerne. Husk å endre hos begge – redusér på den ene, og legg til på den andre!

 

For deg som er samboer

Medlemskap i Huseierne trygger samboerskapet ditt:

→ Gratis samboerkontrakt - med smart utfylling
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om arv og samliv

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

Digitalt kurs

Kurs: Slik lager du en god samboerkontrakt

Morten Fæste er advokat i Huseierne. Her får du en innføring i hvilke regler som gjelder for økonomiske forhold mellom samboere. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.