Sjekk brannsikkerheten på hytta

Gå til hovedinnhold

Sjekk brannsikkerheten på hytta

Ferietiden er en glimrende anledning for å sjekke brannsikkerheten på hytta. Det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger.

Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje som dekker alle oppholdsrom og høres godt på soverom. I tillegg skal alle hytter ha brannslokkeapparat eller husbrannslange. Det er spesielt viktig for hytter og utleiehytter at brannsikkerheten er ivaretatt så godt som mulig, fordi det som regel er lang avstand til nærmeste brannstasjon og hjelp fra offentlig instanser.

Svein Pedersen er leder ved forebyggende avdeling ved Brannvesenet region Lillehammer. Regionen dekker flere store hytteområder, blant annet Hafjell og Kvitfjell. På vinteren opplever de vesentlig mer aktivitet enn ellers i året.

- Det har med måten vi bruker hyttene på. Vi liker peiskos og vi liker levende lys, og dette øker naturligvis risikoen for at ting skal skje. Hyttene bruker vi ikke like ofte, så den jevnlige sjekken som gjøres ved naturlig bruk i et vanlig hus blir ikke gjennomført på en hytte. Når man først skal være på hytte i en ferietid kan det være lurt å bruke tiden til å gå gjennom brannsikkerhetstiltak, sier Pedersen.

Røykvarsleren kan være gammel

Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

Tester utført av Finnish Safety and Chemicals Agency i Finland konkluderer med at røykvarslere bør skiftes ut etter ti år på grunn av svekket funksjonalitet. Mange har brannvarslere koblet opp mot alarmsentraler, men på norske hytter er det stort sett vanlige røykvarslere og de skiftes sjelden ut.

- Finnenes konklusjon er interessant og underbygger vår egen og DSB sin anbefaling om å skifte ut røykvarslere når de er ti år gamle, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Den finske rapporten konkluderer med at ti år er røykvarslerens antatte levetid. Det kan være aktuelt med utskiftning tidligere dersom produsenten anbefaler dette.

Utleiers ansvar

For utleiehytter stilles det i tillegg krav til systematisk brannsikkerhetsarbeid for å hjelpe eiere og leietakere å sikre at eiendommen er brannsikker. Eier skal gi nødvendig opplæring til brukere av utleiehyttene for å ivareta brannsikkerheten.

- Dette kan for eksempel være å lage instrukser som omhandler evakuering, varsling, slukking, generell brannsikkerhet med mer. Det bør også henges opp en branninstruks på passende sted i hytta, forklarer Pedersen.

I denne branninstruksen bør det komme frem at det skal være minst to evakueringsmuligheter fra alle soverom. Eier må sørge for at rømningsveier til enhver tid er i orden og tilrettelagt for rask og sikker rømning. Det må lages rutiner som sikrer at rømningsveier ikke sperres. Eier skal sørge for at hytta har fungerende alarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det stilles krav til at eier må kjenne regelverk for sitt bygg. Eier skal sørge for at hytta er utstyrt med fungerende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom. Eier må kjenne regelverk for sitt bygg. Eier må sørge for tilstrekkelig kontroller og ettersyn for å sørge for at brannsikkerheten i bygget blir ivaretatt og er i orden. Kontrollene bør for eksempel innebære sjekk av rømningsveier, røykvarslere, slokkeutstyr og elektriske anlegg.

- Ettersom det kan være lang uttrykningstid til hytter er det veldig viktig at slike ting er i orden. Det er spesielt viktig for hytter og utleiehytter at brannsikkerheten er ivaretatt så godt som mulig, fordi det som regel er lang avstand til nærmeste brannstasjon og hjelp fra offentlig instanser, sier Pedersen.

Sjekkliste for hytteferien

 • Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri!
 • Sjekk at røykvarsleren fungerer og at den kan høres på alle soverom med lukkede dører.
 • Sjekk hvor gammel røykvarsleren er.
 • Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?
 • Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110.
 • Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelig og fri for snø.
 • Gå aldri fra levende lys eller flyttbare elektriske ovner i bruk.
 • Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk.
 • Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen.
 • Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.
 • Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler