Så ofte bør du bytte røykvarsler

Gå til hovedinnhold

Så ofte bør du bytte røykvarsler

Har du hatt samme røykvarsler i mange år? Da bør du virkelig vurdere å bytte den. Varsleren blir dårligere jo eldre den er.

Tester utført av Finnish Safety and Chemicals Agency i Finland konkluderer med at røykvarslere bør skiftes ut etter ti år på grunn av svekket funksjonalitet.

- Dette er helt i tråd med våre anbefalinger og de rådene vi gir våre kunder, sierinformasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Rundt 500.000 nordmenn sover hver natt uten mulighet for å bli varslet ved brann. Enten fordi de ikke har en røykvarsler som virker, eller fordi den er plassert slik at de ikke hører den. Basert på de finske testene kan man tenke seg at mange av de som faktisk har røykvarslere heller ikke sover så trygt om natten som man tror.

- Hjemme er vi flinkere til å holde ting i orden og tenke brannsikkerhet, men for eksempel på hytter er det fort gjort å glemme slike ting, sier Clementz.

Brannvernforeningen er glad for at det nå kommer forskning som underbygger de antakelsene man allerede har hatt.

- Det finnes knapt forskningsbaserte studier på dette feltet fra før. Derfor skal finnene ha honnør for at de ønsker å gjøre nye tester i løpet av fem års tid som kan gi oss mer viten om røykvarsleres varighet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Stor test

I alt 55 ioniske røykvarslere og 23 optiske røykvarslere av ulike fabrikat ble testet av finnene. Alderen på varslerne varierte fra to til 33 år. Bare røykvarslere med testknapp og testsignal ble benyttet. Varslerne ble testet mot to typer branner – en i pyrolytisk trevirke og en annen i plater av polyuretan.

- Forskjellen på en optisk og en ionisk røykvarsler er at den optiske varsleren «ser» røykpartiklene ved hjelp av optisk lys og den ioniske varsleren "lukter" røyken ved hjelp av stråling som sendes ut av rommet, sier Clementz. 

På det norske markedet i dag selges det nesten bare optiske røykvarslere.

- Det viktigste er at du husker å jenvlig sjekke at røykvarsleren virker ved å trykke på testknappen, og huske å bytte batteri. Pass også på alederen til varsleren. Et bra triks er å skrive opp produksjonsdato på alarmen som du finner inne i røykvarsleren hvis du skrur den opp. Vi anbefaler at du har optiske varlsere i alle oppholdsrom, inkludert soverom. Det er også viktig å passe på at røykvarslerne er seriekoblet, sier Clementz.

Svekket reaksjonstid

I følge de finske testene reagerte samtlige røykvarslere på røyk fra de to brannene. Det var likevel stor variasjon i tiden det tok før varslerne ga alarm. Støv, smuss og rust på innvendige komponenter i varslere av eldre årgang har mest sannsynligvis påvirket reaksjonstiden negativt. Selv uten nøyaktige desibelmålinger viste testene at lyden fra røykvarslerne ble svakere med alder. Ioniske varslere viste seg å være mest stabil med hensyn til reaksjonstid. Det gjaldt særlig ved testing mot polyuretanbrann.

Å holde røykvarsleren fri fra støv og smuss er veldig viktig for at røykvarsleren skal fungere optimalt. Har man for eksempel gjort en oppussing hjemme eller andre ting som fører til ekstra med støv kan det være lurt å støvsuge varsleren forsiktig, slik at den har «fri sikt» til å oppdage røyk, sier informasonssjef Sigmund Clemenzt i If.

Ti års levetid

Den finske rapporten konkluderer med at røykvarslere bør skiftets ut etter ti år. Det kan være aktuelt med utskiftning tidligere dersom produsenten anbefaler dette. Rapporten fastslår videre at det er behov for å gjøre ytterligere studier av røykvarslere med tanke på varighet. Ikke minst er det behov for å få testet et større utvalg optiske røykvarslere.

- Finnenes konklusjon er interessant og underbygger så vel vår egen som DSB sin anbefaling om å skifte ut røykvarslere når de er ti år gamle, sier Søtorp i Brannvernforeningen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer