14 dagers angrerett ved kjøp av bolig

Gå til hovedinnhold

14 dagers angrerett ved kjøp av bolig

Venste vil øke sparebeløpet i BSU til 40 000 kroner, og vil også gi Husbanken mulighet til å gi lån til vanlige utleieboliger.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

Man bør kunne spare opp til 40 000 kroner årlig og både prosentsats og samlede beløpsgrenser i BSU-ordningen bør økes.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

Venstre vil øke Husbankens ramme og mandat, slik at det også kan bli gitt lån for vanlige utleieboliger.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Venstre har flere ganger foreslått å redusere denne. Vi har samtidig foreslått at den utvides til å gjelde omsetning av alle typer boliger, men at merinntektene ved en slik omlegging brukes til å sette ned satsen i dokumentavgiften.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Venstre er for at kommunene selv kan avgjøre om de vil kreve inn eiendomsskatt. Det er en del av det kommunale selvstyret. Venstre har aldri vært noen pådriver for at kommunene skal gjøre det. En gjennomgang for noen år siden viste at Venstre har stemt mot å innføre eller øke eiendomsskatt de fleste steder, som f.eks. Oslo.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei, Venstre er mot å innføre en statlig boligskatt.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Venstre mener Enova er et viktig virkemiddel for å oppnå mer miljøtilpassede boliger. Ordningene som i dag finnes, bør utvides videre.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Venstre er for et grønt skatteskifte som gir incentiver for blant annet enøktiltak. Derfor går partiet inn for å åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i bolig.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Nei, men partiet ser økt bruk av forbrukslån og kredittkortgjeld som et problem i forbindelse med kjøp av bolig. Derfor vil vi gjøre kravet om egenkapital mer åpnet for bankens skjønn. Slik forhindrer vi at boligkjøpere tar bruk av forbrukslån for å skaffe seg tilstrekkelig egenkapital.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Vi mener at det bør innføres krav til boligsalgsrapport ved boligkjøp. Før kravet om boligsalgsrapport er innført, vil Venstre innføre 14 dagers angrerett ved kjøp av bolig uten boligsalgsrapport.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Venstre er opptatt av å styrke kjøpers rettigheter, og mener derfor det er grunn til å se på eiendomsmeglerens rolle som representant for både kjøper og selger.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer