Vil gi startlån til førstegangsetablerere

Gå til hovedinnhold

Vil gi startlån til førstegangsetablerere

Sosialistisk Venstreparti vil gi eiendomsmeglere og takstmenn mer ansvar, og vil at dokumentavgiften skal endres slik at man får en avgift ved salg, ikke ved kjøp som nå.

Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

BSU-ordningen er først og fremst til for de som har råd til å spare, den hjelper ikke de vanskeligstilte med å komme seg inn på boligmarkedet. Ordningen kan bidra til større forskjeller og er lite treffsikker.  SV vil derfor prioritere andre tiltak for å få unge inn på boligmarkedet.  

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

SV har foreslått å endre startlånsordningen gjennom Husbanken slik at det igjen kan gis startlån til førstegangsetablerere. Vi vil også forsøke ordninger med delt eierskap hvor Husbanken går inn i en eierandel. Alle kommuner bør ha leie til eie-ordninger for ungdom, og egne ungdomsboliger hvor det skal være mulig å kunne ta over eierskapet til boligene.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

SV ønsker å utrede en avgift som heller ilegges ved salg enn ved kjøp. Slik kan vi senke terskelen for å komme inn på boligmarkedet, men likevel opprettholde inntekten. 

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Nei. SV vil ikke endre dette, men vi mener det skal være mulig å innføre bunnfradrag slik at de med boliger med lavest verdi unntas.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Ja, SV ønsker å innføre skatt på bolig, og samtidig senke skatten på inntekt. Dette er i tråd med det de aller fleste økonomer og organisasjoner som OECD og IMF anbefaler for å dempe prisvekst, og gi et mer rettferdig boligmarked. . I tillegg vil vi ha en særskatt på sekundærboliger for å hindre spekulering.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Nei. SV mener den rettighetsfestede stønadsordningen kan forbedres slik at man får utløst mer energieffektivisering, og slik at den i større grad til nå Stortingets mål om å redusere energibruken i bygg med 10 TWh innen 2030.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Ja. SV har i utgangspunktet vært tilhenger av tilskuddsordninger som virkemidler,  men når regjeringen har åpnet for skattefradragsordninger så mener vi ordningen må være et reelt skattefradrag.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Ja. SV foreslo utredning av et rentetak på Stortinget allerede i fjor vår som ett av flere forslag om å lukke gjeldsfeller og sørge for at færrest kan ende opp med stor gjeld. SV stemte selvfølgelig for når Krf fremmet forslaget i vår.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

SV mener det er helt nødvendig å gjøre det mindre sannsynlig at folk som kjøper bolig får seg ubehagelige overraskelser. Det er best for både kjøper og selger. Derfor bør lovverket sørge for at både megler og selger har motiver for at tilstanden til boligen er så opplyst som mulig. En måte er at megler og takstmann får større ansvar.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Vi ser at eiendomsmeglerne fort havner i en rolle hvor de i realiteten kun representerer selger, og ikke kjøper. SV vil ikke gå inn for at også kjøper skal ha en egen representant, men vil heller at eiendomsmegler må ta mer ansvar for de opplysningene som gis.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler