Vil ha ROT-fradrag

Gå til hovedinnhold

Vil ha ROT-fradrag

Senterpartiet vil utrede innføring av ROT-fradrag som vil bidra til skattelette for rehabilitering av egen bolig, og vil også endre startlånsforskriften for å forbedre situasjonen for førstegangsetablerere på boligmarkedet.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

Senterpartiet har ikke foreslått endringer i dagens satser.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

I programmet sier vi at Senterpartiet vil forbedre førstegangsetablereres situasjon på boligmarkedet.  Det kan bl.a. gjøres gjennom endringer i startlånsforskriften.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Nei.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Nei.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Senterpartiet vil skjerme primærboliger med vanlig standard i skattesystemet og gå mot forslag om å innføre en statlig eiendomsskatt.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Senterpartiet vil vurdere ulike tiltak og støtteformer for å fremme miljøvennlige boliger.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Senterpartiet vil utrede innføring av ROT-fradrag som vil bidra til skattelette for rehabilitering av egen bolig.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Det er det aktuelt å vurdere.

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Det er det aktuelt å vurdere.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Dette har ikke partiet tatt stilling til.

loo@huseierne.no


Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer