Vil ha rentetak mot gjeldsfella

Gå til hovedinnhold

Vil ha rentetak mot gjeldsfella

Vil utvide skattefradrag for alle energisparetiltak i egen bolig, samt utvide Husbankens utlånsramme og Enovas støtteordning for installasjon av solenergi.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

Vi har ikke foreslått noen endringer av BSU-ordningen i neste periode, vi forholder oss derfor til dagens ordning med 25 000 årlig opp til 300 000 totalt.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

For mange unge er terskelen til boligmarkedet uoverstigelig. Vi vil utvide Husbankens utlånsramme, fortsette med BSU og jobbe for en mer aktiv sosial boligpolitikk også i leiemarkedet.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Nei, vi har ikke foreslått i vårt program å redusere eller avvikle dokumentavgiften.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

Vi har ikke foreslått en slik endring i eiendomsskatten for neste stortingsperiode.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei, vi har ikke gått inn for noen ny statlig skatt på bolig. 

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Nei, Enovas støtteordninger er en viktig del av det grønne skiftet som bør forsterkes. Vi vil blant annet utvide Enovas støtteordning for installasjon av solenergi og annet som man har hatt suksess med, også for borettslag. For oss er det viktig at folk får ekstra gulerot når de gjør klimasmarte investeringe.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Ja, vi vil unngå for stor skattlegging av viktige klimatiltak i egen bolig. Derfor vi har programfestet at vi vil utvide skattefradrag for alle energisparetiltak i egen bolig. 

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Det har blitt altfor lett å havne i gjeldsfella, derfor har vi programfestet å innføre et slikt rentetak for å beskytte flere fra å gå i gjeldsfeller. 

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Dette er et forslag vi ikke har tatt stilling til, men vi er opptatt at det skal være gjennomsiktig og tydelig hvem som har ansvar for hva under en bolighandel.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Dette er et forslag vi ikke har tatt stilling til, men vi er opptatt av at eiendomshandler skal foregå på en rettferdig og forutsigbar måte både for kjøper og selger.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer