Vil bygge raskere og rimeligere

Gå til hovedinnhold

Vil bygge raskere og rimeligere

Høyre vil ikke innføre statlig boligskatt, og mener at dagens BSU-ordning er bra som den er.

1. Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

 Høyre har i regjering økt det årlige sparebeløpet i BSU fra 20 000 kr til 25 000 kr og taket for samlet innbetalt sparebeløp fra 150 000 kr til 300 000 kr. Dette er i tråd med Høyres program og Sundvolden-plattformen.

2. Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

 Høyre ønsker gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest, men legger ikke opp til egne ordninger for unge og førstegangsetablerere utover den økningen i BSU-ordningen som regjeringen har gjennomført. I neste periode vil vi sørge for at boliger bygges raskere og rimeligere, slik at så mange som mulig kan bo i egen bolig.

3. Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

 Høyre har ikke programfestet reduksjoner i dokumentavgiften og har valgt å prioritere reduksjoner i andre skatter og avgifter i stortingsperioden 2013-2017.

4. I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

 Regjeringen har ikke tatt stilling til dette.

5. Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei.

6.  Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Høyre vil videreføre satsingen på ENØK-tiltak i husholdningene og næringslivet. Enovas støtteordninger er blitt rettighetsbasert, og ble knyttet til skattesystemet gjennom et skattefradrag. Høyre har vært opptatt av å finne løsninger  som ivaretar de positive virkningene av tilknytning til skattesystemet, men som samtidig er så effektive og ubyråkratiske som mulig.

7. Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Ja, jf. svar over. Det kan også nevnes at Høyre vil stimulere flere utbyggere til å velge lavenergihus og nullenergiløsninger ved bygging av nye boliger.

8. Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

Høyre støtter Stortingets vedtak fra mai 2017 som lyder «Stortinget ber regjeringen vurdere hensiktsmessigheten av rentetak og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

9. Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

Dette er spørsmål vi arbeider med i regjeringen i disse dager.

10. Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

I praksis oppfattes nok eiendomsmegleren å være selgerens representant i dag. Utover dette, er partenes interesser godt sikret med tanke på den vide forsikringsadgangen på markedet.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer