Like vanskelig for unge å kjøpe bolig

Gå til hovedinnhold

Like vanskelig for unge å kjøpe bolig

De nye boliglånsforskriftene skulle gjøre det enklere for unge å etablere seg i boligmarkedet. Etter et halvt år er effekten liten.

Et halvt år etter at de nye boliglånsforskriftene trådte i kraft ser ikke bransjen noen særlig endring i unges mulighet til å etablere seg på boligmarkedet. Forskriften slår ifølge bransjen beina under seg selv ved å gi i den ene enden, samtidig som den tar i den andre.

- Særlig 5-ganger inntekt-kravet i boliglånsforskriften rammer førstegangskjøpere. Dette gjør at selv de med mye egenkapital sliter med å få lån og da hjelper det ikke om prisene faller litt, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Vammervold Dreyer er kritisk til at man gir med den ene hånda samtidig som man tar tilbake med den andre.

- Slike reguleringer av kreditt rammer i så måte først og fremst førstegangskjøpere, og da spesielt dem som ikke har mulighet til å få hjelp av foreldre eller arv for å oppfylle kravene. I så måte virker boliglånsforskriften usosialt.

Færre investorer

Fra nyttår ble det gjennom den nye forskriften krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig. Hensikten med dette var å dempe kjøpsiveren til investorer som kjøpte bolig nummer to eller tre for å leie ut, til fordel for unge som vil inn i markedet.

- Tall vi sitter på viser at det i løpet av dette halvåret har blitt færre investorer i markedet for små boliger. Her har forskriften fungert og færre investorer har ført til at snittalderen har sunket i dette segmentet. Men selv om snittalderen synker betyr ikke det at flere unge har klart å komme gjennom nåløyet. Snittalderen synker fordi det er færre 60 åringer som investerer i sekundærbolig og ikke flere 25 åringer som får råd til en primærbolig, sier Vammervold Dreyer.

Psykologisk effekt

Boligprisstatistikken viser at prisene er på vei ned. Dette har vært en ønsket effekt av de nye boliglånsforskriftene.

- Det er positivt at vi nå ser en korreksjon i forhold til den voldsomme prisgaloppen vi hadde boligmarkedet i fjor. Dette var ikke sunt og det var nødt til å stoppes. Boliglånsforskriftene var i så måte en nødløsning. Det vi ser er at den reelle effekten har vært moderat. Det er ikke så mye som er forandret. Noen har fått låne mer og andre har fått låne mindre. Derfor kan man ikke konkludere om det har blitt lettere for unge å kjøpe bolig dette halvåret, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving er mer opptatt av det han kaller den kortsiktige psykologiske effekten som har fått prisene til å gå ned den siste perioden.

Utlånsforskriften har hatt en visse effekt i forhold til innstrammingene, men større effekt på det psykologiske. Dette har gjort at prisene har falt, men vi er ganske sikre på at markedet nå normaliserer seg, sier Geving.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer