Vil ha mer startlån

Gå til hovedinnhold

Vil ha mer startlån

- Foreldres økonomi skal ikke være avgjørende for om unge kommer inn i boligmarkedet, sier Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Denne helgen avholder Huseiernes Landsforbund landsmøte i Bergen, og det boligpolitiske programmet for de neste to årene skal vedtas. En av sakene organisasjonen er svært opptatt av, er at flest mulig skal få anledning til å eie egen bolig.

Bli medlem i Huseierne og fyll ut vår digitale samboerkontrakt gratis.

- Den norske boligmodellen er unik. 80 prosent av oss eier hjemmet vi bor. 9 av 10 nordmenn vil i løpet av livet være selveiere. Eierskapet gir trygghet og uavhengighet. At folk med vanlig jobb og inntekt har mulighet til å eie egen bolig bidrar til bedre fordeling av formue og mindre forskjeller. Derfor er det viktig, både for den enkelte og for samfunnet, at flest mulig av oss kommer inn i boligmarkedet og blir selveiere. Ikke minst er det bra at unge i etableringsfasen raskt kan bli eiere fremfor å leie, sier Meyer.

Stoppes av boliglånsforskriften

- Fakta og statistikk bekrefter heldigvis at unge kommer seg inn i boligmarkedet omtrent slik vi i foreldregenerasjonen gjorde, sier han. Andelen unge mennesker (25 – 30 år) som eier egen bolig er vesentlig høyere i dag enn for 10 år siden, og gjennomsnittsalderen for førstegangskjøp av egen bolig holder seg svært stabil og ligger mellom 27 og 29 år i de store byene.

Men alt er ikke rosenrødt, påpeker generalsekretæren.

- Vi i Huseierne er ikke minst opptatt av utfordringene unge uten tilstrekkelig egenkapital, men med betalingsevne, møter i boligmarkedet, sier han. - Mange nyter godt av «foreldrebanken», men ikke alle. Mange har gjennom egen sparing og bidrag fra voksne bygget opp egenkapital gjennom BSU sparing, men ikke alle. Imidlertid har de skaffet seg utdanning og jobb med sikker inntekt – og gjennom det muligheten til å betjene et boliglån som kan realisere drømmen om egen bolig. Men de stoppes av dagens boliglånsforskrift som krever 15 prosent egenkapital. Det er altså en gruppe unge mennesker som stenges ute fra boligmarkedet. Ikke fordi de ikke kan betjene et boliglån, men fordi de ikke har hatt økonomisk mulighet til å spare opp kravet til egenkapital. Dette mener Huseierne at det må gjøres noe med, sier Meyer.

Vil ha Husbanken på banen

Foreldres økonomi skal ikke være avgjørende for om unge kommer inn i boligmarkedet. Alle med evne til å betjene boliglånet må få mulighet til å oppleve verdien av eierskap til eget hjem, mener Huseierne.

- Husbanken og kommunene må igjen åpne en startlånsordning for unge som ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapitalen på 15 prosent som boliglånsforskriften krever, men som har jobb og inntekt som gir nødvendig betalingsevne, sier Meyer. Dette mener han er et enkelt grep som kan bidra til at boligmarkedet oppleves å være for alle, som reduserer risikoen for voksende ulikhet og som gjør at enda flere får anledning til å oppleve friheten, tryggheten og uavhengigheten som følger av å bo i eget eiet hjem.

- En slik utvidelse av startlånsordningen innebærer neppe noen risiko for tap for Husbanken og er en målrettet og god ordning for å styrke den norske boligmodellen. Det vanskelig å forstå hvorfor regjeringen sleper beina etter seg i realiseringen av en slik ordning.  Derfor håper jeg regjeringen i statsbudsjettet for 2020, som kommer i oktober, gir Husbanken rammene som skal til for å gi denne gruppen unge boligkjøpere den lille starthjelpen de trenger for å kjøpe sin første bolig, avslutter generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer