Vanskeligere å lure boligkjøper

Gå til hovedinnhold

Vanskeligere å lure boligkjøper

Da Forbrukerombudet byttet navn til Forbrukertilsynet den 1. januar, fikk det samtidig mer makt til å forsvare forbrukerne.

På agendaen for 2018 vil Forbrukertilsynet særlig prioritere å jobbe for en tryggere bolighandel, overvåke markedsføring av forbrukslån og kreditt og sørge for en tryggere digital hverdag.

- Vår rolle ble tydeliggjort med navneendringen, mener avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet kan nå fatte vedtak uten å måtte forhandle med de næringsdrivende.

- I praksis betyr det at vi kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr (bøter), eller vedtak med tvangsmulkt der vi finner at en aktør bryter markedsføringsloven, forteller hun.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Villedende annonser

Skjelbostad som blant annet har bolig som ansvarsområde, er opptatt av å bekjempe lokkeprising på boliger som gir en villedende prisantydning, samt å løfte opp underkommuniserte problemer ved en bolig som boligkjøper ikke vil få informasjon om via annonsen.

- Vi har for eksempel sett boligannonser som fremhever en utleiedel som en viktig del av boligens verdi, men som ved nærmere ettersyn ikke er tillatt for utleie, sier hun, - og da må dette selvfølgelig komme tydelig frem, legger hun til.

Skjelbostad jobber nå med meglere for å få på plass en ramme slik at boligannonser tydelig oppgir korrekt informasjon.

- Vi ønsker et format i annonsen som gir minst mulig potensiale for feilinformasjon, understreker hun.

Ny teknologi 

Flere utbyggere tilbyr også potensielle kjøpere å «besøke» en leilighet under oppføring, eller før utbygging, ved hjelp av VR-briller.

- Det vi da har fått signaler om er at utbygger i noen tilfeller viser en leilighet i en dyrere prisklasse enn det den potensielle boligkjøperen sikter seg inn på, sier hun.

Dette er også noe hun vil til livs, men det er en stor utfordring med markedets mange tilbydere.

Kreative markedsføringstriks

Med en lavere omsetning av boliger, bruker noen kreative triks for å selge en bolig for eksempel ved å friste med en gratis flatskjerm, en bil eller kokk og komiker til innflytningsfesten.

- Det er kreativt, og selvsagt kan vi ikke forby noen å gi bort gaver, sa direktør for Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth da hun presenterte målene for Forbrukertilsynet i 2018.

Likevel må rådet bli å ikke la seg blende av milde gaver, men heller se ekstra nøye på boligens tilstand.

Trygg bolighandel er viktig for alle

For veldig mange er kjøp av bolig livets største investering, men i den forbindelse oppstår det ofte konflikter og mange opplever å bli lurt.

- Bolighandelen er i dag forbundet med mange konflikter, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer.

Uenighet påfører boligselgere, boligkjøpere og rettsapparatet store og unødvendige kostnader. Det er på tide å gjennomføre endringer som styrker forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved kjøp og salg av bolig mener Meyer.

- Det er bra at regjeringen i erklæringen fra Jeløya forplikter seg til å foreslå nødvendige lovendringer for en tryggere bolighandel, sier han.

Sammen med Forbrukerrådet, Norges Takseringsforbund og NITO Takst har HL foreslått en modell med en serie konkrete forslag som vil redusere konfliktene og øke tryggheten.

 - Vår modell vil motivere boligselgerne til å dokumentere boligens tilstand og boligkjøperne til å sette seg inn i informasjonen om boligen, understreker han.

Istedenfor å bruke masse penger på å forsikre seg mot hverandre ved konflikt, vil modellen forebygge konflikter gjennom bedre dokumentasjon og informasjon.

- Forslagene våre ble sendt midt i januar og vi har tillit til at regjeringen raskt følger opp nå, avslutter generalsekretæren.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer