Heis hjelper eldre, likevel kuttes støtten

Gå til hovedinnhold

Heis hjelper eldre, likevel kuttes støtten

2 av 3 blokkboliger har ikke tilgang på heis. Tilskuddet til heis er nå redusert til 50 millioner kroner – en halvering på to år.

Uten heis må mange eldre flytte fra boligen sin

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også noe de aller fleste ønsker. Heis, eller muligheten for å få installert en heis, er et viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme.

Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet, som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre  blokker kan gjennomføres.

- Hvorfor har regjeringen halvert heistilskuddet når mange eldre kan bo i egen bolig og ha et fint liv Karin Andersen er kritisk til at støtte som kan hjelpe eldre kuttes. Foto: Marius Nyheim KristoffersenKarin Andersen er kritisk til at støtte som kan hjelpe eldre kuttes. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen hvis flere blokker får heis, spør leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Karin Andersen (SV).

På tross av tverrpolitisk enighet

Den lenge omtalte eldrebølgen vil komme. Andelen av befolkningen som er eldre (65+) øker med 60 prosent før 2040. Antall eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antall over 90 år sannsynligvis firedobles ifølge SSB. Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis.

Det er de eldste blokkene som ikke har heis, og det er også i disse blokkene at eldre med lav inntekt bor. For de fleste vil det det være økonomisk umulig å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis.

- Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet, står det i fellesoppropet fra NBBL, Huseierne, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene fra 31. oktober i fjor.

Heis virker

Andersen mener vi kan se fra de kommunene som har brukt heistilskuddet, at det har en helt klar sammenheng med at de trenger færre sykehjemsplasser og færre omsorgsboliger enn de kommunene som ikke har gjort det.

- Jeg tror man kan tenke seg at de fleste av de eldre er kjempeglade for heis og har et bedre liv, nettopp fordi de kan bo hjemme hos seg sjøl mye lenger, sier stortingsrepresentanten fra SV.

Også lokalpolitikere er forundret over dette kuttet.

- I Oslo vil vi at eldre skal være sjef i eget liv og at de som ønsker det skal få mulighet til å bo trygt hjemme så lenge som mulig, og da er tilpasning av bolig avgjørende, sier byråd i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (AP).

Hun synes det er ironisk at regjeringen skryter av økte tilskuddsrammer til boliger, når de samtidig gjennomfører smålige kutt i tilskudd som bidrar til at innbyggerne kan bo Tone Tellevik Dahl mener regjeringen må tenke aldersvennligTone Tellevik Dahl mener regjeringen må tenke aldersvennlig. Foto: Sturlason hjemme lenger.

- Regjeringen må åpne for nye måter å tenke aldersvennlig på. Å kutte i tilskudd som bidrar til dette, er ikke veien å gå, avslutter byråden.

Andersen påpeker i tillegg at regjeringen også har forandret de tekniske kravene til boliger, slik at det ikke er plass til å svinge en rullestol på badet i de minste boligene lenger, boliger som kanskje kunne egnet seg hvis man er enslig, eldre og ikke har lyst til å ha veldig mange kvadratmeter å tørke støv av.

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at når eldre har mulighet til å bo hjemme lenger, så bidrar det til bedre livskvalitet og til å avlaste velferdssektoren.

- Vi har derfor flere virkemidler som skal bidra til en mer tilgjengelig boligmasse, blant annet Husbankens tilskudd til heis, sier hun, og presiserer at tilskuddet alltid har hatt et avgrenset formål.

Samtidig mener hun at det viktigste bidraget til at det bygges flere heiser i Norge er kravene om heis i byggteknisk forskrift. Antall boligblokker med heis øker, noe som ifølge Horrigmo skyldes nybygging, hvor det er krav om heis i alle nye boligbygg med tre eller flere etasjer.

Gir frihet og livskvalitet

Dersom man ikke kommer seg ut og inn av hjemmet sitt, vil det naturligvis minske muligheten for eldre å bo lengre hjemme slik man har en tverrpolitisk enighet om.

Til en artikkel om velferdsteknologi høsten 2016 intervjuet Hus & Bolig Grethe Heiland som måtte flytte fra sin leilighet i tredje etasje uten heis på Fagerborg i Oslo. Hun ble isolert i leiligheten fordi hun ikke lenger klarte å gå de tre etasjene til og fra leiligheten sin. Løsningen for henne ble en omsorgsleilighet fordi hun hadde økonomi til det, men den kvikke damen ble bekymret da hun oppdaget at ikke alle var like kvikke rundt henne.

Å få heis installert hjemme ble også løsningen for Elisabeth Cook som kunne bli boende i leiligheten sin på Ekeberg i Oslo da hun ikke lengre klarte å gå i trapper på grunn av sine vonde knær. Felles for disse to er at de hadde en økonomi som ga dem disse mulighetene.

- Å investere mer i heistilskuddet er kanskje noe av det enkleste og billigste vi kan gjøre for et godt folkehelsearbeid og for å sørge for god omsorg for eldre som fint kan klare seg sjøl, bare de får hjelp til å komme seg opp og ned den trappa, avslutter stortingsrepresentanten.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer