Viktige regelendringer for boligeiere i 2021

Gå til hovedinnhold

Viktige regelendringer for boligeiere i 2021

Ny arvelov, endret BSU, lavere eiendomsskatt og elbil-lading i borettslag. Her er det viktigste regelendringene for boligeiere i 2021.

NY ARVELOV: Den viktigste regelendringen for 2021 er at den nye arveloven trer i kraft. I tillegg er det endringer både i eiendomsskatten, BSU-reglene og flere andre regler. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Nytt år betyr alltid en del nye regler å sette seg inn i. Her har vi samlet de viktigste for deg som er boligeier:

Ny arvelov

Den viktigste lovendringen fra nyttår er at det kommer en ny arvelov. Huseierne har omtalt denne endringen flere ganger, og den er også omtalt i vårt digitale kurs. (Gratis for alle medlemmer: Les mer her!)

De viktigste punktene i den nye arveloven er:

  • Pliktdelsarven til barn øker til 15 G fra 1 million kroner: Det er to viktige endringer i dette. Det viktigste er kanksje at pliktdelsbeløpet knyttes til folketrygdens grunnbeløp - G - dermed blir det justert fortløpende. Det andre er at pliktdelsarven til barn øker noe. I arveloven frem til og med 2020 var pliktdelsarven på 1 millon kroner. G er i dag på 101.451 kroner. 15 G blir dermed 1,520 millioner kroner ved inngangen til 2021.
  • Du kan i testament bestemme over gjenstander: I den nye arveloven har arvelater større mulighet til å bestemme over spesfikke gjenstander - også hvis det betyr at mottaker må betale et mellomlegg til de andre arvingene. Dermed kan man typisk la ett barn arve hytta, selv om dette går ut over pliktdelsarven til de andre barna.
  • Uskifte: Det blir lettere å gi større gaver fra uskiftet bo.
  • Avkorting: Det blir enklere regler om avkorting ved gaver gitt før arvelater er død.

Les mer: Ny arvelov fra nyttår - hva bør jeg tenke på

Husk også: Det er fortsatt store forskjeller på gifte og samboere - også i den nye arveloven. Derfor er det alltid lurt at samboere oppretter gjensidig testament. Les mer her! 

Det er fortsatt ikke arveavgift, og dette endres ikke med den nye arveloven. Arveavgift er et politisk spørsmål, og valget i 2021 kan eventuelt gi en ny politisk konstellasjon som gjør at arveavgiften kan komme tilbake igjen. Les mer her!

Eiendomsskattesatsene settes ned fem til fire promille

Fra 2021 settes maksimal skattepromille på eiendomsskatten ned fra fem til fire promille. 101 kommuner må sette ned eiendomsskattepromillen fra 2020 til 2021.

Les mer: Disse kommunene må senke eiendomsskatten fra fem til fire promille

Dessverre er det nok en del som samtidig gjennomfører ny taksering eller justerer bunnfradraget slik at det ikke er sikkert at innbyggerne får lavere eiendomsskatt.

Høyere sparebeløp i BSU - som nå må brukes til første bolig

Det blir to endringer i reglene for Boligsparing for Ungdom - BSU - i 2021. Maksimalt sparebeløp blir satt opp fra 25.000 kroner i året til 27.500 kroner i året. Totalbeløpet blir værende på 300.000 kroner.

I tillegg gjøres reglene om slik at BSU-sparingen må brukes til kjøp av første bolig.

Les mer: Slik blir BSU-reglene for 2021 

Kommunale avgifter fortsatt opp

De kommunale avgiftene til vann, avløp, renovasjon mm kommer fortsatt til å stige i 2021. Dette viste Huseiernes bokostnadsindeks som har prognose for de neste årene.

Les mer: Huseiernes bokostnadsindeks

Vedtakene om kommunale avgifter ble gjort i de kommunale budsjettene i november og desember.

Elbil-lading i borettslag (og sameier)

Fra nyttår får beboere i borettslag rett til å kunne lade elbilen på borettslagets parkeringsplasser. Forutsetningen er at man har rett til å parkere på borettslagets eiendom.

Den som skal parkere må betale for laderen og strømmen som går med til ladingen. Men samtidig er det borettslagets ansvar å ha tilstrekkelig strømnett for lading.

Sameier har hatt de samme reglene et par år, og nå er reglene i sameier og borettslag like.

Les mer: Lovfestet rett til eget ladepunkt for elbil i borettslag

Automatisk utbetaling ved strømbrudd

Boligeiere får etter nyttår nyte godt av innstalleringen av AMS-strømmållere (de automatiske strømmålerne). For fra nyttår endres reglene for kompensasjon for strømbrudd. Til og med 2020 har du måttet søke om kompensasjon ved strømbrudd.

Men fra 2021 brukes dataene fra målerne og gir deg automatisk kompensasjon hvis strømmen er borte.

Strømmen må være borte mer enn 12 timer før du har rett på kompensasjon. Fra nyttår får du da 500 kroner i kompensasjon, og så 40 kroner i kompensasjon for hver time strømmen er borte. Det er lavere satser for hytter og fritidsboliger.

Les mer: Vet du hva du kan få utbetalt ved strømbrudd

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Boligskatten for 2021

Det er få endringer i boligskatten fra 2020 til 2021. Det er fortsatt 22 prosent rentefradrag, 22 prosent skatt på skattepliktig salg av bolig og 22 prosent skatt på skattepliktige utleieinntekter.

Regjeringen foreslo å endre formuesskatten på dyre boliger, men dette falt i budsjettforhandlingene.

Les mer: Slik blir boligskatten i 2021 

Fortsatt mulig å låne 5 ganger inntekten i 2021

Boliglånsforskriften som regulerer hvor mye bankene kan låne ut var oppe til revidering høsten 2020. Finanstilsynet ville stramme inn, men Huseierne og nærmest alle andre høringsinnstanser ønsket å beholde reglene som er. Det hørte Finansdepartementet på. Dermed kan du fortsatt låne 5 ganger inntekten i 2021, og må ha 15 prosent egenkapital*.

Bankene kan fravike dette i 10 prosent av utlånene, men bare 8 prosent av utlånene i Oslo.

Les mer: Hvor mye egenkapital må jeg ha når jeg skal kjøpe bolig i 2021 

Pensjonen samles i én pensjonskonto

De fleste arbeidstakere i det private næringsliv får en viktig pensjonsreform fra nyttår. Da samles all pensjonssparingen i én pensjonskonto.

Det gjør det lettere å ha oversikt over egen pensjon og også å få maksimert pensjonssparingen. 

Les mer: Se mer om de nye reglene og hvordan boligen inngår i din pensjon

Vi venter fortsatt på nye boligsalgsregler 

Det kommer nye regler om bolighandel. De er under utarbeidelse, men vil antakelig ikke tre i kraft i 2021:

  • Nye regler om ansvar ved boligsalg og tilstandsrapporter: Loven om salg av bolig - avhendingsloven - er vedtatt endret av Stortinget, allerede i 2019. Men reglene har ikke trådt i kraft. Det som mangler er nye regler om tilstandsrapporter. Disse er ventet fra departementet i løpet av våren. Det er bedt om god tid til forberedelser, og antakelig ikrafttredelse blir da fra 1. januar 2022.
  • Ny eiendomsmeglingslov: Det foregår nå revidering av eiendomsmeglingsloven - reglene om hvordan eiendomsmeglere skal opptre, og hvilke opplysninger og hjelp selgere og kjøpere kan forvente av en eiendomsmegler. Her arbeider nå en lovkomité som skal legge frem sitt forslag i løpet av våren. Huseierne har et medlem i denne komiteen for å sørge for at forbrukerne blir tatt vare på. Etter at forslaget er lagt frem, skal lovforslaget gjennom høring, departement og Storting. Dermed blir det neppe noen ny eiendomsmeglingslov før 1. januar 2023.

 

* RETTET: Vi kom til å skrive 5 prosent egenkapital i en tidlig utgave av denne artikkelen. Det skal selvfølgelig være 15 prosent.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer