Se hva det koster å bo i din kommune

Gå til hovedinnhold

Finn din kommune ved å klikke på kartet eller bruk søkefeltet. Her får du detaljert informasjon om bokostnadene og du kan sammenligne med andre kommuner.

Under kartet finner du fylkesinndelte lister og topplister. 

Tallene gjengitt i tabellen gir gjennomsnittsbetraktninger for de ulike kommunene. Utgangspunktet er basert på en standard enebolig på 120m2. Personlige utgifter vil variere ut fra blant annet gjeldsgrad, rente og forbruk.

 

Se hva du må betale i bokostnader i 2023

Klikk på kommunen for å få detaljer!

Fylke- og topplister

 

Om tallene: Bokostnadene gjelder for en standard enebolig på 120 kvm. Tallene er sammenstilt av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

 

Kilder: Materialet om eiendomsskatt og kommunale gebyrer er levert av SSB og basert på data som kommunene selv rapporterer inn til SSB. Prognoser for vann og avløp er innhentet fra de 28 største kommunene og bearbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Materialet om forsikring er hentet fra Finans Norge. Materialet om vedlikeholdskostnader er levert av SSB og bearbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Beregning av energikostnader og rentekostnader er basert på statistikkunderlag fra en rekke kilder (SSB, Norges Bank, NVE, Nordpool) og bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse. Alle beregningene er dokumentert i en egen rapport.

 

Grafikktjenesten er levert av Flourish.