Statsbudsjettet: Slik blir boligskatten i 2021 - hvis regjeringen får det som den vil

Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Slik blir boligskatten i 2021 - hvis regjeringen får det som den vil

FORSLAG: Regjeringen la onsdag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett. Nå skal det forhandles i Stortinget om detaljene. (Foto: Stortinget).

Av:

Finansminister Jan Tore Sanner la onsdag 7. oktober frem statsbudsjettet for 2021.

Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i vår, er regjeringen Solberg nå en mindretallsregjering. Det betyr at regjeringen må forhandle i Stortinget om å få budsjettet igjennom.

Dermed kan det bli endringer før budsjettet endelig vedtas i desember. 

Vi vil oppdatere denne artikkelen når de endelige skatteforslagene er vedtatt.

 

Huseierne: Pass på avgiftsnivået

- Vi i Huseierne mener budsjettforslaget i hovedtrekk er et godt forslag i den situasjonen vi er i nå. Det bidrar til stabilitet og forutsigbarhet som er viktig for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han advarer likevel mot at budsjettforhandlingene "tar av":

- Vi mener samtidig det er viktig at man i budsjettforhandlingene holder et godt øye på avgiftsnivået. De myndighetsbestemte bokostnadene øker mer enn vanlig prisstigning. Det er viktig at disse holdes nede, slik at vanlige folk har råd til å bo i vanlige boliger, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.


Her er syv viktige punkter om skatt på bolig for 2021:

 

1. Uendret rentefradrag for alle

Rentefradraget - og den generelle skattesatsen blir værende på 22 prosent for 2021.

Dette betyr at rentefradraget blir uendret for norske boligeiere i 2021. Men rentene er nå så lave at rentefradraget uansett er ganske lavt.

Rentefradraget har tradisjonelt blitt satt ned, i 2013 var rentefradraget (og den alminnelige skattesatsen) på 28 prosent.

 

2. Uendret skatt på utleie av bolig og salg av bolig

De som leier ut skattepliktig får skatt på leieinntekten på 22 prosent i 2021. Dette er uendret fra 2020.

Skatt på leieinntekter får du først og fremst når du leier ut en bolig du ikke bor i selv. (Sekundærbolig.)

De som selger bolig med skattepliktig gevinst får 22 prosent skatt på gevinsten. Også dette uendret fra 2020.

 

3. Mer i sparing til BSU - men bare til første bolig

Det kommer regelendringer for Boligsparing for unge - BSU - som er en spareform for de som er under 34 år.

En endring er at det nå ikke gis skattefradrag etter at du har kjøpt din første bolig.

De skattefrie sparebeløpene endres også:

  • Du kan spare inntil 27.500 kroner med skattefradrag i året i 2021. (Opp fra 25.000 kroner i året.)
  • Totalt sparebeløp bli fortsatt på 300.000 kroner.

 

Huseierne synes det er merkelig at det totale sparebeløpet ikke blir endret:

- Vi er fornøyd med økningen av sparebeløpet i BSU. Vi i Huseierne ønsker at flest mulig skal kunne komme inn i boligmarkedet, og da er det viktig å ha egenkapital og å kunne vise spare- og betalingsevne. BSU er et godt tiltak for dette.

- Men i tråd med boligprisstigningen hadde vi ønsket at det maksimale sparebeløpet også ble endret, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

 

4. Strammere formuesskatt for hytter og dyre eiendommer

Regjeringen gjør to endringer i formuesskatten. 

Hytter (fritidsboliger) får en oppjustering av verdiene på 20 prosent. Dette er første verdijustering siden 2014.

For boliger innfører regjeringen noe helt nytt - nemlig delt verdsettelse for de dyreste boligene.

I dag er det slik at boliger verdsettes i formuesskatten til 25 prosent av verdien. Dette for at folks hjem ikke skal skattlegges for høyt.

Men fra 2021 vil regjeringen at boliger med verdi over 15 millioner skal verdsettest til 50 prosent for det som er verdt over 15 millioner kroner.

Det vil si at hvis en bolig er verdt 16 millioner kroner, skal det for 15 millioner kroner beregnes formuesskatt av 25 prosent av verdien. Mens for 1 million kroner skal det beregenes formuesskatt av 50 prosent av verdien. 

Huseierne liker ikke denne utviklingen: 

- Vi i Huseierne er skuffet over at regjeringen nå endrer formuesskatten på primærboliger uten noen større utredning. Vi frykter at dette bare er begynnelsen på et system som gradvis vil skattlegge folks hjem hardere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Husk: Dette vil bare gjelde de som er i formuesskatteposisjon. De fleste boligeiere med vanlig boliglån og ikke noen stor formue slipper å betale formuesskatt.

Formuesverdien av sekundærbolig (typisk utleiebolig) holdes på 90 prosent av markedsverdiene.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 525 kroner i året! 

 

5. Eiendomsskatten går ytterligere ned - fra 2021

Regjeringen foreslår endelig å sette ned maksimal eiendomsskattesats fra 5 promille til 4 promille.

Dette ble først lansert i statsbudsjettet for 2020. Det var foreslått utsatt i revidert statsbudsjett i vår, men er nå inne igjen. 

Det er totalt 101 kommuner som må sette ned eiendomsskattepromillen.

Men Huseiernes undersøkelser fra i vår viser at mange av disse kommunene har kompensert promillenedsettelsen med å taksere på nytt. Dermed kan en rekke boligeiere oppleve høyere eiendomsskatt, selv om promillen går ned.

 

6. Du kan forsatt leie ut skattefritt i egen bolig

Den særnorske regelen om at du som boligeier kan leie ut inntil halvparten av boligen uten å betale skatt fortsetter. Dette er i tråd med regjeringens tidligere signaler.

NB: Merk at utleien skal være under halvparten av boligverdien. Les mer: Skatt ved utleie av egen bolig

 

7. Dokumentavgiften holdes uendret

Dokumentavgiften fortsetter som før. Det vil si at du fremdeles må betale 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten.

Borettslagsboliger vil fortsatt slippe dokumentavgift.

Huseierne arbeider for at dokumentavgiften gradvis reduseres, med endelig mål om at den fjernes.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Husk å måle radon nå

Les mer