Slik blir boligskatten i 2021

Gå til hovedinnhold

Slik blir boligskatten i 2021

Syv viktige punkter om skatt på bolig i 2021. Se hvordan rentefradrag, skatt på utleie, skatt på gevinst mm blir skattlagt.

AVTALE: Regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner la onsdag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett, det ble noen små justeringer i budsjettavtalen 1. desember. (Foto: Stortinget).

Av:

Saken er oppdatert etter budsjettavtalen 1. desember 2020.

Finansminister Jan Tore Sanner la onsdag 7. oktober frem statsbudsjettet for 2021. Etter harde budsjettforhandlinger gjennom høsten ble det 1. desember en budsjettavtale mellom regjeringen og FrP. Skattereglene for 2021 ble vedtatt i Stortinget rett før jul 2020.

Under er det en gjennomgang av boligskatten for 2021:

Huseierne: Pass på avgiftsnivået

- Vi i Huseierne mener budsjettavtalen i hovedtrekk er et godt forslag i den situasjonen vi er i nå. Det bidrar til stabilitet og forutsigbarhet som er viktig for norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.


Her er syv viktige punkter om skatt på bolig for 2021:

 

1. Uendret rentefradrag for alle

Rentefradraget - og den generelle skattesatsen blir værende på 22 prosent for 2021.

Dette betyr at rentefradraget blir uendret for norske boligeiere i 2021. Men rentene er nå så lave at rentefradraget uansett er ganske lavt.

Rentefradraget har tradisjonelt blitt satt ned, i 2013 var rentefradraget (og den alminnelige skattesatsen) på 28 prosent.

2. Uendret skatt på utleie av bolig og salg av bolig

De som leier ut skattepliktig får skatt på leieinntekten på 22 prosent i 2021. Dette er uendret fra 2020.

Skatt på leieinntekter får du først og fremst når du leier ut en bolig du ikke bor i selv. (Sekundærbolig.) Les mer her!

De som selger bolig med skattepliktig gevinst får 22 prosent skatt på gevinsten. Også dette uendret fra 2020.

Les mer: Skatt ved salg av bolig

3. Mer i sparing til BSU - men bare til første bolig

Det kommer regelendringer for Boligsparing for unge - BSU - som er en spareform for de som er under 34 år.

En endring er at det nå ikke gis skattefradrag etter at du har kjøpt din første bolig.

De skattefrie sparebeløpene endres også:

  • Du kan spare inntil 27.500 kroner med skattefradrag i året fra 2021. (Opp fra 25.000 kroner i året.)
  • Totalt sparebeløp bli fortsatt på 300.000 kroner.

Huseierne synes det er merkelig at det totale sparebeløpet ikke blir endret:

- Vi er fornøyd med økningen av sparebeløpet i BSU. Vi i Huseierne ønsker at flest mulig skal kunne komme inn i boligmarkedet, og da er det viktig å ha egenkapital og å kunne vise spare- og betalingsevne. BSU er et godt tiltak for dette.

- Men i tråd med boligprisstigningen hadde vi ønsket at det maksimale sparebeløpet også ble endret, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

4. Uendret formuesskatt for hytter og dyre eiendommer

Formuesskatten for boliger og fritidsboliger blir uendret i 2021. 

Dette ble resultatet etter budsjettforhandlingene. Regjeringen hadde opprinnelig foreslått to endringer i formuesskatten, men disse gikk man bort fra i budsjettavtalen.

Endringene var at man ønsket en oppjustering av verdiene for fritidsboliger på 20 prosent. Dette ville vært første oppjustering siden 2014.

Videre ønsket regjeringen å skattlegge dyrere boliger hardere ved å øke verdsettelsen av boligverdier over 15 millioner kroner. I dag er alle boliger verdsatt i formuesskatten til 25 prosent av verdien. Regjeringen foreslo at boliger med en pris over 15 millioner kroner skulle få verdsettelse på 50 prosent på det som gikk over 15 millioner kroner. 

Huseierne var sterkt mot denne utviklingen: 

- Vi i Huseierne var skuffet over at regjeringen foreslå å endre formuesskatten på primærboliger uten noen større utredning. Vi fryktet at dette bare ville være begynnelsen på et system som gradvis vil skattlegge folks hjem hardere, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Husk: Formuesskatten rammer bare de som er i formuesskatteposisjon. De fleste boligeiere med vanlig boliglån og ikke noen stor formue slipper å betale formuesskatt.

Formuesverdien av sekundærbolig (typisk utleiebolig) holdes på 90 prosent av markedsverdiene.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 579 kroner i året! 

 

5. Eiendomsskatten går ytterligere ned - fra 2021

Regjeringen foreslår endelig å sette ned maksimal eiendomsskattesats fra 5 promille til 4 promille.

Dette ble først lansert i statsbudsjettet for 2020. Det var foreslått utsatt i revidert statsbudsjett i vår, men er nå inne igjen. 

Det er totalt 101 kommuner som må sette ned eiendomsskattepromillen.

Men Huseiernes undersøkelser fra i vår viser at mange av disse kommunene har kompensert promillenedsettelsen med å taksere på nytt. Dermed kan en rekke boligeiere oppleve høyere eiendomsskatt, selv om promillen går ned.

 

6. Du kan forsatt leie ut skattefritt i egen bolig

Den særnorske regelen om at du som boligeier kan leie ut inntil halvparten av boligen uten å betale skatt fortsetter. Dette er i tråd med regjeringens tidligere signaler.

NB: Merk at utleien skal være under halvparten av boligverdien. Les mer: Skatt ved utleie av egen bolig

7. Dokumentavgiften holdes uendret

Dokumentavgiften fortsetter som før. Det vil si at du fremdeles må betale 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet i dokumentavgift til staten.

Borettslagsboliger vil fortsatt slippe dokumentavgift.

Huseierne arbeider for at dokumentavgiften gradvis reduseres, med endelig mål om at den fjernes.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hva venter du på? Ikke utsett skriving av samboerkontrakt!

Les mer