Skattemeldingen 2023: Pass på hvis du har lån sammen med andre

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen 2023: Pass på hvis du har lån sammen med andre

Har du lån sammen med andre, for eksempel ektefelle eller foreldre, må du sjekke at lån og renter er riktig fordelt mellom dere.

Alle som har lån sammen med andre, bør sjekke at fordelingen er riktig både i skattemeldingen og i skattekortet. Renter på lån gir fradrag og følgelig mindre skatt. 

Tidligere fikk hovedlåntaker automatisk lån og renter rapportert inn på sin skattemelding. Helt nytt i år er at Skatteetaten fordeler lån og renter mellom hovedlåntaker og medlåntakere i skattemeldingen. Har to lån sammen, får de forhåndsutfylt 50 prosent av lån og renter hver. Det er bra for alle ektefeller og samboere som har felles lån med en halvpart hver. Er det tre låntakere, får hver låntaker 33,3 prosent. Ektefeller, registrerte samboere og registrerte partnere kan endre prosentandelen slik de ønsker selv, for eksempel til 60/40 eller 80/20, men summen av alle andelene må bli 100. Samboere og andre som har lån sammen, skal fordele lånet likt mellom seg med mindre dere har en annen avtale. Det spiller ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen eller annen avtale som bestemmer hvordan dere skal fordele dem.

Pass på

Foreldre som har hjulpet barn inn i boligmarkedet og står som medlåntakere på et lån de ikke betjener, får også fradrag for lån og renter. Her må barnet gå inn å endre sin andel fra for eksempel 33,3 prosent til 100 prosent. Tilsvarende må foreldrene endre til 0. Det er den som betjener lånet som har rett til fradrag for gjeldsrenter betalt i 2023.

Det er viktig at alle parter endrer sin andel – endring hos én gir ikke automatisk endring hos andre. Og til sammen skal summen av andelene være 100 prosent.

Husk å fordele lån og renter mellom dere også i skattekortet. Her er lån og renter kun oppgitt på én låntaker som er rapportert inn fra banken. Fordelte dere lån og renter i skattemeldingen for 2022, har dette kommet automatisk med i 2024.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer