Skattepliktig boligsalg

Gå til hovedinnhold

Skattepliktig boligsalg

Du må betale skatt av gevinsten når du selger en bolig skattepliktig. Her ser du hvordan du beregner gevinsten, og hvilke fradrag du kan gjøre når gevinsten beregenes.

Skattepliktig salg av bolig

Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Det gjelder for eksempel når du selger en utleieleilighet du ikke har bodd i selv eller en tomt.

Selger du en bolig du har bodd i selv, vil du ofte slippe å betale skatt. Det kan du lese mer om her.

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

Gevinsten er skattepliktig

Hvis du ikke oppfyller vilkårene om bo- og eiertid for eiendommen, faller man tilbake på hovedregelen om at gevinst ved salget er skattepliktig inntekt. Utfordringen blir da å beregne skatten.

Husk at det kun er gevinsten det skal skattes av, ikke hele salgssummen.

Gevinsten er differansen mellom to verdier: inngangsverdi og utgangsverdi. Man trekker inngangsverdien fra utgangsverdien for å komme frem til gevinsten.

Inngangsverdien er enkelt forklart anskaffelseskostnaden da du kjøpte boligen. Dette inkluderer kjøpesum, dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. I tillegg vil kostnader du har hatt i forbindelse med påkostninger bli lagt til inngangsverdien. Har du for eksempel bygget på boligen eller flyttet kjøkkenet, vil dette være kostnader som legges til inngangsverdien.

Utgangsverdien er salgssummen etter fradrag for utgifter i forbindelse med salget.

Du skal trekke fra de kostnadene du har hatt ved salget. Dette kan for eksempel være eiendomsmeglerhonorar, takstmann, fotograf, flyttevask mm.

Spesielt om inngangsverdien ved arv eller gave

Dersom man har arvet eller fått eiendommen i gave er utgangspunktet for gave og arv som man har fått etter 1. januar 2014 at man overtar arvelaters inngangsverdi.

Arvet eller mottok du imidlertid eiendommen før dette tidspunktet, settes inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget. 

Dersom arvelater oppfylte vilkårene for skattefritt salg da eiendommen ble overdratt, vil inngangsverdien bli oppregulert til verdien på gave- eller arvetidspunktet. Vilkårene for skattefritt salg kan du lese om her.

Hvor mye skal du betale i skatt av gevinst på bolig?

Når du har satt opp utgangsverdien og trukket fra  inngangsverdien, står du altså igjen med tallet som kalles gevinsten. Av denne skal det beregnes skatt.

  • For salg i 2023 og 2024 er satsen 22 prosent

Merk at skatteprosenten har vært endret de siste årene:

  • For salg i 2017 var satsen 24 prosent.
  • For salg i 2018 var satsen 23 prosent.
  • For salg i 2019-2022 var satsen 22 prosent.

Salg av bolig med tap fradragsberettiget

Selv om et eiendomssalg som regel medfører at man sitter igjen med en gevinst, kan det forekomme at inngangsverdien overstiger utgangsverdien.

I så fall sitter man igjen med et tap. Dette tapet kan fradras annen inntekt. Dette gjelder likevel bare dersom en gevinst ville vært skattepliktig.

Oppfyller du vilkårene for skattefritt salg, har dette den konsekvens at du heller ikke kan fradra tapet. I praksis: Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for et eventuelt tap! 

Les også: Ofte stilte spørsmål ved kjøp og salg av bolig

Slik er reglene:

Slik fører du i skattemeldingen

Gevinst eller tap ved salg av eiendom føres i skattemeldingen for det året salget har skjedd. 

Gå inn på tema "Bolig og eiendeler", og finn "Gevinst eller tap ved salg av eiendom. 

Bruker du den gamle skattemeldingen skal gevinsten føres i post 2.8.4. Et tap ved salg av bolig fører du i post 3.3.6. Overstiger tapet inntekten din, kan resten føres neste år i post 3.3.11.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt ved arv av eiendom

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne, og ekspert på arv. Her tar hun for seg skatteregler knyttet til overføring av eiendom ved arv. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.